“Neki növekednie kell”

NEKI NÖVEKEDNIE KELL…”

Bizony mondom néktek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála.” Ez volt Jézus bizonyság tétele Keresztelő Jánosról, aki csak egy egészen kicsiny részt láthatott és hallhatott Jézus színre lépéséből.

Igaz, hogy ő keresztelte meg Jézust, mégsem akart nevet szerezni magának. Hiszen azt mondta magáról, hogy még arra sem méltó, hogy Jézus sarújának a szíját megkösse.

Felnőtt életének java részét, ami nem igazán volt hosszú, azzal töltötte, hogy utat készítsen valakinek. Felkészítette az emberi szíveket, Jézus Krisztus fogadására. Olyas valaki fogadására, akiről ő maga is csak hallott, és csupán csak egyszer találkozott vele, a Jordán folyónál, amint éppen az előkészítő munkálatokat végezte Jézus Krisztus számára.

Miután Jézus megjelent, a figyelem már nem János köré összpontosult, hanem Jézus került a figyelem középpontjába.

Sőt, mi több, már nem csak János keresztelt, hanem akadt egy „riválisa” is Jézus személyében. Az utolsó próféta élete és munkássága leáldozóban volt, még sem érezte ezt veszteségnek.

Hiszen így beszélt Jézus színre lépéséről: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” Vagyis Jézus megjelenése után az ő munkájára egyre kevesebb szüksége lett az embereknek.

Megfogalmazódhatna bennünk egy hang ezek után: – pedig mennyit várt János ezekre a pillanatokra. S az élete csak röpke lángnak tűnik.

Kicsit más befejezést várna az ember, egy ilyen „nagy” ember életét nézve.

Neki növekednie kell…”

Még nagyon az elején vagyunk az adventi készülődésünknek, várakozásunknak, s már tele vagyunk egy csomó olyan érzéssel, amelyeknek nem kellene, hogy a szívünkben legyenek. Utat engedünk olyan erőknek amelyek szinte eltorlaszolják Jézus születésének ünnepe előtt az utat. Gondolok itt a megosztott világ érzéseire, a gyűlölet keltő megnyilvánulásokra. S bizony keresztyén emberként is sokszor teret engedünk a szeretetlenségnek, ítélkezésnek, bántó megjegyzéseinknek.

Mi növekszik ma a világban? Talán kérdések nélkül is látjuk. S pont abban a világban, ahol Jézus születésének ünnepét oly nagyon várjuk!

János ki merte mondani, amit mi csak félve mondunk ki, vagy nem is akarjuk kimondani: Neki növekednie kell bennem.

Neki, vagyis Jézusnak. Pál így írt a filippi gyülekezetnek erről: „Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is meg volt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” Fil 2, 5-8.

Milyen indulat volt Krisztusban? Az engedelmesség, a szolgáló lélek indulata és az alázat indulata.

Ha az indulat szóra gondolunk, akkor a legkevésbé jutnak eszünkbe ezek a szavak. Milyen indulat uralkodik most, így, advent küszöbén átlépve bennünk?

„… nekem pedig kisebbé kell lennem.”

Eszembe jut Pál bizonyságtétele: „Élek többé nem én, él bennem a Krisztus”– vagyis él benne a Krisztusi indulat.

Pál már megharcolta a maga harcát, az ő saját indulataival, indulatos viselkedésével. Nekünk már nem az ő életén kell törnünk a fejünket.

Nekünk most a saját életünkkel, a saját énünkkel és indulatainkkal kell így advent elején szembe néznünk. S nem csak szembe kell néznünk velük, hanem kisebbé kell azokat tennünk, ha azok a Krisztusban való fejlődésünk útjában állnak.

Nem könnyű feladat, ez így advent első vasárnapján, szembe nézni saját magunkkal és felismerni magunkban azt aminek mennie kell a lelkünkből, s meglátni mindazt, aminek pedig jönnie és erősödnie kell az életünkben.

Kérjük Istent, hogy az adventi hetekben óriási lépéseket tudjunk megtenni a Krisztusban való megerősödésünk terén!

Ámen

Hogy tudjunk közös dolgainkról

 • A múlt héten búcsúztunk Liszkay Lászlóné született Szabó Katalin Eszter testvérünktől, akit mindenható Urunk életének 82. esztendejében szólított magához. Imádkozzunk!
 • Örömmel értesítünk mindenkit, hogy ismét rendelhető lesz az „Áldás, békesség!” feliratú „református szaloncukor”. Bővebb információk a hirdetőtáblán.
 • Tegnap délelőtt, az Egyházmegyei Ifjúsági napon, gyülekezetünket két fiatal és Juhos Lászlóné Évike képviselte.
 • Tegnapi délután alapítványi Adventi kézműves foglalkozást tartottunk a templomban. 20 fő vett részt az alkalmon, melyen elkészítettük a gyülekezet úrasztali adventi koszorúját, mézeskalácsot és pop-cake-et díszítettünk. Az elkészült süteményeket becsomagoltuk és szeretnénk minden jelenlévő gyülekezeti tagot megkínálni belőle kifelé menet. Köszönjük az önkéntes segítők munkáját!
 • Szorgos kezek idén is elkészítették az igés kártyákat, köszönjük a szolgálatot!
 • A Wáli István Református Cigány Szakkollégium 2022.12.01-én rendezi a WISZ Nyílt Napját, melyre a gyülekezet középiskolás tagjait várják szeretettel. Az alkalomra regisztrálni a wisz@reformatus.hu e-mail.
 • December 4-én vasárnap 15 órától a Kárpát-medencei Imanap debreceni gyülekezetek számára szervezett közös alkalma, a Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség gyülekezeti termében lesz (4024 Debrecen, Kossuth utca 65.). Ebben az évben a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház Nőszövetsége állította össze az imanap anyagát. Alapigéjük: „…mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót.” (Lk 5,5.b) Szeretettel várnak minden érdeklődőt!
 • Szenteste délutánjára gyülekezetünk apraja és nagyja egy betlehemes játékkal készül. A próbák már elkezdődtek, kérjük, hogy a gyülekezet hordozza imádságban ezt a szolgálatot!
 • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. A gyülekezeti célú adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni.
 • A téli hideg időszakban nem a templomban hanem a gyülekezeti teremben fogjuk tartani az alkalmainkat. A hőlégbefúvós fűtésre eddig beérkezett adományok összege 907.000.- forint, a teljes költség 65.000 Ft. Az új fűtőtesteket már megvettük, fel is szerelték, így december 4-én a fűtött gyülekezeti teremeben lehetünk. A teljes árból még hiányzó összeg összegyűjtésében számítunk közösségünk erejére!
 • Hírdetjük, hogy múlt hét vasárnap 65.000,- forint perselypénz gyült össze. Mindenkinek köszönjük az adományt!

Alkalmaink:

Hétfő 18.00: Alfa csoport Kedd – péntek 8:00: reggeli áhítat
Csütörtök 16.00: Kékkereszt alkalma 18.30: Családi kör (háznál) Péntek 16:30: Ifi csoport Vasárnap: 9.00 istentisztelet a gyülekezeti teremben
Szerda 18:00: „Erőnk forrása” imaközösségGyermekistentisztelet a pincehelyiségben

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:

OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk.
A templom felújítására szánt adományokat a
11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

“Neki növekednie kell”
Scroll to top