Advent 3. vasárnapja

Igét hirdet: Szabó Zsoltné lelkipásztor
Orgonál: Tornyi Teodóra
Énekel: Fejszés Dániel kántor, presbiter és Veres Vencel
Igét olvas: Nagyné Nóra
Imádkozik: Juhos Lászlóné, presbiter

Lekció: Mt 25, 1-13Textus: Mt 25, 13

Kedves Testvérek!

Jézus Krisztus az ő visszajöveteléről mindig határozottan beszélt. A Máté evangéliuma 24-25 részében olvasunk az Ő visszajöveteléről és mindazokról a jelekről, amik majd megelőzik az Ő eljövetelét.

Olvasunk négy példázatot és ezekben a részekben az okos és a gonosz szolgának a példázata, talentumok példázata, pásztor példázata, aki külön választja a juhokat a kecskéktől, majd a tíz szűz példázata következik, amelyről most hallottunk. Ennek a példázatnak a lényegét Jézus foglalja össze a 13. versben amikor ezt mondja: „Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” A példázatban szereplő lányok sem tudták, hogy mikor jön a vőlegény. Azt tudták, hogy jön és várták is, de nem tudták mikor. Figyeljünk Jézus szavára mikor így szól: ”Vigyázzatok!” – a teljesség igénye nélkül ennek a felszólításnak a négy üzenetéről szeretnék szólni, rámutatni, hogy miért is kell vigyázunk?

Az első üzenet az igéből: „Vigyázzatok!”, mert Jézus visszajövetele minden embernek az Isten előtti állapotát, helyzetét teszi véglegessé! Két dolog teszi minden embernek az Isten előtti helyzetét véglegessé, amin nem lehet változtatni: a halál, és Jézus visszajövetele. Csak az egyiket fogjuk átélni, mert ha meghalunk, Jézus visszajövetele előtt, akkor a halálunk az, ami véglegesíti Isten előtti helyzetünket. Ha pedig életben maradunk akkor amikor Jézus visszajön (mert bizonyára lesznek akkor is életben), akkor az élőknek az a pillanat amiben talál, az fogja véglegesíteni az Isten előtti helyzetünket. Ez pedig csak kétféle lehet. Az egyik: akik bemennek a menyegzői házba, Jézussal együtt vannak az üdvösségbe. A másik: akik kinn maradnak a mennyei üdvösségből. Utána már nem lehet megtérni, nem lehet Jézust keresni…, ezért mondja az ige határozottan: „addig keressétek az Urat, amíg megtalálható, addig hívjátok segítségül, amíg közel van”. Ezért lehet kedves ez az adventi idő, a várakozás, a készülődés ideje, mert igaz Péter apostol szava: „hosszan tűr az Úr”.

Viszont bármennyire is határtalan az Isten szeretete amikor visszajön Jézus, akkor eljön a szeretete határa, ezért vigyázzatok, mert amikor eljön Jézus, lezárul minden lehetőség.

A másik fontos üzenet „Vigyázzatok!”, mert azon a napon kiderül, hogy ki az övé, és ki nem az övé! Ebben a példázatban egyértelművé vált, akik készen voltak, azok bementek, akik távol voltak azok kinn maradtak. Mind a tízen várják a vőlegényt. Egymással beszélgetnek, majd mindannyian elalszanak, és amikor felébrednek, hogy közeledik a vőlegény, amikor elhangzik a kiáltás, akkor veszítik el lámpásaikat. Az egyik kér a másiktól: – Adjatok olajat! A válasz pedig: – Nincs, menjetek, vegyetek magatoknak!

A kérdés tehát, hogy mi hova tartozunk? Ott leszünk-e azok között akik bemehetnek a menyegzőre?

Vagy kinn ragadunk ahol a sírás, fogcsikorgatás, szenvedés vár. S közben a lelkiismeret vádol: – Pedig bemehettem volna mert feltárta az Úr a lehetőséget, hiszen Ő kinyitotta az ajtót.

„Vigyázzatok!” ami azt is jelenti azon a napon kiderül ki az Úré!

A harmadik arra figyelmeztet bennünket, hogy sokan úgy gondolják be fognak menni, és nem mennek be! Hiszen az öt balga szűz meg volt győződve, hogy bemennek majd, mégsem így lett, mivel miután már megvették, kezdtek csak kopogtatni: Uram, Uram nyiss ajtót nekünk, És kiszól a ház Ura: nem ismerlek benneteket! Igen ők meg voltak győződve arról, hogy bemennek, ez egy veszélyes állapot, mikor valaki biztos abban és végül nem úgy lesz.

Az Isten megváltott népe azon a napon, amikor a mennybe mennek akár halálukkal, akár Jézus visszajöveteléve, nem kell hogy kopogtasson! Hiszen az ajtó nyitva van. Viszont amikor bezárják az ajtót és kinn marad, az kopogtatni fog, dörömbölni és rimánkodni. Ezért mondja „Vigyázzatok” vessetek számot, hogy kiéi vagytok.

Végül a negyedik üzenet egy parancs: Legyetek készen!

A példázatban kétféle emberről olvastunk, aki készen volt és aki távol volt „Amíg azok távol voltak!”. Ha valaki távol van az Úr Jézustól mindig meg tudja magyarázni.

Például: Azért nem járok gyülekezetbe…..azért nem imádkozom….azért nem hiszem az Istent, és még sorra jönnek a kifogások. Teljesen mindegy, ők távol vannak.

Nem azt olvassuk az Igében, hogy az öt okos éppen ott volt, micsoda szerencséjük van. Hanem ők készen voltak, az pedig azt jelenti: Életemet és szívemet, az egész valómat megmosta a Bárány, Jézus Krisztus vére.

A jelenések könyvében ezt olvassuk: „Akik megmosták ruhájukat, joguk lesz az élet fájához és bemennek a kapun a városba”.

Tehát kik mennek be testvérek? Akik megmosták ruhájukat, akik jártak a Golgota lelkében és letették bűneiket a kereszt alatt. Legyen így, tudjuk tiszta hittel kimondani: Mossál meg Uram, mert nélküled elveszem!

Ámen!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • A templomtérbe való beérkezés után az egyik asztalról vegyünk el egy párnát. Az alkalom végén pedig tegyük oda vissza, senkinek sem okozva ezzel plusz munkát.
  • Az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság szakmai irányítása mellett, az EGYH-EOR-20-P-0039 azonosítószámú pályázat segítségével a templomunk fűtése 25 millió forint támogatásból újult meg, így 90 radiátor gondoskodik arról, hogy melegben üljünk a templomban.
  • A gyülekezeti teremben várjuk a tartós élelmiszereket: liszt, cukor, rizs, konzervek, száraztészta, instant levesek, olaj, tea, kakaó Erre a célra pénzadományokat is elfogadunk. A gyűjtésünk vége advent utolsó vasárnapja!
  • Szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, akik kedden és csütörtök délután, valamint szombat délelőtt részt vettek a templom takarításában.
  • Jövő vasárnap jelenik meg a gyülekezeti újságunk, a Magyar Kőszál karácsonyi száma! Köszönjük a segítséget a kihordásban.
  • Örömmel értesítjük gyülekezetünk tagjait, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara útmutatása alapján, adventkor és a karácsonyi ünnepkörben, újra megnyitjuk templomunkat. Kérünk mindenkit aki nem tud, vagy nem akar személyesen részt venni az istentiszteleten, az interneten kövesse (https://www.facebook.com/arpadterdebrecen/) vasárnapi alkalmainkat. Internet hiányában kérjük a Duna Tv adásait figyelemmel követni. Valamint a prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet! Kérünk mindenkit, hogy a megváltozott körülmények miatt utalja a fenntartói járulékot, perselypénzt és az adományainkat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra, vagy személyesen hozza be a lelkészi hivatalba! Köszönjük.
  • Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy aki tud arról, hogy a környezetében élő gyülekezeti tag a koronavírus miatt segítségre szorul, az jelezze a gyülekezet lenti elérhetőségeinek egyikén.
  • Advent negyedik vasárnapján Veres János nagytiszteletű úr fog szolgálni közöttünk. Fogadjuk őt szeretettel!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek 8.00: újra reggeli áhítatPéntenk 16.45: konfirmáció előkészítő
Kedd 17.00: HéSZ (online)Vasárnap 9.00: Templomi istentisztelet
Szerda 18.00: férfikörVasárnap 9.00: Gyermek-istentisztelet a templomban

Heti imatémáink: Vigyázzunk magunkra, hogy másokra is vigyázni tudjunk!

Imádkozzunk, hogy legyünk készen, az idei adventben legyen „más” tartalma a várakozásunknak. Lássuk meg az igazi célt: Jézus eljövetelét!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Advent 3. vasárnapja
Scroll to top