„Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat.” (Zsidó 10, 16)

Ha Isten segít, akkor a Zsidó levelet fogjuk együtt tanulmányozni advent negyedik vasárnapja előtti héten. A „Zsidókhoz írott levél elejétől végéig Jézus Krisztusról szól. Ez a levél a Biblia christológiája, a Krisztusról szóló legmélyebb, legvilágosabb, legtömörebb, legizgalmasabb levele. A levél célja, hogy bemutassa főleg a zsidó származású keresztyéneknek – Jézus Krisztust, hogy Ő az igazi Főpap (Pontifex Maximus) az igazi „hídverő” Isten és ember, ember és ember között. Nem a váltakozó zsidó főpap Jeruzsálemben, hanem Ő egyszerre az áldozó és az áldozat.”(Gyökössy Endre) A mai ige arról tanít, hogy a törvény, a szertartások Krisztusban nyerik el értelmüket. Személyes életünkre nézve ez azt jelenti, hogy Isten belülről és felülről vezérelt emberekké akar bennünket tenni. Ehhez pedig új szívre van szükségünk. Kérjük ezt az új szívet ezen a mai napon.

„A keresztyénség nem tan, nem elmélet, nem tudomány, hanem élet – mégpedig újjászületett élet!” (Joó Sándor)

Ormóshegyi Zoltán, lelkipásztor

„Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat.” (Zsidó 10, 16)
Scroll to top