Advent 2. vasárnapja

Igét hirdet: Dr. Fábián Ildikó lelkipásztor
Bibliát olvas: Szabó Zsoltné lelkipásztor
Imádkozik: Juhos Lászlóné presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Zsolt 24Textus: Tit 2,11-15

Advent 2. vasárnapján, ha azt kérdezzük, hogy mi az adventi üzenete ennek a világnak? Egyszerűen fogalmazva ez a válasz: vásárolj! Itt az év vége, jutalmazd meg magadat, ajándékozd meg azt, akit szeretsz! Törődj magaddal úgy, hogy veszel, költesz, megengedsz magadnak dolgokat. Még van idő karácsonyig, fejezd be, amit tudsz, gyorsan, még dolgozz, vásárolj, aztán pedig majd pihenhetsz, mert megérdemled az ünnepi rohanás után.

Az üzenete a munkahelyednek, hogy kapcsolj magasabb fokozatba, hogy még húzz bele. Hogy jöhet még egy nagy év végi hajrá. És mindez hatással van mindannyiunkra. Hogyan is verekedhetnénk át magunkat a lassan már október végétől tartó akcióktól kezdődő őrületen, amivé a karácsonyi készülődés vált. Annak idején a téli napforduló pogány ünnepei helyett a karácsonyt kezdték ünnepelni, Jézus születését, a világ világosságának eljövetelét a legsötétebb napokon. Mindez hitvallás volt, ellenpontja mind a látható, tapasztalható sötétségnek, mind az arra adott kulturálisan meghatározott pogány vallásos válasznak. Ma a fogyasztói kultúra bálványai veszik át mindenfelé az ünnep lényegének helyét. Emellett a politikai korrektség és mindenre való tekintettel lét világában lassan meg kell védeni az álláspontot, miszerint karácsonykor Jézus Krisztus születését, a megváltó testet öltését ünnepeljük. Diktatúrák nem tudták elérni, ami ma megvalósulni látszik: az ünnep megfosztása eredeti tartalmától, Krisztus uralma helyett a fogyasztás és minden más pótlék kerül a lényeg helyére.

Mi mégis ma az adventi üzenete?

Az Ige szerint az, hogy: ”Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme”. Isten emberré lett. Megjelent ebben a világban.

Azt jelenti van reménység. Ettől ünnep az advent.

Isten nevel… és ezt nem feltétlenül szeretjük. Hogyan szerepel mindez az Igében? Ezt olvassuk: Mivel várjuk… – vezeti be az apostol. Ez azt jelenti tehát, hogy a megjelenés egyszeri és folyamatos is egyben és magában hordja az átélésből fakadó várakozást, folytatást is. Mivel várjuk, ezért figyelünk oda a nevelésére, idő és tér is van rá a várakozás alatt.

Mire hív? Arra, hogy valamitől forduljunk el és valamihez forduljunk oda. Ezzel kezdi: …megtagadva… Azt jelenti ezt, hogy valamivel szakítanunk kell. Azt olvassuk, hogy első sorban a hitetlenséggel. Ami jelen van, ami hat, amivel mindannyian küzdünk. Azután a „világi kívánságok”-kal. Vajon ki mit ért ezalatt? Kinek mi a világi? Óriási különbségek lehetnek ebben, ahogy erről gondolkodunk.

Mire hív még? Arra, hogy „…odafordulva…” józanul, istenfélő módon éljünk. Ez a mértékletes, határokat felismerő és betartó élet. Milyen távoli ez a mai mentalitástól, ami az év végéhez, hajtáshoz, fogyasztáshoz kapcsolódik… Pedig ő erre hív, ezért jelent meg…

Mi lehet a reménységünk? Erről is beszél Pál: Krisztus nemcsak megjelent, hanem majd meg is fog jelenni. Eljön, visszajön, láthatóvá lesz.

Az adventi reménységünk nem az, hogy jó lesz az ünnep, hogy élvezni fogjuk, hogy kellemes lesz. Hanem hogy távlatok, perspektívák nyílnak.

Az értünk Önmagát odaadó Krisztust várjuk, aki valóban visszatér és a dicsősége majd betölti az egész földet, eltörölve minden gyászt, szenvedést, fájdalmat és hiányt.

Hány ember él így ma is reményt vesztetten? Akinek nem segit a hatalom, a pénz, aki mindent odaadna.. Egyre több a veszteség, a reménytelenség, a félelem. Az emberek nem közelebb, hanem egyre távolabb kerülnek egymástól. Meghatározzák a helyedet, a védelmi távolságot, „ne érj hozzá”, „ne fogd meg”, „ne menj közel”!

Ebbe az elszeparált, nyomorult világban, járványhelyzetben, rettegésben, mélységben is ég az adventi gyertya! A második. Növekszik a fény a sötétségben. Nem vagyunk egyedül hagyva. Megjelent.

Csak el kell hinni, el kell fogadni. Nem hagyott el minket Isten! Nem a látható dolgokra kell néznünk. Nem kifelé, hanem befelé. Amerre az Ige utat mutat.

Ebben áldjon meg és vezessen Isten mindnyájunkat adventben!

Ámen!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A Zsinat Elnöki Tanácsa közleményének értelmében mindenkit arra kérünk, hogy az istentiszteleti és egyéb alkalmainkon használjon orrot és szájat eltakaró maszkot.
  • Kovács Margit testvérünk életének 92. esztendejében tért meg Teremtőjéhez. Temetése jövő hét szerdán 8-án, 14 órától lesz.
  • A tegnapi nap volt a Tündérkör Alapítvány jótékonysági alkalma, amely a mélyszegénységben élő gyerekek megsegítésére jött létre. Köszönjük mindazoknak, akik részt vettek az alkalmon, és adományukkal segítették az Alapítvány munkáját.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni.

A jókedvű adakozót szereti Isten” (2Kor 9,7)

Alkalmaink:

Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítatPéntek: 16.30: Ifi kör 18.30: Családi bibliaóra
Kedd, péntek 17.00: HéSZ (online)Vasárnap 9.00: Istentisztelet
Péntek 15.30: Konfirmáció előkészítő9.00: Vasárnapi iskola a templomban

Jövő vasárnap (advent harmadik vasárnapján) Takács Anett nagytiszteletű asszony végzi az igehirdetés szolgálatát. Fogadjuk őt nagy szeretettel!

Imádkozzunk!

Imádkozzunk gyülekezetünk betegeiért. Imádkozzunk, hogy mihamarabb meggyógyuljanak, visszatérjenek közénk. Imádkozzunk, hogy ne vegye el a betegség a hitüket, ne távolítsa el őket Istenünk közeléből, a gyülekezet közösségétől.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk.
A templom felújítására szánt adományokat a
11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Advent 2. vasárnapja
Scroll to top