Igehirdetések

Advent 2. vasárnapja – Adventi út

Liturgus: Veres János lelkipásztorIgét hirdet: dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztorBibliát olvas: Both Barna presbiterOrgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiterÉnekszolgálat: Énekelj! Ének Stúdió Lekció: Hóseás 14 Textus:Luk 3, 4-6 Nagy szertetettel köszöntöm a kedves testvéreket advent 2. vasárnapján! Múlt héten Anna személyes Krisztus várásáról hallhattunk. A mai adventi vasárnap azt az adventi utat nézzük meg, amit Isten a […]

Advent 1. vasárnapja

Liturgus: Szabó Zsoltné Csilla bo. lelkipásztor Igét hirdet: Takács Anett lelkipásztor Bibliát olvas: Szilágyiné Asztalos Éva Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter Lekció: Lk 2,25-40 Textus: Lk 2,36-38 Kedves testvéreim! Isten kegyelméből advent 1. vasárnapjára, az egyházi év kezdetére ébredhettünk. Advent a várakozás időszaka 4 héten át. Éppen ezért ezen a mai istentiszteleten egy nagyon fontos, […]

Túlfizetett tartozás – 2019-11-24

Lekció: Zsid 10,1-18 Textus: Zsid 7,26-28 Az elmúlt két vasárnap, hallhattunk a szent helyről, szent időről, ma pedig a szent cselekményről fogunk elmélkedni. Először is elevenítsük fel, hogy mit is jelent a szent, a szentség fogalma. A konvencionális értelmezés szerint: a jó cselekvése. A görögben hagiazmosz azt jelenti, Istennek való elkülönítettség. Tehát van valami, vagy […]

Ideje van… – 2019. 11. 17.

Lekció: Préd 3,1-8 Textus: Ef 5,15-16 Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, elmúlt héten a templomról, most az időről beszélünk a Prédikátor könyvéből vett szövegrésszel. Mi az ember életének az értelme és van-e egyáltalán valamilyen célja? Ezeket a nagy jelentőségű mindenkit érdeklő kérdéseket boncolgatja a Prédikátor könyve. A héber kánonban a Qohelet nevet viseli, ami valószínű hogy […]

Elkésett Jézus? – 2019-11-03

Lekció: Jn 11, 1-44 Textus: Jn 11,28-32 Kedves Testvérek! Jézus a Jordánon túl tartózkodott, mikor megtudta, hogy a barátja, Lázár beteg. Megdöbbenünk azon, hogy nem indul azonnal, hogy segítsen, sőt két nappal később indul útnak Betániába, a tanítványaival együtt. Egyszerűen csak ennyit mond: Lázár elaludt. A tanítványok nem értik amit az Úr mondd, ezért így […]

A reformáció igéje ma – 2019-10-27

Lekció: Róm 1,16-17 Textus: Róm 1,17 „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm 1,16-17) „…az igaz ember pedig hitből él.” (Róm […]

ÖLTSÉTEK FEL AZ ÚJ EMBERT – 2019.10.20.

Lekció: Efezus 4,17-24 Textus: Efezus 4, 23-24 „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert …..” Nem csak Jézus idejében volt kérdés, mi az az újjászületés, hanem az azt követő apostoli időkben is nagy kérdése és feladata volt ez Jézust követőinek. Már maga Jézus is elmondta: „Újonnan kell születnetek” (Jn 3,7), óriási dilemmát […]

Hit és tudás – 2019. 10. 13.

Lekció: Zsolt 19, 1-12 Textus: Zsolt 19,8-9 „Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. Az ÚR rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet.” Szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon is, melynek témája a hit és tudomány viszonya. Szeptember 16-án a […]

2019-09-15 – Hatalommal és erővel!

Igét hirdet: Veres Jánosné bo. lelkipásztorBibliát olvas: Both Barna presbiterImádkozik: Samók Gyula diakónusOrgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter Hatalommal és Erővel! De kinek az erejével és hatalmával? Lekció: Mt 28, 16-20 Textus: Róm 10, 14-15,17 A mai alakalommal elkezdjük a missziói parancs részletes tanulmányozását. Megnézzük, hogy Jézus hogyan küldi el tanítványait, mivel és miért küldi ki […]

Scroll to top