EEÖR-KP-01-2021/1-001563 Templomtéri burkolása és karzatleválasztás

Támogatás azonosítószáma: EEÖR-KP-01-2021/1-001563
Vissza nem térítendő támogatás: 15.000.000,- forint
Támogató: Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség

Szakmai program:

Az EGYH-EOR-20-P-0039 azonosítószámú pályázat során az Árpád téri templom elavult fűtési rendszerét modern, a templom adottságait a lehetőségek szerint optimálisan kihasználó fűtési rendszert alakítottunk ki. A templom cintermében és a kávézó részben a fűtési rendszer nyomvonalán, a padozat felbontása miatt, kicseréltük a régi, már töredezett 20×20-as méretű eredeti kerámiaburkolatot. A pályázati keretein belül azonban nem volt lehetőség arra, hogy a templom liturgiás terében is lecseréljük kőburkolatot.

Az EEÖR-KP-01-2021 pályázat segítségével szeretnénk a templom liturgiás terében a meglévő kerámiaburkolatot lecserélni, valamint az észak-nyugati karzat alatti részt egy hangszigetelt üvegezett fallal leválasztani, hogy a gyülekezet korábbi elképzeléseként meg tudjuk valósítani a többcélú templom funkciót. A leválasztott karzatrészben gyerekfoglalkoztatót alakítunk ki, ahol az istentisztelet alatt vasárnapi iskolát működtetünk, egyébként pedig a gyülekezeti alkalmakat, bibliaórákat tudunk megtartani itt. Figyelembe véve, hogy a leválasztott részben elsősorban gyerekfoglalkozásokat fogunk tartani, nem a templomtérrel azonos hidegburkolatot, hanem meleg-burkolatot terveztünk lerakni.

Műszaki tartalom:

Templomtér (részleges):

  • Templom liturgiás terében a meglévő 20×20-as kerámia burkolat felbontása,
  • aljzatbeton leterítése, a teázóval megegyező greslap hidegburkolat lerakása,

Észak-nyugati karzat alatti rész:

  • padsorok kibontása,
  • aljzatbeton leterítése, meleg-burkolat lerakása,
  • zajvédő üvegfal felépítése.

Jelen pályázati keret nem ad lehetőséget arra, hogy a templomtér burkolata teljes egészében megújuljon, így a gyülekezet további tervei között a teljes burkolatcsere szerepel.

EEÖR-KP-01-2021/1-001563 Templomtéri burkolása és karzatleválasztás
Scroll to top