Szüntelen Imádkozzatok!

Senkinek semmiféle fogalma sem lehet arról, hogy milyen ok-okozat összefüggések vezettek a jelenlegi állapothoz, ill. mi is történik most valójában. A jövőről nem is beszélve. Ennek ellenére boldog boldogtalan megpróbál felállítani valamilyen teóriát, valamint „-tuk” és „-na” cselekvési tervet. A hang pedig szól a kettéhasadt kárpit mögül. Nem halljuk, mert egyszerre halk, de nagy mennydörgés az: Felismertétek már bűnös állapototokat? Hiszitek, hogy van rá bocsánat? Tudod, hogy szeretett Fiam él? Bizonyos vagy benne, hogy együtt leszel velem örökké? Nos, hallatszik, már a szózat? Nagy szélzúgás az és mondja a tennivalókat: Ne féljetek, csak higgyetek! Várjatok türelemmel és soha többé nem lesztek egyedül! Nem nektek kell megoldani a problémát mert van kinek a kezébe rakni. Soha ne szűnjetek meg imádkozni! Mivel ti már tudtok ezekről, leginkább a vakokért, süketekért, bénákért, felebarátokért és a testvérekért boruljatok le!

Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt. (Lk 21,36)

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm 8,26)

Bagi Sándor

Szüntelen Imádkozzatok!
Scroll to top