Tudatlanok Szentírása*

Színes 3D nyomtatott Bibliában élünk. Boldog ember az, aki rá tud csodálkozni és felismeri benne a teremtő Atyát. Bölcs ember, aki meglátja, hogy az egész univerzumban minden, valami nyugalmi állapotra törekszik, egy egymással ellentétes rendszer alapján. Legyen az különbség: hideg-forró, pozitív-negatív, jó-rossz, férfi-nő stb. Vagy jelenség: rezgés, hullám, tömegvonzás. Protonok, elektronok, neutronok mozgása az atommag körül kicsiben. Bolygók-galaxisok keringése nagyban. Vagy ott az úgymond, bennünket meghatározó DNS szálainkat összekötő és spirális táncra késztető valami. Vagy valaki? A hívő ember számára világos. Igen, Krisztus testének részei vagyunk, Ő pedig bennünk lakik. Mi nem lehetünk a stabil pont. Nem körénk rendeződik a világ. Nekünk forrónak vagy hidegnek lehet lennünk!

„Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.” (Jel 3,15-16)

Adjunk hálát, hogy Szentlelke által legyőzte a testünket és rávette a szánkban lévő húsdarabot arra, hogy elmondja a Hiszekegyet! Az ebből fakadó bizonyosság adjon nyugalmi állapotot a jelen helyzetben! Van kihez húzódnunk. Nem a Covid-19-től fogunk megfulladni, hanem az Úr szólít majd: Jöjj fel ide!

*A kifejezés a Második Helvét Hitvallás IV.4 származik.

Bagi Sándor

Tudatlanok Szentírása*
Scroll to top