Mit akar tőlünk a gonosz? – 2021-09-12

Igét hirdet és keresztel: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Bíró Zoltán
Imádkozik: Bagi Sándor
Kántori szolgálat: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Ez 28,11-19
Textus: Jak 4,7

Ennek az esztendőnek a második felében olyan kérdésekre válaszolunk, melyek egyáltalán nem, vagy csak ritkán kerülnek szóba. A mai vasárnapra azt a kérdést választottam, mely így hangzik: Mit akar tőlünk a gonosz? A ma embere már Istenben sem hisz, nemhogy a gonosz létezésében.
Ráadásul, a harmadik évezred küszöbén hatalmas önbizalommal tekintünk a jövőbe. Egy olyan technikai civilizációt építünk, mely telis tele van ránk váró új és új dolgokkal. Mint például az űr meghódítása, a Mars terraformálása, a mesterséges intelligencia kérdései, géntechnológiai felfedezéseink, a szubatomi részecskék utáni hajsza és még hosszan lehetne sorolni, mi minden még!
Botor módon azt gondoljuk, hogy ebbe a felsorolásba már nem is fér bele az Isten. Pedig, igen! Akár az űrt, akár a szubatomi részecskék világát fogjuk meghódítani, ott is szembe fogjuk találni magunkat Isten törvényeivel. Most tegyük fel a kérdést:

1- Hol lehet tetten érni a gonoszt?
Nos, az ördög – ahogy a mondás is tartja – a részletekben van. Vagyis mindenütt. E világ Ura a gonosz maga. Erről beszél Jézus is:
„Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma” Jn 14,30
Ez nem egy szép világ. Tele van félelemmel, gyűlölettel, érdekekkel, hazugsággal, égbekiáltó igazságtalansággal, és még ki tudja mi minden mással. Csalódunk egymásban, és még saját magunkban is. Tudjátok, mégis mi teszi ezt az egészet élhetővé? Nem mi, emberek, hanem az Úr Lelke! Aki ránk bízta ezt a csodát, amit úgy hívunk, hogy földi élet! És ahelyett, hogy megbecsülnénk, romboljuk, pusztítjuk, kizsákmányoljuk és új lakható bolygók után kutatunk. Miért is?

2- Nos, ki és mi is a gonosz?
A Biblia alapján tájékozódva mondhatjuk, hogy az Angyalok, a Kerubok, a Szeráfok, a Trónusok és a hatalmasságok és még sokan mások, úgynevezett teremtési rendek. Minden bizonnyal hozzánk hasonlóan élnek valahol. Hol? Nem tudjuk! De, ha már itt tartunk, gondoljunk végig együtt egy fontos dolgot!
Angyalok is csak akkor jönnek le ide, ha küldik őket. Miért? Mert együtt élünk a gonosszal. Az édenkerti történet azt a mozzanatot mondja el, amikor kiadtuk albérletbe a gonosznak azt, amit Isten eredetileg ránk bízott, hogy őrizzük azt! Aztán, ahogyan lenni szokott, miután belakta, kicserélte a zárat és kizárt minket a sajátunkból.
Sőt, az ön-szeretet programját lefuttatva tönkre teteti velünk a Földet. Kizsákmányoljuk még saját magunkat is a fenntartható növekedés oltárán. Már elkészült a nagy mű: a gazdasági fejlődés vált céllá, mi pedig emberek, csak ennek az eszközei vagyunk. Ebben pedig már semmi, de semmi isteni nincs!
Alig vannak, akik Jézus szavaira emlékeznének: „nem az ember van a szombatért, hanem fordítva! Emberek! Nem az ember van a gazdaságért, hanem fordítva! És van, aki ezt szóvá tegye? Aki figyelmeztetné az embereket, a társadalmat – Emberek, ez rabszolgaság! Aminek a vége az lesz, hogy a gazdagok szépen gazdagodnak, a szegények meg szépen szegényednek.

M. Gandi mondta: „a Föld képes kielégíteni mindenkinek a szükségletét, de a kapzsiságát már nem!”
És, hol vagyunk mi, keresztyének, akik ezt szóvá tennék?

3- De, mi a baja velünk emberekkel a gonosznak?
Igazából semmi és minden! Mi nem vagyunk neki ellenfelek! Akkor miért kísért mégis, miért befolyásol, miért próbálja kiterjeszteni a hatalmát rajtunk és általunk?
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” IMóz 1,27
A gonosz az Isten ellen lázad, felbujtotta már az angyalok egyharmadát, ugyanezt teszi itt lenn a Földön is! Bűne az, hogy tudván teszi amit tesz! Mindenkinél jobban tudja, hogy létezik egy nálánál is erősebb hatalom: Isten!
Ellene nem képes tenni semmit, de a teremtett világa ellen igen!
Különös célpontja az ember, aki 1- Isten képe 2- Isten fia, aki úgy szólíthatja meg Istent, hogy Atyám! 3- Aki ezért soha nem tudhatja meg, hogy kicsoda is valójában!
Tudatlanságban és hitetlenségben kell tartania minket, hogy soha még csak az igazság (Isten) közelébe se jussunk.
Van kiút ebből? Igen. Van! Jézus eljött és elmondta kik vagyunk valójában és ha akarjuk, ellene állhatunk a gonosznak is.
„Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” Jak 4,7

Összefoglalva amit ma tanultunk és a személyes életünkből is megtapasztaltunk az az, hogy létezik egy hatalom, melynek célja, hogy elhitessen minket. Talmi, e világi dolgokat ajánlva fel azért, hogy elterelje a figyelmünket arról, hogy mi nem csak egyszerűen Isten képmása vagyunk, hanem Fiai is, és ha fiai, akkor örökösök is! Ámen.
Hogy tudjunk közös dolgainkról

• Szomorúan tudatjuk, hogy Dr. Mészáros Ferencné, született Zöld Beáta Mária életének 78. esztendejében hagyott itt minket. Jöjjetek és imádkozzunk.    
• Jövő vasárnap Szoták Róbert és Kócsi Kornélia gyermekét, Szoták Szabolcsot kereszteljük.
• Szeptember 17-én és 18-án kerül sor a Generális Konvent és Református Egységnap eseményeire Nagyváradon. Imádkozzunk az Konvent résztvevőiért és a munkájukért.
• 2021. szeptember 25-én, szombaton kerül sorra a Vekeri-tó – Mikepércs – Rókás-tó – Vekeri-tó gyalogtúra. Indulás: 9.00-kor személygépkocsikkal a Parókiától (Apafi u.), majd 10.00-kor gyalogosan a Vekeri-tótól. A táv 13 km-es, kb. 4,5 órás könnyű, mezei körtúra. 
• Október 2-án szombaton a Presbiteri Szövetség nyitórendezvényére várunk mindenkit a Nagylétai református templomba. Egyúttal felhívjuk a presbiterek figyelmét a Presbiteri Szövetséghez való csatlakozás lehetőségére.
• Október 9-én, szombaton rendezzük meg a gyülekezet idei buszos kirándulását, mely alkalommal Lillafüredre látogatunk el. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra. Jelentkezni a kitett íven lehet. A busz ára 50 fő esetén: 3.700 Ft/fő. Ezt az összeget kérjük befizetni, valamint költőpénzt hozni a szabadon választható programokra.
• Idén november 19-21-én presbiteri lelki elcsendesedő hétvégét tartunk Berekfürdőn. Az alkalom péntek vacsorától vasárnap ebédig tart. 
• Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük. 
• Jövő vasárnap Szabó Zsoltné lelkipásztor hirdeti Isten Igéjét. Fogadjuk őt szeretettel! 

Alkalmaink:
Hétfő 17.30: Presbiteri alkalom
Szerda 18.00: Férfi bibliaóra
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat
Vasárnap 9.00: Istentisztelet
Kedd 16.00: HéSZ
9.00: Vasárnapi iskola a templomban
Imádkozzunk!
• Imádkozzunk a háborúkban szenvedőkért, üldözött keresztyén testvéreinkért!
• Imádkozzunk együtt az Eucharisztikus Konferencia minden résztvevőjével, hogy Krisztus Evangéliuma minél több ember szívéhez jusson el!
• Imádkozzunk, hogy a Generális Konvent és a Református Egységnap alkalmai Isten Lelkének akaratát ültessék egyházunk vezetőinek szívébe.

Elérhetőségeink:
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu
Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.
Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a 11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Mit akar tőlünk a gonosz? – 2021-09-12
Scroll to top