Month: április 2020

Kijárási böjt

Böjtben vagyunk. Sokféle böjt van, ez a mostani egyfajta szabadság-böjt. A böjtölés általában önkéntes, saját elhatározáson alapul. Kivéve, mikor kívülről jövő kényszer, mint például most. A böjt lényege, hogy valamiről lemondunk, ami amúgy fontos számunkra. Okkal tesszük ezt, sőt, céllal. Nem megyünk sehova, pedig szeretnénk, jól esne. Mégsem megyünk, lapítjuk a járványgörbét, védjük magunkat, a […]

“Ó mily szép és mily gyönyörűséges ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsoltárok 133:1)

Most kedves Szülőtestvéreim a gyerekekhez szeretnék szólni. Kérlek titeket, legyetek segítségemre a Bibliai történet elmondásában. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony és annak 13 gyermeke. 12 fiú és egy kisleány. Nagyon-nagy szegénységben éltek. Egy napon azt gondolták a fiúk: -Bárcsak varjakká változnánk és akkor anyánknak csak a kishúgunkra lenne gondja!  Ahogy ezt kimondták […]

Van hited, de cselekedeteid?

“Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit?” (Jak 2, 14) Jakab levelében találkozunk ezzel a zavarba ejtő kérdéssel. Nem úgy tudjuk, hogy a cselekedetek nem elegek a megigazuláshoz, üdvözüléshez? De, ez így van, azonban a cselekedetekre is szükség van. Csakhogy azok a megigazulás […]

Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem!

Jónás könyvében olvashatjuk, ezt a cethal gyomrából feltörő imádság kezdődik így (Jón 2,2). Mi is hasonlítunk Jónás prófétára. Méghozzá abban, hogy általában pont az ellenkezőjét csináljuk, mint amit az Úr kér tőlünk (vö Jón 1). Vagy éppen öntelten „számon kérjük” az Urat, hogy másokat, akiket magunknál kevesebbnek gondolunk, miért ment meg (vö. Jón 4). De […]

Hogy számláljuk a napjainkat?

Megjelent az egyik első könyv a koronavírus járvány egzisztenciális és társadalmi hatásairól, immár magyarul is olvasható. Az olasz író és fizikus, Paolo Giordano Járvány idején című rövid munkája személyes hangvételű karantén-napló. Részlet a könyvből: „A 90. zsoltárban van egy könyörgés, ami gyakran eszembe jut ezekben az órákban: Taníts meg minket úgy számlálni a napjainkat, hogy […]

Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez

„Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem! Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után: Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem: Hol van a te Istened?” (Zsolt. 42, 2-4) Lelkem, mint szabad madár vágyódik utánad Istenem. A lelkem – […]

“Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért”

„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál?” /Mt 6,25-26/ Uram, […]

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm

„Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van […]

Scroll to top