Month: december 2020

Adventi várakozás alternatíva

Ahogyan én úgy bizonyára te is beszélgettél már el magaddal, amikor valami változás, kihívás, betegség vagy bármi hasonló fajsúlyos élethelyzetben voltál. Tettél lépéseket is és vártad a nagy csodát. Jött is a „de”, meg a „ha” és a „majd”… Képzeld el azt a helyzetet, hogy ha Isten egyszülött fia vakarózott volna ennyit és nézegetett volna […]

BETLEHEMI CSILLAG AVAGY A NAGY BOLYGÓEGYÜTTÁLLÁS

Ritka égi látványosság vár ránk december 21-én kora este. Két óriás, a Jupiter és a Szaturnusz szervezett meg maguknak randevút az égen. J. Kepler hitte, hogy Jézus születésekor látható égi jelenségért  is „ők ketten”  voltak a felelősek a Halak csillagképben. Szolgálati közlemény: A betlehemi csillag újbóli megjelenéséről beszélő holmi szóbeszédeket azért kezeljük erős fenntartásokkal, amit […]

Advent 4. vasárnapi istentisztelet

ADVENT 4. vasárnapja Lekció: 2Kir 6, 8-16 Textus: 2Kir 6, 17-19 Igét hirdet: Veres János lelkipásztorBibliát olvas: Szilágyi Antal presbiterImádkozik: Berecz Péter presbiterOrgonál: Tornyi TeodóraÉnekel: Fejszés Dániel kántor, presbiter és Veres Vencel Advent negyedik vasárnapján egy érdekes ószövetségi történeten keresztül szeretnék nektek megmutatni valamit. Valami olyat, amit mindig is tudtál…. Ez a történet ugyanis betekintést […]

„Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.” ( Zsidó 12, 2)

A mai napi igénk elénk adja, hogy életünkben vannak sötét és világos fellegek. Sajnos napjainkban is több a sötét felleg, mint a világos felleg. De azt mi döntjük el, hogy mire, kire figyelünk. A mai napi ige arra bíztat, hogy nézzünk fel Jézusra, gondoljunk rá! Akkor nem fogunk megfáradni akkor sem, ha elfáradunk. Felbátorodunk és […]

„Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait.” (Zsidó 11, 34)

Az élő Jézusban való személyes hit olyan mennyei energiákat szabadít fel az ember életében, hogy a természetfölötti természetessé válik. Istennek ma is van hatalma arra, hogy megmentse az övéit minden nyavalyától. Pál apostolt mérges kígyó harapta meg és nem lett semmi baja. „De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn.”(Apcsel 28,5) […]

„Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.” (Zsidó 11, 16)

A hithősök hit által abban a biztos tudatban járták a nehéz földi pályájukat, hogy van számukra elkészített biztos hely. Ez az egyetlen fixpont megtartotta az életüket. Tudták, hogy mennyei állampolgárok. Isten elkészítette a helyüket. „A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.”(1Kor […]

„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” (Zsidó 11, 6)

A mai nappal a hithősökről szóló fejezetet fogjuk együtt tanulmányozni. Egy hosszú listát fogunk látni, amely lista nem befejezett. Kik voltak ezek a hithősök? A mai ige azt mondja, hogy azok az emberek, akik Isten tetszését keresték. Az volt életük célja, hogy Istennek tetsző, értelmes, áldott életet éljenek. Pál apostol felteszi a kérdést. „Most tehát […]

„Az igaz pedig hitből él. És a ki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsidó 10, 38-39)

A mai napi szakaszunk arról beszél, hogy egyedül a Jézusban való hit embereként érdemes élni. A Krisztusba vetett üdvözítő hit által örök életet kapunk. A mindennapokban pedig a hit az a csatorna, amint keresztül megkapjuk a mindennapi élethez szükséges erőt arra, hogy az előttünk tornyosuló akadályok előtt ne hátráljunk meg. „A keresztyén élete a vízen […]

„Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat.” (Zsidó 10, 16)

Ha Isten segít, akkor a Zsidó levelet fogjuk együtt tanulmányozni advent negyedik vasárnapja előtti héten. A „Zsidókhoz írott levél elejétől végéig Jézus Krisztusról szól. Ez a levél a Biblia christológiája, a Krisztusról szóló legmélyebb, legvilágosabb, legtömörebb, legizgalmasabb levele. A levél célja, hogy bemutassa főleg a zsidó származású keresztyéneknek – Jézus Krisztust, hogy Ő az igazi […]

Advent 3. vasárnapja

Igét hirdet: Szabó Zsoltné lelkipásztorOrgonál: Tornyi TeodóraÉnekel: Fejszés Dániel kántor, presbiter és Veres VencelIgét olvas: Nagyné NóraImádkozik: Juhos Lászlóné, presbiter Lekció: Mt 25, 1-13 Textus: Mt 25, 13 Kedves Testvérek! Jézus Krisztus az ő visszajöveteléről mindig határozottan beszélt. A Máté evangéliuma 24-25 részében olvasunk az Ő visszajöveteléről és mindazokról a jelekről, amik majd megelőzik az […]

Scroll to top