A Kegyelem

Igét hirdet: Szabó Zsoltné lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor

Textus: És ezt mondta az Úr…: könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.” (2Móz 33,19 vers)

Mit is adott Isten a kegyelemben? Erre a kérdésre keressük a választ a mai alkalommal. Ezért nézzük meg a „kegyelem” szó jelentését több szempontból.

A héber szó, ami magyarul kegyelmet jelent, a „lehajolni” igéből származik. Tehát az Isten kegyelme olyan lehajlást jelent, amit a magasságban levő jóság gyakorol az alacsonyabbal szemben.

A görög „karisz”, vagy a latin „gratia” kegyes magatartást jelent. Istennek tetszik az, hogy irgalmat gyakorol, ajándékot ad, segítséget nyújt az embernek.

Ha tartalmilag nézzük a szó jelentését, azt látjuk, hogy a „kegyelem” Istennek az a magatartása, cselekedete, amivel nem tartozik senkinek, mégis SZERETETET ad egy olyan valakinek, aki azt egyáltalán nem érdemli meg, sőt annak az ellenkezőjét várhatná. Nézzünk meg erre néhány példát:

Senkinek nem tartozott Isten az Édenkert szépségével, mégis odaadta kegyelméből az első emberpárnak.

Nem tartozott Noénak azzal, hogy tudtul adja neki az özönvíz pusztítását és a szabadulás lehetőségét, mégis megtette, kegyelme által.

Nem tartozott Jóbnak azzal, hogy halálos betegségéből meggyógyítsa, és hogy a katasztrófa által elvett gyermekei helyett újabb gyermekeket adjon neki vigasztalásul, de mégis ezt tette az Úr, kegyelemből.

S nem tartozott az Úristen ennek az elveszett világnak Jézus Krisztussal, az Ő egyszülött Fiával sem, mégis elküldte a halálba, hogy aki hisz Őbenne, az el ne vesszen, hanem megmaradjon az örök életre: ez a legnagyobb KEGYELEM!

Így lehetne folytatni a végtelenségig: Isten ma sem tartozik egyikőnknek sem azzal, hogy ha bajba jut, megbetegszik, veszélyes helyzetbe kerül: megsegítsen! De, ha mégis ez történik, az kizárólag kegyelemből történik!

A Biblia tanítása szerint kétféle értelemben beszélünk a kegyelemről: van egy tágabb, régi, megnevezése szerinti egyetemes kegyelem, és van egy szűkebb értelmezés, amit különös kegyelemnek nevezünk. Az egyetemes kegyelem Istennek az a munkája, amellyel mérsékli a saját igazságosságát, mintegy kitolja a végső leszámolás óráját. Ezért létezik – a Megváltás művétől függetlenül is – még ebben a hitetlen világban is mindenféle erény, például: becsület, hazaszeretet, testvériség, hűség, szülői szeretet, stb.

Az Isten különös kegyelme az Ő megváltó kegyelmi munkáját jelenti. Vagyis, te és én kellek az Istennek. Méghozzá úgy, ahogy vagyunk: elesetten, erőtlenül, kiégetten vagy közömbösen, kételkedőn, vagy sokszor a magunk igazát hangoztatva, de kellünk ennek a szerető Istennek!

Sok mindenkinek kellesz. Kellünk ebben a földi életben, addig míg jó életerő van bennünk, amíg dolgozni tudunk, amíg sok pénzünk van és jó támogatót nyernek a személyünkben. De mi van, amikor megöregedtél, egyre elesettebb, betegebb állapotba kerülsz, talán a pénzed is kevesebb, nem tudsz annyit segíteni, ahogy szeretnél, s egyszer csak azt veszed észre, hogy már nem kellesz! Nos, ezért szól mindenkinek a jó hír, személyválogatás nélkül: Neki kellesz, neki fontos vagy!

Amikor Isten kimondta ezeket a súlyos szavakat Mózesnek: „Könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek”, akkor legszívesebben megbüntette volna az ellene lázadt népet. Mélységes fájdalom volt a szívében népe hűtlensége miatt, mégis azt szeretné megértetni velük: ha te már megtapasztaltad, hogy én kegyelmes Isten vagyok, akkor fogadd el az igazi kegyelmemet, a Jézus krisztusban adott bűnbocsánatot, és az üdvösséget. Ne elégedj meg az életedben itt-ott megjelenő kegyelmi foltokkal, hanem vedd észre, hogy meg akarlak menteni egy örök életre. Nemcsak egy betegségből való meggyógyulásra, nemcsak egy aránylag kibírható földi életre, hanem az örök életre szól az én kegyelmem – mondja szabadító Istenünk.

Ezt meglátva és felismerve bátran mondhatjuk, hogy a kereszt is, a teher is, a fájdalom is, a szenvedés is, de az öröm és a boldogság is: Kegyelem! S valóban, minden kegyelem az életemben.

Legyen ez a felismerés mindannyiunké!

Ámen.

Hogy tudjunk közösdolgainkról

  • Hálás szívvel köszönjük a mai műsor résztvevőinek a szolgálatot.
  • Örömmel hírdetjük, hogy megjelent a gyülekezeti újságunk őszi száma. Kérjük, hogy aki szeretne feladni postán néhány darabot, vagy szeretné maga kivinni az utcájában található címre, egy esti séta keretében, az most vegye magához a kihordandó példányt. Köszönjük!
  • Örömmel hírdetjük, hogy jövő vasárnap Major László és Major Gyergyói Csilla első gyermekét, Zsófiát kereszteljük. Imádkozzunk a családért!
  • Bizonyára tudják a kedves testvérek, hogy folyik a népszámlálás, mely alkalommal tisztelettel kérjük, hogy valljuk meg bátran a felekezeti hovatartozásunkat. A kérdésekben a „református” és a „Magyar Református Egyház” lényegében ugyanazt a választ jelenti. 2022. október 17. és november 20. között számlálóbiztos kersi fel a lakosokat, akivel közösen tölthetik ki a kérdőívet.
  • A Magyar Református Presbiteri Szövetség (MRPSZ) Debrecen Egyházmegyei szervezete 2022. október 22-én, 9.30 órától tartja szokásos évi nyitóalkalmát, a Tépei Református Egyházközség templomában, melyre minden presbiter testvért szeretettel várnak. Jelentkezési szándékát, kérjük jelezze Veres János nagytiszteletű úrnál.
  • 2022. november 11-13. között Balatonszárszón rendezi meg az MRPSZ őszi, lelkiségi konferenciáját, melyre ugyancsak Veres János nagytiszteletű úrnál lehet jelenkezni. A konferencia részvételi díja 25.000 Ft/fő.
  • A Nagyerdei Gyülekezet a válás sérüléseivel küzdő testvéreknek kíván segíteni a Váló-Háló csoport alkalmával 2022. október 16-án 17 órakor a Nagyerdei Gyülekezet kistermében, a Bólyai utca 25 szám alatt.
  • Hírdetjük, hogy Berecz Péter presbiter testvérünk adakozásra való felhívása után, október 2-án 123 ezer forint perselypénz gyűlt össze, október 9-én pedig 76 ezer. Isten áldását kérjük mindenkire, aki pénzbeli, természetbeli, vagy imádságbeli adományával támogatja gyülekezetünket, hogy ezekben a nehéz időkben is szólhasson hozzánk Isten kegyelmes Igéje.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. A gyülekezeti célú adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni.
  • Jövő hét vasárnap Veres János nagytiszteletű úr hírdeti Isten igéjét.

Alkalmaink:

Hétfő 18.00: Alfa csoport Kedd – péntek 8:00: reggeli áhítat Kedd 16:00 HéSzCsütörtök 16.00: Kékkereszt alkalma 18.30: Családi kör Péntek 16:30: Ifi csoport Vasárnap: 9.00 istentisztelet
Szerda 17:30: „Erőnk forrása” csoportGyermekistentisztelet

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:

OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk.
A templom felújítására szánt adományokat a
11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

A Kegyelem
Scroll to top