Year: 2020

Adventi várakozás alternatíva

Ahogyan én úgy bizonyára te is beszélgettél már el magaddal, amikor valami változás, kihívás, betegség vagy bármi hasonló fajsúlyos élethelyzetben voltál. Tettél lépéseket is és vártad a nagy csodát. Jött is a „de”, meg a „ha” és a „majd”… Képzeld el azt a helyzetet, hogy ha Isten egyszülött fia vakarózott volna ennyit és nézegetett volna […]

BETLEHEMI CSILLAG AVAGY A NAGY BOLYGÓEGYÜTTÁLLÁS

Ritka égi látványosság vár ránk december 21-én kora este. Két óriás, a Jupiter és a Szaturnusz szervezett meg maguknak randevút az égen. J. Kepler hitte, hogy Jézus születésekor látható égi jelenségért  is „ők ketten”  voltak a felelősek a Halak csillagképben. Szolgálati közlemény: A betlehemi csillag újbóli megjelenéséről beszélő holmi szóbeszédeket azért kezeljük erős fenntartásokkal, amit […]

Advent 4. vasárnapi istentisztelet

ADVENT 4. vasárnapja Lekció: 2Kir 6, 8-16 Textus: 2Kir 6, 17-19 Igét hirdet: Veres János lelkipásztorBibliát olvas: Szilágyi Antal presbiterImádkozik: Berecz Péter presbiterOrgonál: Tornyi TeodóraÉnekel: Fejszés Dániel kántor, presbiter és Veres Vencel Advent negyedik vasárnapján egy érdekes ószövetségi történeten keresztül szeretnék nektek megmutatni valamit. Valami olyat, amit mindig is tudtál…. Ez a történet ugyanis betekintést […]

„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.” ( Zsidó 12, 2)

A mai napi igénk elénk adja, hogy életünkben vannak sötét és világos fellegek. Sajnos napjainkban is több a sötét felleg, mint a világos felleg. De azt mi döntjük el, hogy mire, kire figyelünk. A mai napi ige arra bíztat, hogy nézzünk fel Jézusra, gondoljunk rá! Akkor nem fogunk megfáradni akkor sem, ha elfáradunk. Felbátorodunk és […]

„Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsidó 11, 34)

Az élő Jézusban való személyes hit olyan mennyei energiákat szabadít fel az ember életében, hogy a természetfölötti természetessé válik. Istennek ma is van hatalma arra, hogy megmentse az övéit minden nyavalyától. Pál apostolt mérges kígyó harapta meg és nem lett semmi baja. „De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn.”(Apcsel 28,5) […]

„Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.” (Zsidó 11, 16)

A hithősök hit által abban a biztos tudatban járták a nehéz földi pályájukat, hogy van számukra elkészített biztos hely. Ez az egyetlen fixpont megtartotta az életüket. Tudták, hogy mennyei állampolgárok. Isten elkészítette a helyüket. „A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.”(1Kor […]

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” (Zsidó 11, 6)

A mai nappal a hithősökről szóló fejezetet fogjuk együtt tanulmányozni. Egy hosszú listát fogunk látni, amely lista nem befejezett. Kik voltak ezek a hithősök? A mai ige azt mondja, hogy azok az emberek, akik Isten tetszését keresték. Az volt életük célja, hogy Istennek tetsző, értelmes, áldott életet éljenek. Pál apostol felteszi a kérdést. „Most tehát […]

„Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsidó 10, 38-39)

A mai napi szakaszunk arról beszél, hogy egyedül a Jézusban való hit embereként érdemes élni. A Krisztusba vetett üdvözítő hit által örök életet kapunk. A mindennapokban pedig a hit az a csatorna, amint keresztül megkapjuk a mindennapi élethez szükséges erőt arra, hogy az előttünk tornyosuló akadályok előtt ne hátráljunk meg. „A keresztyén élete a vízen […]

„Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat.” (Zsidó 10, 16)

Ha Isten segít, akkor a Zsidó levelet fogjuk együtt tanulmányozni advent negyedik vasárnapja előtti héten. A „Zsidókhoz írott levél elejétől végéig Jézus Krisztusról szól. Ez a levél a Biblia christológiája, a Krisztusról szóló legmélyebb, legvilágosabb, legtömörebb, legizgalmasabb levele. A levél célja, hogy bemutassa főleg a zsidó származású keresztyéneknek – Jézus Krisztust, hogy Ő az igazi […]

Advent 3. vasárnapja

Igét hirdet: Szabó Zsoltné lelkipásztorOrgonál: Tornyi TeodóraÉnekel: Fejszés Dániel kántor, presbiter és Veres VencelIgét olvas: Nagyné NóraImádkozik: Juhos Lászlóné, presbiter Lekció: Mt 25, 1-13 Textus: Mt 25, 13 Kedves Testvérek! Jézus Krisztus az ő visszajöveteléről mindig határozottan beszélt. A Máté evangéliuma 24-25 részében olvasunk az Ő visszajöveteléről és mindazokról a jelekről, amik majd megelőzik az […]

Scroll to top