„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” (Zsidó 11, 6)

A mai nappal a hithősökről szóló fejezetet fogjuk együtt tanulmányozni. Egy hosszú listát fogunk látni, amely lista nem befejezett. Kik voltak ezek a hithősök? A mai ige azt mondja, hogy azok az emberek, akik Isten tetszését keresték. Az volt életük célja, hogy Istennek tetsző, értelmes, áldott életet éljenek. Pál apostol felteszi a kérdést. „Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.” (Gal 1,10) Keressük ezen a mai napon is Isten tetszését. Isten szemei, pedig ma is a hitre néznek.

„ Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Lélekből, lelkesen kérni taníts!
Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj,
Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!”

Ormóshegyi Zoltán, lelkipásztor

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” (Zsidó 11, 6)
Scroll to top