Month: március 2020

Isten áldjon Olaszország, mert…!

„Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás lehess sokak üdvösségére.„ (Zsolt 18,2) Elérkezett annak az ideje, amikor, szervezetten és közösen kell fellépnünk: imádkoznunk az olasz emberekért! Tudom, hogy naponta fordultok oda Istenhez imádságaitokban, higgyétek el ők is! Arra kérlek, bátorítalak és buzdítalak benneteket, a […]

Segélyalap

Egyházunk segélyalapot hoz létre, amelyből támogatni tudjuk az anyagilag nehéz helyzetbe került testvéreinket, határainkon innen és túl. Kérnek mindenkit, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára küldjétek el az adományaitokat: 10702019.85008898.51100005 (CIB Bank) A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: ,,Összefogás az újrakezdésért” Veres János, a gyülekezet lelkipásztora

Nem a félelem lelke

Az elmúlt hetekben talán a legnépszerűbb bibliai idézet lett Pál Timóteushoz írt második levelének ez a része: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7). Igehirdetések, internetes bejegyzések, újságcikkek alapja lett keresztyén körökben a jelenlegi járványhelyzetben. Felüdülhetünk az igehely első felén, amely elutasítja a […]

Tudatlanok Szentírása*

Színes 3D nyomtatott Bibliában élünk. Boldog ember az, aki rá tud csodálkozni és felismeri benne a teremtő Atyát. Bölcs ember, aki meglátja, hogy az egész univerzumban minden, valami nyugalmi állapotra törekszik, egy egymással ellentétes rendszer alapján. Legyen az különbség: hideg-forró, pozitív-negatív, jó-rossz, férfi-nő stb. Vagy jelenség: rezgés, hullám, tömegvonzás. Protonok, elektronok, neutronok mozgása az atommag […]

“Aki bízik az Úrban, azt Ő szeretettel veszi körül.” (Zsolt. 32:10.)

Ránk jellemző, hogy a problémáinkat, gondjainkat, élethelyzetünket, megfontoltan, alaposan átgondolva, felkészülve, aggodalmaskodva akarjuk megoldani. A most kialakult helyzet (vírusveszély), szemléletesen rávilágít tehetetlenségünkre, kiszolgáltatottságunkra. A recept pedig a rendelkezésünkre áll, adott a számunkra: ahelyett, hogy nekigyürkőzve, erőnek erejével próbálnánk irányítani a dolgokat, bízzunk rá mindent Isten kezére, tudva azt, hogy Ő majd elrendezi őket. Ami történik […]

A szomszéd háza

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.” (127. Zsoltár 1. verse) Amikor egy ház elkezd égni, akkor nem a felelősöket kell keresni, hanem mindenkinek szervezetten mennie kell oltani. Különösen igaz ez a szomszédokra! Ha csak tétlenül nézzük a szomszéd […]

Elhagyott engem az Úr?! (Ézs 40.27-31)

A súlyos megpróbáltatások idején eljön az a kísértés a szenvedő ember lelkében, ami nem Istentől jövő gondolat: „Elhagyott engem az Úr!” Olyan mondás ez, mint amikor felhős az ég és azt mondja valaki: Nincsen ott a nap az égen! Pedig a nap ott van, csak a fényét eltakarják a hatalmas fellegek. Lehet minden szürke és […]

Az Úr Biztos menedék

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom.” (Zoltár 90. 1-2 vers) Szeretjük olvasgatni, énekelgetni a kedvenc zsoltárainkat. Lehet, hogy már ma reggel is megtetted. Olyan szépek, erőt adnak, megnyugtatnak, életet hordoznak. Sokszor segítünk másoknak, ha bajban vannak egy-egy helyzethez illő igeverssel. Ma […]

Szabadság

Igét hirdet: Veres János lelkipásztorBibliát olvas: Bagi SándorImádkozik: Both BarnaOrgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter SZABADSÁG Lekció: Jn 8,30-36Textus: Jn 8,36 „Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek.” Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos vasárnap délelőttön! Kokárda a mellkasunkon, zászlók a házak falán, ez most mégis valahogy más, mint a többi […]

Istentiszteleteket tartunk a veszélyhelyzet idején is

Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a koronavírus elleni védekezés miatt. Összhangban a kötelező intézkedésekkel a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő felhívást teszi közzé: /forrás: https://www.reformatus.hu/mutat/17119/ Kérjük, hogy ahol 100 főt meghaladó istentiszteletre lehet számítani, akár több istentiszteletet is tartsanak vasárnap, hogy a létszám ne haladja meg az előírtat. Az istentiszteletek között legalább fél órás […]

Scroll to top