Advent 4. vasárnapi istentisztelet

ADVENT 4. vasárnapja

Lekció: 2Kir 6, 8-16Textus: 2Kir 6, 17-19

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi Antal presbiter
Imádkozik: Berecz Péter presbiter
Orgonál: Tornyi Teodóra
Énekel: Fejszés Dániel kántor, presbiter és Veres Vencel

Advent negyedik vasárnapján egy érdekes ószövetségi történeten keresztül szeretnék nektek megmutatni valamit. Valami olyat, amit mindig is tudtál…. Ez a történet ugyanis betekintést ad abba, hogy semmi nem az, aminek látod! Ezért mondja Pál:

Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” 2Kor 4,18

Szeretném hinni, hogy ti is így éltek és nemcsak a láthatókra figyeltek! Ha ez így van, akkor ti sem hagyjátok magatokat megtéveszteni a világ eseményei által. Hiszen tudjátok: a színfalak mögött ott van Isten, aki hihetetlen erőket mozgat meg értünk!

A történet arról szól, hogy Arám királya dühöng, mert a jóval kisebb lélekszámú Izraeli haderő mindig ott tudott lenni, ahol kellett. Árulásra gyanakodtak, de hamar kiderül: „az Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz.” 1Kir 6,12

Úgy döntöttek, hogy megkeresik és foglyul ejtik az Isten emberét. Ezt mondja el ez a történet. De mi köze ennek a ma Adventjéhez?

1- van egy alaptörténet. Ezen belül van a te és az én történetem, ahogy megéljük mi az eseményeket. A történetben nagyon úgy tűnik, hogy ma a világot bekerítette és foglyul ejtette a Covid-19. Mi is tanácstalanok vagyunk és a kitörési pontokat keressük. De vajon minket is foglyul ejtett? Mert igaz a mondás:

Írva van: Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai.” Mt 26,30

Ezt követően hangzik el Péter hamis vallástétele is. A mi hamis vallástételünk hogy is hangzik? Ha mindenki fél is a Covidtól Uram, mi nem…! De azért bezárkózunk…

Jézus azt mondja: elegendő azokat az embereket elnémítani, akik a nehéz időkben tartani tudják másokban a lelket. Akik nem kapkodnak. Ezért mondtam: ha úgy érzed, hogy nincs a közeledben egy nyugodt hang, akkor légy te az a nyugodt hang!

2- Te hogy látod? Géházi a szolga szemével?

A szolga szeme más nézőpontból látja az eseményeket. Első reakció: amikor észre veszi a bajt, megijed. Második reakció: úgy is marad. Mert a félelem megbénít. Sem gondolkodni, sem cselekedni nem képes az ilyen ember. Egy dologra képes csak, várja, hogy tovább ijesztgessék. Van is részünk benne…

A szolgát nem kérdezik meg, hogyan lát dolgokat, mert nem érdekel senkit. A szolga tegye azt, ami a dolga, amihez a legjobban ért: féljen! És félni annyi, de annyi mindentől lehet: megmarad-e a munkahelyem? Mit kezdek a táppénzzel? Mi lesz, ha meghal apu? Sőt, ha kórházba, a temetőbe kerülök én is? Ilyenkor kellene rohanni tájékozódni! Történetünkben Géházi Elizeushoz rohan, akit így nevez meg a Biblia: az Isten embere.

3- Jaj, uram! Mit tegyünk? Azért csendben szeretném megjegyezni, hogy legalább volt kihez mennie. Elérhető közelségben volt a próféta.

Válasz: ne félj! Ne maradj meg szolgának! Légy az Isten embere! Ez egy másik nézőpont!

1- Isten embereként te le tudod győzni a félelmed, de nem magadtól, hanem Istennel. Jézus mondta: ne félj csak higgy!

2- Isten embereként, bár ugyanazt nézed, de mégis mást látsz. Miért? Mert látod a megoldást is: a fényes seregeket, akik körülvették a te ellenségeid.

3- Mit kell ilyenkor tenni? (Orando et laborando! Imádkozni és dolgozni!) keresni a megoldást Istennél és most a laboratóriumokban. Nekünk is azért kell imádkoznunk, amiért a prófétának.

Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson”, hogy megnyíljanak végre az emberek szemei és lássanak! Minél többen vegyék végre észre, hogy van megoldás az életükre, hogy Isten nem akar elvenni tőlük semmit. Éppen ellenkezőleg, ajándékozni akar!

Dönteni, mint mindig, nekünk kell! Látni nagy felelősség, mert a látóknak előbb-utóbb szólniuk is kell.

Amikor rájuk törnek az Arám csapatok, a próféta vaksággal veri meg őket. Elvezette őket Samária közepébe, ott megvendégelte és hazaengedte őket. Sault is vaksággal verte meg, meg engem is és téged is életed egy szakaszában. A világot is vaksággal verte meg, de elvezeti őket az adventi várakozásába, az Ő érkezéséhez. Meg akar vendégelni minket is, majd haza engedni, de már szabadon! Nem tudom szebben összefoglalni ezt Ady Endrénél.

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Advent utolsó vasárnapja van, ilyenkor csak áltatnánk magunkat, ha nem az Úr érkezésére, ölelésére vágynánk és várnánk.

Ámen!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

Két hónapos kórházi ápolás után elhunyt dr. Török István az ATOMKI tudományos főmunkatársa, fizikus, életének 82. esztendejében. A temetés ideje még ismeretlen. A temetést családon belül az unokatestvérének fia Tárnok Tamás nagytiszteletű úr végzi (Csapókert).

  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza, senkinek sem okozva ezzel plusz munkát.
  • Az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság szakmai irányítása mellett, az EGYH-EOR-20-P-0039 azonosítószámú pályázat segítségével a templomunk fűtése 25 millió forint támogatásból újult meg, így 90 radiátor gondoskodik arról, hogy melegben üljünk a templomban.
  • A tartós élelmiszerek gyűjtésének határideje a mai napon lejárt. Köszönjük mindazoknak, akik gondoltak a még náluk is szegényebbekre!
  • Megjelent a gyülekezeti újságunk, a Magyar Kőszál karácsonyi száma! Köszönjük a segítséget a kihordásban.
  • Örömmel értesítjük gyülekezetünk tagjait, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara útmutatása alapján, adventkor és a karácsonyi ünnepkörben, újra megnyitjuk templomunkat. Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában kérjük a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet! Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba! Köszönjük.
  • Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy aki tud arról, hogy a környezetében élő gyülekezeti tag segítségre szorul, az jelezze a gyülekezet lenti elérhetőségeinek egyikén.
  • A Dóczy Gimnáziumban 4 órás, délutános takarítói állást hirdettek, januári kezdéssel. Érdeklődni a szilagyi.janos@doczy.reformatus.hu email címen lehet.

Karácsonyi alkalmaink:

Csütörtök 17.00: Szenteste a templombanSzombat 9.00: Karácsony másnapi istentisztelet
Péntek 9.00: Úrvacsorás istentiszteletVasárnap 9.00: Óév utolsó vasárnapi istentisztelet

A Vasárnapi iskolát az istentisztelettel egyidőben tartjuk a templomban!

Hétközi alkalmaink január 4-én hétfőn kezdődnek el. (presbiteri bibliaórával!)

Heti imatémáink: Vigyázzunk magunkra, hogy másokra is vigyázni tudjunk!

Imádkozzunk, hogy legyünk készen, az idei adventben legyen „más” tartalma a várakozásunknak. Lássuk meg az igazi célt: Jézus eljövetelét!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Advent 4. vasárnapi istentisztelet
Scroll to top