Őrhelyemre állok – 2021. advent első vasárnapja

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Bíró Zoltán
Áldás: Veres János lelkipásztor és Dr. Ormóshegyi Zoltán lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Lk 12,35-40Textus: Hab 2,1

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Advent kapujában megállva! Mielőtt belépünk, kérlek tekintsünk magunkba és tartsunk egy kis önvizsgálatot! Amikor Adventet ünneplünk, nem gondolunk komoly eshetőségként a mi Urunk visszajövetelére. Sőt! Elképzelhető, hogy még mi éreznénk feszélyezve magunkat, ha valóban megtörténne ez a visszatérés.

Megszoktuk már ezeket a visszajövetel nélküli adventeket. Úgyhogy, ha lehet ne siessük el Uram, az idén sem! Mondhatnék szép szavakat, de ez az igazság! Nézz magadba és azután nézz körül! Tömegek állnak sorba, hogy megváltozzanak. Vagy nem?

Ráadásul, nincs sehol megígérve az, hogy éppen adventkor kellene visszajönnie a mi Urunknak. Épp, hogy azt mondja Jézus:

Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” Lk 12,35-40

Advent valóban a várakozás időszaka, de sokkal inkább csak az egyházi liturgiai év fontos részeként, mintsem valóságosan. Hiszen a valóság az, hogy Jézus bármikor és bárhol megjelenhet, amióta a Jelenések könyvében szereplő angyal kijelentette:

idő pedig nem lészen.”Jel 10,6

Két gondolatot szeretnék átadni adventi üzenetként. Az egyik:

1- „Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára…”

A készenlét fontosságára figyelmeztet a kiválasztott Igeszakasz. Készen lenni annyi, mint ébren maradni. Az őrszemre vannak bízva a többiek, elaludnia – ma is – felelőtlen és kockázatos. A gyülekezetek is ilyen őrhelyek, ahol kétezer éve várjuk már az Ő valóságos visszajövetelét, generációról generációra. Mindeddig hiába! Persze, milliók és milliók érintődtek már meg az Ő Lelke által és érezhetik jelenlétét, segítségét az életükben. És vallják a …

130. zsoltár szavaival: „Várja az én lelkem az Urat, jobban mint az Őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt!”

És a másik:

2- figyelek, várva, hogy mit szól hozzám.

Szeretném hinni, hogy az idők jeleit figyelembe véve tájékozódunk, de a Biblia világosságánál! Különböző őrtüzek gyúltak meg kétezer esztendő alatt. Gondolok itt vallási közösségekre, izmusokra, eszmékre és ideálokra. Ma is lobognak a közélet, a pártpolitika tábor tüzei. De! Kell-e nekünk ezeknek a fényénél melegednünk? Vagy, ha igen, legyünk különbek mint Péter volt, aki leült egy ilyen tűzhöz melegedni… és meg is tagadta az Ő Urát. Nem is egyszer.

Ezért nagyon fontos, hogy most a szeretet melege járja át a szívünket, minden mást háttérbe szorítva. Ezzel is mintegy bizonyítva, hogy készek vagyunk, hogy megszólítson minket az Úr!

Összefoglalva: a keresztyénség, mely fennen hirdeti az ő Urának visszajövetelét – immáron kétezer esztendeje –, egy olyan készenléti egység, mely a helyén megállva, nemcsak gyorsan reagál az őt ért kihívásokra, de tematizálja is a környezetét, és van véleménye. Amennyiben a mai Adventünket nem ez lengi majd be, akkor mondjuk ki: megint az igényeinket akartuk Jézussal megelégíttetni és nem a szükségeinket!

Figyelj hát és várj, mert meg fog szólítani!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A Zsinat Elnöki Tanácsa közleményének értelmében mindenkit arra kérünk, hogy az istentiszteleti és egyéb alkalmainkon használjon orrot és szájat eltakaró maszkot.
  • Az új énekeskönyv hivatalosan a mai vasárnapjától kerül használatba. Kedvezményes áron való megrendelésére fel lehet iratkozni a kitett íven. Az így megrendelt énekeskönyveket karácsony környékén kapjuk majd kézhez.
  • A Szólj Be a Papnak múlt hét szerdai alkalmáról hallgassunk meg egy beszámolót.
  • Múlt hétvégén 17 gyülekezeti tagunk lelki elcsendesedő hétvégén vett részt Berekfürdőn. Hallgassunk meg erről is egy rövid beszámolót.
  • Gyülekezetünk Alapítványa adventi kézműves foglalkozásától és a 7Hang dicsőítő alkalmáról Szilágyiné Asztalos Éva számol be.
  • December 4-én 14 órától a Tündérkör Alapítvánnyal közös „Tündérek temploma” jótékonysági rendezvényre hívunk mindenkit szeretettel.
  • A templomtérben a járólap cseréje folyik. A munkálatok alatt türelmét és megértését kérjük a gyülekezetnek. Reméljük, hogy a felújítás végén egy még szebb templombelsőben tarthatjuk alkalmainkat!
  • A nigériai egyetemi közösségtől a gyülekezeti termünkbe egy faltól falig padlószőnyeget kaptunk ajándékba azért, hogy ”befogadtuk őket”, amit ezúton is köszönünk. Kérlek benneteket, hordozzuk imádságban Samuelt a gyülekezet vezetőjét, aki Budapesten fekszik egy Covid kórházban. Ők is rendszeresen imádkoznak a betegeinkért!
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni.

A jókedvű adakozót szereti Isten” (2Kor 9,7)

Alkalmaink:

Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat Kedd, péntek 17.00: HéSZ (online)Péntek: 16.30: Ifi kör 18.30: Családi bibliaóra
Szerda: 18.30 Alfa csoportVasárnap 9.00: Istentisztelet
Péntek 15.30: Konfirmáció előkészítő9.00: Vasárnapi iskola a templomban

Jövő vasárnap (advent második vasárnapján) Dr. Fábián Ildikó nagytiszteletű asszony végzi az igehirdetés szolgálatát. Fogadjuk őt nagy szeretettel!

Imádkozzunk!

Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! Mert ő az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Mt 3,2-3) – Add, Uram, hogy elhívásunkat betöltve, mi magunk is kiáltó szó lehessünk, mely készíti az Úr útját!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk.
A templom felújítására szánt adományokat a
11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Őrhelyemre állok – 2021. advent első vasárnapja
Scroll to top