Ki irányítja tetteid?

Vasárnap Sámson utolsó tettével foglalkoztunk. Imában kért erőt az Úrtól, mielőtt 3000 embert az ellenség soraiból a halálba vitt magával: „Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és adj nekem erőt csak még most az egyszer, Istenem, hogy utoljára, a két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon!” (Bír 16,28).

Akárcsak a Biblia sok más része, ez a történet is tükröt tart elénk. Isten akaratát keressük imáinkban, életünkben vagy saját akaratunkra kérjük Isten jóváhagyását? A saját erősségeinkre apellálunk küzdelmeink során? Tudunk Krisztust követve saját ösztöneink, érdekeik ellen is cselekedni?

Tegyük fel a héten ezeket a kérdéseket magunknak tetteink tükrében.

Ki irányítja tetteid?
Scroll to top