Month: április 2020

Szüntelen Imádkozzatok!

Senkinek semmiféle fogalma sem lehet arról, hogy milyen ok-okozat összefüggések vezettek a jelenlegi állapothoz, ill. mi is történik most valójában. A jövőről nem is beszélve. Ennek ellenére boldog boldogtalan megpróbál felállítani valamilyen teóriát, valamint „-tuk” és „-na” cselekvési tervet. A hang pedig szól a kettéhasadt kárpit mögül. Nem halljuk, mert egyszerre halk, de nagy mennydörgés […]

Tudom, hogy az én megváltóm él

Az elszigeteltség, fenyegető betegség napjaiban Jób könyve is gyakrabban előkerül. Legmegrendítőbb soraiban a próbára tett, összeomlott életű férfi így szól az Úrhoz: „Miért tettél a céltábláddá? Talán terhedre vagyok? Miért nem bocsátod meg vétkemet, miért nem nézed el bűnömet? Hiszen már a porban fekszem, amikor keresel, már nem leszek.” (Jób 7,20) Az igazságtalan csapások elszenvedése, a […]

Szeresd az Urat!

Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. /Mt 22,37-40/ Uram! Te csak ennyit parancsoltál: Szeresd! Olyan egyszerűnek tűnik. Olyan könnyen teljesíthetőnek. Hiszen mindenki ezt üzeni […]

Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. (Zsolt 50,15)

Ez a bibliai üzenet jutott az eszembe, amikor ez a kérés megtalált engem is. Azonnal igent mondtam és ezúton is kérlek benneteket: imádkozzatok! Gyülekezetünkben is vannak többen egészségügyi dolgozók. Most még mi imádkozhatunk, holnap talán mások fognak értünk! „így hozom elétek az egyik orvosunkat – aki ebben a feszült helyzetben hosszú ideje nem tud aludni, […]

Búcsú – Rogovics-Fehér Lajos

„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él..”János Ev.11:25 Életének 70. esztendejében szólította magához Vitéz Rogovics-Fehér Lajos presbitertársunkat mindenható Urunk. Felesége halála óta (11 éve) volt tagja majd presbitere közösségünknek. Gyülekezetünk fotósát, barátot, egy sokoldalú embert ismertünk meg a személyében. Nem búcsúzunk, hiszen hitünk […]

Teher alatt nő a pálma

Az ókor óta tudjuk, hogy teher alatt nő a pálma. Ez alapvetően egy biológiai megfigyelés summázata, ti. hogy pálmafajok a törzsük csúcsán növesztik leveleiket, és minél nehezebbek a levelek, annál nagyobb teherbírású törzsre van szükség. Így a levélzet gyarapodásával a pálmafa törzse vastagodik, növekszik. A szár tengelyében felfelé növekvő leveleket később saját súlyuk húzza lefelé, […]

Adó 1%-a

„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré; és Istennek, ami az Istené.” (Márk 12,13-17) Emlékszünk még a provokatív kérdésre? Jézus, kell-e adót fizetnünk? Most azonban lehetősége van azoknak az adózóknak adójuk 2 x 1%-áról maguknak dönteni, akinek van adóköteles jövedelme (magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők is). A rendelkező nyilatkozat nyomtatványa megtalálható az adóhatóságtól kapott borítékban, illetve […]

Az édesanya szemével

„Jézus, amikor látta, hogy ott áll az anyja és az a tanítvány, akit szeretett azt mondta az anyjának: Asszony íme a te fiad!” /János 19,26/ Nézted-e már a keresztutat egy édesanya szemével? Milyen érzések kavarodtak Máriában látva szeretett gyermekét, megalázva, megverve és kínok között szenvedni? Mária, a leány nem kérte „még” a gyerekáldást. (az anyaméh […]

Légy csendben, és várj az Úrra! (Zsolt 37,7)

A csendről szóló üzenet mindenkit másképp érint meg. Úgy, rendes, hétköznapi körülményeink idején milyen zajosak tudunk lenni és vágyunk a csendre. De nem erre az elszigetelő, nyomasztó csendre. Most valahogy, nem tudok neki örülni. Ezt a csendet, amibe jelenleg bezártuk magunkat, jóra is lehet fordítani. Jobban megismerni magunkat, a bennünket körülvevő világot, környezetünket, földünket, Istent, […]

Scroll to top