Minden Istennel kezdődött – 2021-08-15

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné presbiter
Imádkozik: dr. Berecz Péter presbiter
Ének szolgálat: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Zsolt 139,1-18
Textus: Kol 1,16-17

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon, amikor az élet értelméről lesz szó. Önismereti csoportok, és az önsegítő könyvek garmadája mellett, egyre több motivációs tréner kínálja szolgáltatásait. (Mi az élet értelme? Hogyan legyél sikeres? Út a boldog élethez, stb.) Szeretném elmondani, a siker nem az élet értelme, sem nem a célja!
De, nem azért beszélnek ennyit erről, mert az emberek előtt elhomályosulni látszódik a cél? Nos, mi keresztyének a válaszokat a bibliában találjuk meg. A Biblia pedig ezen a téren meglehetősen szókimondó. Mi emberek büszkén mutogatjuk mindazt, amit elértünk, és joggal lehetünk is rá büszkék, azzal a kellő alázattal, hogy tudjuk…

Minden Istennel kezdődött!
Ez a felismerés sokat segít megtalálni a helyünket és a szerepüket is az életben. Mivel teremtményei vagyunk Istennek, így a létezésünk célját is egyedül csak Ő ismerheti!
1- Nem nekünk kell azt kitalálni!
2- De, meg lehet kérdezni!
Ennek ellenére, a legtöbb embernek jelentéktelen céljai vannak, másoknak maguk által maguknak kitalált feladataik. Addig, míg rá nem jönnek arra, hogy Isten nélkül nincs értelme az életüknek! Mert…

A lényeg nem mi vagyunk!
Nehéz elhinni, tudom, de nem pusztán azért élünk, hogy családunk, vagyonunk, legyen, vagy hogy emlékezzenek ránk, hanem hogy felkészüljünk az örök életre. Ebben segít számunkra földi létünk. Ez egy nagy társasjáték, és van használati utasítás hozzá:
„és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,2)

Amíg csak magunk körül forgunk, egoisták maradunk és önzővé válunk! Nem foroghat minden körülöttünk, mert nem mi vagyunk a lényeg. Aki tudja, hogy valójában sáfárai vagyunk Istennek, az nem csodálkozik azon, hogy „semmink nincs”. Mindent csak kölcsönbe kaptunk, arra az időre amíg itt időzünk! Vagyis, minden, ami körülvesz minket, nem más, mint egy ideiglenes tartózkodási hely. Mi, ennél, ami itt van, sokkal, de sokkal jobbra lettünk teremtve!

Minden Ő érte van
Isten dicsőségére élni a legnagyobb eredmény, amit ebben az életben elérhetünk! A Biblia szerint mindössze két teremtménynek nem sikerül ezt megértenie: a démonoknak és nekünk az embereknek. Jézus maga mondja:
„Én megdicsőitettelek téged a Földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, hogy elvégezzem” (Jn 17,4)

Ahol tehát valaki elvégzi a feladatát ezen a Világon, az Isten dicsőségére van. Mi pedig hogyan tudnánk ennek megfelelni, ha nem úgy, hogy hasonlóvá válunk a Krisztushoz!

„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18)

Gondoljuk át:
1- Minden Istennel kezdődött. Ő adott életet, célokat, és szabadságot is hozzá. Ha tudni akarod ki vagy, miért vagy, kérdezd meg tőle!
2- Tedd fel magadnak a kérdést: te vagy az életed középpontja, vagy Isten? Körülötted forog minden az életedben, vagy Isten körül forog minden az életedben?
3- Akarj többet a puszta létnél! A Jelenések könyve figyelmeztet, amikor ezt mondja:
„…tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig valójában halott vagy!” (Jel 3,1)

Jézus, több helyen is a halált az alváshoz hasonlítja. „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” (Ef 5,14)
Van tehát lehetősége még mindenkinek, aki ezt nem tudta, vagy nem így élte: élj úgy, hogy Isten gyönyörködjön benned! Élj, Isten dicsőségére! Legyen így.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

• Hirdetem a gyülekezetnek, hogy 2021. augusztus 14-én, szombaton 17 órakor került sor templomunkban Tóth Zoltán és Kovács Györgyi esküvőjére. Kérjük rájuk az Úr áldását!
• Augusztus 17-én 18 órától a debreceni református Nagytemplomban ökumenikus igeliturgiát tartanak, II. János Pál pápa debreceni látogatásának 30. évfordulójára. Az alkalomra mindenkit szeretettel látnak.
• Jövő vasárnap kereszteljük Kocsis Miklós és Kocsis Tímea gyermekét, Tamarát. Kérjük rájuk Istenünk áldását!
• Örömmel tudatjuk minden alkotónkkal, hogy a július 5-9. között megtartott vakációs bibliatáborunk alkalmával készített müzlis tálkák (és egyéb alkotások) mázazva, kiégetve elkészültek. A mai nap, a templomban kiállításra kerültek, és minden alkotó haza is viheti az általa készített tálkát, szép emlékként az idei táborról. 
• Augusztus 28-án, szombaton 10.00 órától délután 15.00 óráig tartjuk Gyülekezeti Napunkat, Debrecen-Erdőspuszta, Dorcas kempingben. Utazás egyénileg, saját gépkocsival, valamint a gyülekezeti teremtől induló kisbusszal. Mindenkit ebéddel várunk, sütemény és egyéb felajánlásokat szívesen fogadunk. Jelentkezni a kitett íven lehet.
• Idén november 19-21-én presbiteri lelki elcsendesedő hétvégét tartunk Berekfürdőn. Az alkalom péntek vacsorától vasárnap ebédig tart. Kedvezményes ár 15.200 Ft/fő. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni, előnyben részesítve a presbitereket.
• Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
• Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük. 
• Jövő vasárnap dr. Szalkay Kázmér nagytiszteletű úr, gyülekezetünk volt lelkipásztora hirdeti Isten Igéjét. Ez alkalommal úrvacsorás istentiszteletre várunk mindenkit szeretettel.

Alkalmaink:
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat
Csütörtök: 19.00 családi kör
Kedd 18.00: HéSZ (online)
Vasárnap 9.00: Istentisztelet

Imádkozzunk!
Imádkozzunk, hogy mindnyájan, akik megláttuk és megéreztük Istenünk irántunk való határtalan szeretetét, tovább tudjuk adni azt a velünk élő, kereső testvéreinknek.

Elérhetőségeink:
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu
Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.
Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a 11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Minden Istennel kezdődött – 2021-08-15
Scroll to top