Szabadság

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Bagi Sándor
Imádkozik: Both Barna
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

SZABADSÁG

Lekció: Jn 8,30-36Textus: Jn 8,36

Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek.”

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a csodálatos vasárnap délelőttön!

Kokárda a mellkasunkon, zászlók a házak falán, ez most mégis valahogy más, mint a többi volt. Nincs állami megemlékezés, tanítási szünet van és üres polcok a nagyáruházakban.

Mi, a mai napon a Szabadságot ünnepeljük a félelem árnyékában?! Mindig is érdekelt: tudja-e valaki miért is kell megünnepelni a szabadságot? Miért kell meghalni és ölni is a szabadságért? Hiszen a szabadság egy megfoghatatlan fogalom. Vagy mégis több annál?

De, a mostani események fényében, inkább azt kérdezem: Milyen szabadság az ahol félnem kell? Terrorizmus, klíma válság, migráció és most itt a legújabb, a korona vírus! Észrevettétek? Egyre nagyobb szeletet ad át az ember a szabadságából a hatalomnak azért, hogy megvédve érezhesse magát.

„A hatalmat csak a szabadság rovására lehet összpontosítani.” – ezt a mondatot maga Kossuth Lajos mondta. Minél nagyobb a kontroll, annál kevesebb a szabadság és fordítva. Nem attól vagyunk az Isten képe, hogy szabadok vagyunk? Hogy szabadságom van nem félni: akár a korona vírustól sem?!

1- Olyan 170 esztendővel ezelőtt egy „furcsa dolog” ütötte fel a fejét Európában, mely szinte végigsöpört a kontinensen, és mint „valami ragály” kezdett el terjedni. Népek és nemzetek egymás után fertőződtek meg tőle, és ezt úgy hívták: szabadság! Az európai nemzetek szabadságvágyát akkor még eltiporták ugyan az akkori hatalmak… De hol vannak már azok a hatalmak?Ma, olyan 170 évvel később Európa vészhelyzetet hirdetett, a hatalom korlátozza az egyén szabadságát. Határaink és iskoláink bezárva. Karantén. Ugyanúgy aggódva nézzük a híreket, mint akkor 1948-ban olvasták a nyomtatott sajtót, hogy tájékozódjunk. És úgy tűnik nem állunk jól.Akkor az alig és rosszul felfegyverzett csapataink álltak szemben a kitűnően kiképzett, jól felszerelt császári hadakkal. Ma is hasonló a helyzet: vakcinák, védőoltások, kellő számú védőfelszerelés, és a kór kellő ismeretének a hiányában, csapataink ma is harcban állnak. Egyetlen fegyverem van csupán: „ha mosom kezeimet”. Pilátus óta ez nagyon nem hangzik jól, de ne becsüljük le! Semmelweis Ignác óta azonban tudjuk, hány és hány ember életét mentheti meg ez az egyszerű mozdulat. De, nem kellene minden kézmosás után „bemosakodni” imádságban is Isten előtt?

2- Bele gondoltunk egyszer is abba, mi történt volna, ha az 1948-as szabadságharcot megnyerjük? Szabadok lettünk volna? Gondolataink, szavaink, tetteink, ösztöneink, indulataink és félelmeink által nem maradtunk volna megláncolva? Rá kell jönnünk végre: a szabadságodnak nem korlátja a másik ember, és neked sem szabad korlátozni a mások szabadságát. Sokszor említettem már, Jézus sem űzte ki a Rómaiakat, nem szabadította fel a rabszolgákat, és Pál sem szervezett szakszervezeteket a korinthusi kikötőben! Mert a szabadságomat ha kivívtam, nekem kell megőriznem… Erre figyelmeztet egyházunk hitvallása is. 3- Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Gondoljátok, hogy vannak kivételek (pl. a korona vírus)? Ma úgy ünneplünk, hogy van bennünk némi félelem. Ma is terjed egy kór. Láthatatlanul, eleinte tünetmentesen. Mindent megteszünk, hogy megállítsuk, de áldozatokat kell hoznunk, és közösen kell fellépnünk. Nekünk keresztyéneknek is van feladatunk és van lehetőségünk a helytállásra. Most az eddig vasárnapról vasárnapra tanult elmélet „tesztüzeme” van! Nemsokára élesben kell helytállnunk! Mit tehetünk? Szabadságunk van nem félni! Mert nem a félelemnek a lelkét kaptuk, hanem a győzelemét!Szabadságunk van vigyázni magunkra, hogy vigyázhassunk másokra is! Még mindig szabadságunk van a vírust Olaszországban megállítani. És? Segítünk egymáson? Szabadságunk van imádkozni egymásért minden nap. (Kínáért köszönetet mondani az Úrnak, Olaszország egészéért pedig közbenjárni) Szabadságunk van nem részt venni a pánik fokozásában. Szabadságunk van nem bűnbakokat keresni és találni (senki nem hibáztatható, mert elkapta a vírust)! Szabadságunk van elhinni, hogy Isten akarata nélkül a hajam szála sem eshetik le az én fejemről!4- Mi tehát a keresztyén szabadság? Nem csak azt kell eldöntenünk, hogy „rabok legyünk-e vagy szabadok?” Van rabság, melyből önerőből nem tudunk megszabadulni! Nemcsak kivívott szabadság létezik! Adományozott is! Jézus felajánlotta, elérhetővé tette számunkra ezt a szabadságot! Ő meghalt ezért, hogy te meg én szabadok legyünk! Ugye, mi tudjuk: dicső dolog meghalni a szabadságért, de van még dicsőbb: szabadon élni! Félelem nélkül…A rosszat, a félelmet nem másokban meglátni és legyőzni, hanem magamban megöldökölni. A keresztyén szabadság az, hogy az objektív körülmények ellenére is szabadnak érezheted magad és van jogod nem félni! Pál a római börtönben ülve is azt tudja mondani „… én a Krisztus foglya vagyok”.

Most, amikor egy eddig még soha nem látott ellenféllel szemben bontunk zászlót, mi más adhatna buzdítást, mint a Káté hatalmas és diadalmas felismerése „Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok…”, és alakuljon is bárhogyan, az is maradok. Mert akiket a Fiú szabaddá tett, azok valóban szabadok! Menjetek és viselkedjetek is ennek megfelelően!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

A héten búcsúztunk Iglicz Sándorné sz. Rollyk Ilona szerettünktől, akit mindenható Istenünk életének 93. esztendejében szólított magához. Imádkozzunk fiáért, valamint hozzátartozóikért!

  • A Bethánia Szövetség március 21-re meghirdetett nagy rendezvénye elmarad!
  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni!
  • A PÜSPÖKLADÁNYI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR kiállítása megtekinthető a gyülekezeti teremben május 8-ig.
  • Elmúlt heti adakozásunk 102.000,-Ftvolt. (Perselypénz: 39eFt, Egyházfenntartói járulék: 47eFt, Gondviselés alapba: 16eFt) Köszönjük az adományokat!
  • Az éves egyházfenntartói járulék az idén is 10.000.-Ft

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 9 órától
Szerda 18.00 Férfikör Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban.

Jövő hét vasárnap Veres János lelkipásztorfog szolgálni. Fogadjuk őt szeretettel!

Havi rendszeres alkalmainkat is szüneteltetjük!

A MRE Zsinati Elnökségének közleménye:
Istentiszteleteket tartunk a veszélyhelyzet idején is!
Alkalmainkon 100 főnél többen nem lehetünk egyszerre jelen!
Úrvacsorai alkalmainkon kis kelyheket fogunk használni!
Felhívjuk a figyelmet a gyakori kézmosás fontosságára!
Felhívjuk az idősebb korosztály figyelmét az alkalmainkon való megjelenés kockázatára!

Heti imatémáink: Imádkozzunk gyülekezetünk lelkipásztoraiért és presbitereiért!

Imádkozzunk a betegekért, családtagjaikért, az egészségügyi dolgozókért és mindazokért, akik az új koronavírus terjedésének megfékezéséén fáradoznak!

Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért.” (https://777blog.hu/panikhelyettima/)

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Szabadság
Scroll to top