Lelkipásztorok

Szabó Zsoltné2019. március 01. -
Veres Jánosné sz. Sápi Anikó – beosztott lelkész 2012. április 1. –
Veres János – lelkész2010. május 28. –
Szász Barnabás – helyettes lelkész2010. január 01. – 2010. május 27.
Dr. Szalkay Kázmér1981 – 2009. december 31.
Nagy István (nem beiktatott lelkész)1980 – 1981
Rédey József
/a Debreceni Egyházmegye Esperese/
1958 – 1980
Dr. Bartha Tibor
/a Tiszántúli Egyházkerület Püspöke/
1952 – 1958
Hegyaljai Kiss GézaÉletéről bővebben: Hegyaljai Kiss Géza (http://www.nevpont.hu cikke alapján).1938. június 27. – 1951. november 26.
Makláry Károly
/a Tiszántúli Egyházkerület Püspöke/
1934. május 27. – 1938
Dr. Diószeghy Mihály1930. november 23 – ?
Kolozsváry Kiss László1921 – 1930
Dr. Révész Imre
/a Tiszántúli Egyházkerület Püspöke/Teológiai és bölcsészeti tanulmányait Kolozsvárott végezte. 1916-ban bölcsészdoktorátust szerzett a kolozsvári egyetemen. 1912-től helyettes, 1914-től rendes tanár Kolozsváron. 1913–1920 között főmunkatársa, illetve társszerkesztője volt a kolozsvári Református Szemlének. 1920-ban a debreceni református egyházközség lelkészévé választották. 1920–1923 között szerkesztette a debreceni Hit és Élet című folyóiratot. 1930-tól tanár Debrecenben. 1935-től az MTA levelező tagja volt. 1938–1949 között püspöke volt a Tiszántúli Református Egyházkerületnek. Irányításával készült a magyarországi reformátusok új Énekeskönyve (1948). 1938-tól a genfi egyetem díszdoktora volt. 1944 végén aktívan részt vett az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakítását előkészítő munkálatokban. 1946-ban az MTA rendes tagjává választotta.Forrás: https://hu.wikipedia.org
1920 – 1921
Zih Sándor1914 – 1919
Scroll to top