A presbitérium

Veres János lelkipásztor

Veres Jánosnak hívnak. Én vagyok az a lelkész, aki már 21 esztendeje boldog férj, és négy gyermek édesapja. Lelkipásztor, és pastoralpszichologus vagyok. Van két szakmám, és tagja vagyok a Vas megyei Gotthard Jenő csillagász körnek. Tizenhat esztendőn át voltunk a Kőszegi gyülekezetben, majd 2010 májusától itt szolgálunk az Árpád téren. A vallástörténet, régészet, teológia mellett most kezdem el a legősibb harcművészet gyakorlását: a futást.  

Veres Jánosné lelkipásztor

Veres Jánosné Sápi Anikó vagyok. 1970. május 14-én születtem, Nyíregyházán. Egy kedves kis nyírségi faluban Rohodon nőttem fel. 14 éves koromban egy vajai csendes héten szólított meg az Úr. Mindig is lelkész szerettem volna lenni. És az Úr szavamon fogott. Csodálatos módon terelgeti az életemet. Hálás vagyok a férjemért, akit mellém adott. Hálás vagyok a gyermekeimért, akik még keresnek, de hiszem Ők is megtalálják Jézus Krisztust. Szeretem ezt a közösséget ahova Isten állított. Látom az imádkozó és szolgáló testvérek hitét és látom és érzem az Úr lelkét mely megeleveníti az életünket.

Szilágyi János gondnok

(presbiter 2006-)

1971-­ben születtem Debrecenben. Hajdúszoboszlón nőttem fel. 1997-­ben költöztem Debrecenbe és ekkor kötöttem házasságot feleségemmel, Asztalos Évával. Gergő fiunk 2011-­ben született. Első munkahelyem a Magyar Nemzeti Bankban volt. 14 év banki munka után a Tiszántúli Református Egyházkerület beregdaróci üdülőjébe mentem el dolgozni, mint műszaki vezető. Majd 2005-ben a Dóczy Gimnáziumban rendszergazdaként vállaltam állást, ahol jelenleg a gimnázium gondnokaként dolgozom. Az Árpád­ téri templomba először feleségem miatt jöttem. Idővel megfogott az istentisztelet hangulata, a templomban átélt lelki béke, a gyülekezet szeretete. Nem egyszerre jött az „Isten élményem”, nem hirtelen tértem meg. Sok vívódás, csendes meditálás, a biblia olvasása vezetett a hitre jutásomhoz. Ebben a gyülekezetben keresztelt meg dr. Szalkay Kázmér nagytiszteletű úr, itt konfirmáltam. 2006­-ban nagytiszteletű úr felkért, hogy legyek presbitere a gyülekezetnek, amit örömmel vállaltam. Először a presbiteri üléseken mint jegyzőkönyvvezető, majd 2010­-től mint a gyülekezet pénztárosa vállaltam feladatot. 2013-ban újabb feladatot állított elém Isten, gondnokként szolgálom tovább gyülekezetemet.

Both Barna

Csengerben születtem 1962-ben. Szüleim mezőgazdasággal, földműveléssel foglalkoztak. Általános iskolai tanulmányaimat Csengerújfaluban végeztem, majd Debrecenbe kerültem a Református Kollégium Gimnáziumába és itt kaptam érettségi bizonyítványt is. A teológián tanultam tovább, de később, három fél év után megszakítottam és nem fejeztem be. Katonai szolgálatom után munkába álltam. Most is első munkahelyemen a debreceni tejüzemben dolgozom, logisztikával, raktározással foglalkozom. Családommal Debrecenben lakunk, és már nagyon régen tagjai vagyunk az Árpád téri Református Gyülekezetnek. 2011. év végén a gyülekezet megtisztelő bizalma presbiternek választott. Úgy érzem, erre a bizalomra minden nap méltó módon meg kell felelnem, ezért igyekszem hűséggel elvégezni a rám bízott munkát. Hiszem, hogy Isten megenged minden neki tetsző dolgot békességgel véghezvinni.

 Dr. Berecz Péter

Berecz Péter vagyok, 33 éves, még nőtlen. Debrecenben születtem és tanultam. Jogi egyetemet végeztem, jogtanácsosként dolgozok egy nagyvállalatnál. Az előző ciklusban nem voltam presbiter. Írásaim jelentek meg a Magyar Kőszálban és a Közösségben. Rendszeresen veszek részt gyülekezetünkhöz kapcsolódó események szervezésében. Nagy örömmel vállalnám a feladatot, hogy hozzájárulhassak ahhoz, hogy a gyülekezetünk minél több embert érjen el és kiterjedt missziós tevékenységet folytasson. 

Erdei Ferencné

Erdei Ferencné – Csesznik Erika vagyok, 68 éves.1 éve özvegy. 2 gyermekem és 5 unokám van. Iskolai végzettségem: felsőfokú számviteli, pénzügyi végzettség. 2006 – ban számviteli vezetőként jöttem nyugdíjba. 5 éve vagyok az Árpád – téri gyülekezet tagja. Eddig presbiteri megbízásom nem volt. Részt vettem a 3 éves bibliaiskolai képzésben, gyülekezeti feladatokat látok el felkérésre és járok rendszeresen a vasárnapi alkalmakra. 

Fejszés Dániel (kántor)

1987 Decemberében születtem Kecskeméten. Édesapám pót-presbiter volt az ottani gyülekezetben egy cikluson keresztül. Nem volt jó véleménye a presbiterségről, éppen ezért vállaltam el a megtisztelő felkérést itt Debrecenben mert szerintem egy gyülekezet élete mindig a benne lévőktől függ. A külső felújítást ajándékba kaptuk a várostól, a templombelsőt nekünk kell megtölteni. 

Gyergyói Csaba (1958.04.10 – 2019.08.18.)

Gyergyói Csaba vagyok. 1958. 04. 10-én születtem. Nős vagyok és négy gyermekünk van. A gyermekek közül a két nagyobbik már családos így van három unokánk is. A Debreceni Agrártudományi Egyetemen végeztem 1982-ben és egy vetőmagtermelő és értékesítő cégnél dolgozom kereskedelmi igazgatóként. A presbitériumnak 2006 óta vagyok tagja. Újraválasztásom esetén amennyire erőm és időm engedi szeretném szolgálni a gyülekezetet. 

Juhos Lászlóné

Juhos Lászlóné vagyok, 49 éves. Férjemmel huszonhét éve élünk házasságban, a gyülekezetbe pedig húsz éve járunk. Három jó gyermekünk van. Tagja vagyok a gyülekezetünkben működő “Kakaska” bábcsoportnak. Vasárnaponként, Angyalka testvéremmel próbáljuk Jézushoz “vezetni” a gyermekeket. Az Úristent mindig arra kérem: tanítson úgy élni, hogy méltó legyek feladataim elvégzésére. Mindenkinek köszönöm a bizalmat.

Dr. Kanyó Andrásné

1945.02.23-én születtem Budapesten. 1964-ben érettségiztem a Sárospataki gimnáziumban. Bár akkor nem volt egyházi iskola, de a tanáraink abban a szellemben neveltek minket. 1967-ben költöztem Debrecenbe, ahol 42 esztendőn át dolgoztam, mint mikrobiológiai asszisztens. Egy fiam van Gábor és két unokám. Régóta vagyok gyülekezetünk tagja, és a 2. ciklusban lehetek presbiter. Nagy megtiszteltetés, hogy így is szolgálhatok. A kakaska missziós bábcsoportnak a kezdetektől tagja vagyok, ami nagy öröm számomra.

Katona Péter

2012 óta kezdtünk el ismerkedni az Árpád-téri gyülekezettel. Hála Istennek, hogy befogadtak és az óta gyülekezeti alkalmaik a mi alkalmainkká váltak.

Marosvásárhelyen születtem 1975-ben. Pedagógus végzettséggel rendelkezem (földrajz tanár vagyok), szeretek utazni, kedvelem az angol focit.

2002-ig a Székelykövesdi Református Egyházközség gyülekezeti tagja voltam.

2002-től a Marosvásárhelyi Kövesdombi Református Egyházközség gyülekezeti tagjai voltunk, ahol gyerekeinket is megkereszteltük.

Kurta Sándorné

Kurta Sándorné 48 éves vagyok, két gyermekem van, egy 24 éves lányom és egy 19 éves fiam. Mindketten egyetemi tanulmányaikat folytatják. Az egészségügyben dolgozom 27 éve. Az Árpád téri gyülekezet életében 4 éve veszek részt rendszeresen. Az előző presbiteri ciklusban nem voltam presbiter.

Orbán György

Orbán György vagyok, 67 éves, nyugdíjas, főiskolát végzett, volt BM dolgozó, nős, 3 gyermekes apa, 3 unokás nagyapa, kb. 8 éve vagyok a Gyülekezetünk tagja. Egyházi tisztségem még nem volt. Hiszem, hogy minden egyházi szolgálatra való felkérés – így a presbiteri jelölés is – személyre szólóan, az Úrtól jövő, melyek mindegyikét örömmel vállalom el, illetve teljesítem legjobb tudásom szerint.  

Mező Ottóné

Negyven esztendeje vagyok a gyülekezet tagja. Két gyermekem és négy unokám van. Már két presbiteri cikluson át vezetett a jó Atyám. Régóta az Úr gyermeke vagyok és együtt járunk. Jézus Krisztus tanításait szeretném továbbadni, ebben a közösségben régóta segítjük egymást Isten dicsőségére. 

Rogovics-Fehér Lajos ( – 2020.03.28.)

2009-óta, feleségem halála óta vagyok a gyülekezet tagja. Presbiterként az első ciklusomat töltöm. Lehetőségeimhez képest segítek a gyülekezeti munkában, szervezésben. Fotósként végig kísérem az eseményeket és ünnepi eseményeket. Ezzel dokumentálva az életet a közösségünkben.

Selyben István

Selyben István vagyok 1956-ban születtem Tarcalon. Szüleim templomba járó becsületes emberek voltak, és engem is e szellemben neveltek. Gépészmérnökként egy társas vállalkozás résztulajdonosa vagyok. Három gyermekem van, két felnőtt dolgozó, és egy óvodás. Ötödik éve vagyok tagja a gyülekezetnek, 3 éve pót majd később rendes presbiterként szolgálom az Urat (Remélem Ő is egyetért ezzel). Hitem folyamatosam építem, melyben lelkészünk és a bibliaiskola nagy segítségemre van. Hétköznapjaimon szívesen sportolok, evezek, úszok és barkácsolok. Rendszeres Biblia olvasó vagyok, és szívesen olvasom a magyarság történelmét. Beszélgetéseim kapcsán igyekszem a környezetemet is meggyőzni ezek fontosságáról, még ha én botladozom is benne. Rossz tulajdonságaimmal folyamatos harcban állok, reményeim szerint a jók egy kicsit már jobban állnak! 

Szentesi Viktor

Nyíradonyban konfirmáltam, 12 évesen, amiből akkor keveset fogtam fel. Akkor kerültem közel az Úrhoz, amikor Debrecenbe költöztünk, és elkezdtem járni a Nagytemplom ifjúsági alkalmaira. Ennek a közösségnek több mint 10 évig voltam lelkes tagja, a bibliaórák, éneklések, kirándulások sokat jelentettek számomra. Az Árpád-téri gyülekezetnek 2009 óta vagyok aktív tagja. Jól érzem itt magam. Igyekszem részt venni a gyülekezeti életben, segíteni mindenféle szolgálatban, munkában. 2013-tól vagyok presbiter és a gyülekezet pénztárosa. Végzettségem szerint informatikus és közgazdász vagyok, jelenleg szoftverfejleszőként dolgozom. Nős vagyok, két gyermek édesapja. Feleségemet, Fruzsinát (aki gyerekkorától kezdve az Árpád-téri gyülekezetbe jár), az egyetemen ismertem meg. 2009-ben házasodtunk össze, és 2011 augusztusában született Donát, majd 2014 júliusában megérkezett Lénárd. Ha tehetjük, együtt járunk az alkalmakra.  

Szilágyi Antal

Szilágyi Antal vagyok. 52 éves, nős, feleségemmel Marcsival és Dani fiunkkal alkotunk egy családot. Debrecenben lakom a Csapókertben a Hodászi Lukács utca 16. alatt. 15 éve kisvállalkozóként dolgozom. Ipari kenéstechnikával és gépek telepítésével foglalkozom. Mintegy öt éve tartozunk az Árpád-téri gyülekezethez. Presbiter még nem voltam. Veres János lelkipásztorunk szavai értették meg velem a következőket: Nem elég csak a magunk javát keresni, a közösség szolgálatával is Istent keresni egyfajta kihívás az ember számára. Talán így tudnám leginkább megfogalmazni, miért szeretnék presbiter lenni. 

Tálas Attila

Tálas Attila vagyok, gázszerelő, nős, egy gyermek apja. Az Árpád téri református gyülekezetben volt a felnőtt keresztségem, a konfirmációm és a házasságkötésem is. A gyülekezet tagjait megismerve egy olyan közösségre találtam, amelyben szívesen szolgálok képességeim és lehetőségeim szerint Isten dicsőségére. 

Scroll to top