„Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsidó 11, 34)

Az élő Jézusban való személyes hit olyan mennyei energiákat szabadít fel az ember életében, hogy a természetfölötti természetessé válik. Istennek ma is van hatalma arra, hogy megmentse az övéit minden nyavalyától. Pál apostolt mérges kígyó harapta meg és nem lett semmi baja. „De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn.”(Apcsel 28,5)

A hívő ember is a tűzbe rázhatja az ördögi pusztító erőket. Nem azért, hogy hősködjön, hanem hogy bizonyságot tegyen arról az Istenről, akinél minden lehetséges.

„Ember bánthat és zavarhat:
Szíved áldott menedék; :/:
Sorsom próbál és sanyargat:
Édes csenddel vár az ég.
Nincsen búm, mely könnyet adjon,
Míg szerelmed van velem,
Nincs öröm, mely elragadjon,
Hogyha nem benned lelem.

Ormóshegyi Zoltán, lelkipásztor

„Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsidó 11, 34)
Scroll to top