SÁMSON 2. – 2021-06-27

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Orbán György presbiter
Imádkozik: Both Barna presbiter
Ének szolgálat: 7Hang dicsőítő kórus

Lekció: Bír 16,4-21Textus: Bír 16,28-30

Sámson, a Biblia bizonysága szerint 20 évig volt Izrael bírája. Végigtekintve az életén elmondható: szinte bizonyosan nem erre kapta az ajándékát! Ő, akit születése előtt kiválasztott az Úr, szabad akaratából lett ilyenné, a döntései révén. Nem gondolom, hogy így lett volna elrendelve az élete, hogy öngyilkos legyen és élete végén 3000 embert vigyen magával a halálba.

De, hova is vezet egy olyan élet, melynek minden állomása erőszakos cselekedetek sokaságával van tele? Sokkal inkább azt gondolom, hogy bizonyos emberek, akik igazán más irányba tudnák fordítani a világ eseményeit, azok így jártak és járhatnak ma is!

Leszületnek egy feladattal és a feladatukat, amiért lejöttek, nem végzik el. Elsodorja őket az élet által kínált megannyi lehetőség, és mire felocsúdnak már meg is öregedtek! Dolguk végezetlenül kell megállniuk Isten előtt, addig is marad a kínzó önvád, a mit és hogyan kellett volna másképp tennem – kérdése. Három dologra irányítanám a figyelmet.

1- Sámson hatalmas erejével szemben a Filiszteusok egy gyenge nőtt állítottak. És láss csodát, a nő győzött! Vagy, nem is csoda ez, hanem törvényszerűség?

Mindenkinek vannak gyenge pontjai! Keresztyén emberként is az erősségeinkkel foglalkozunk, mint mindenki más. Így a gonosz kikerüli az erősségeinket és a gyenge pontokon támad!

Ez nem csak Sámson életében volt így, hanem így van ez mindannyiónk életében. Lehet vonzó egy szép nő, egy jóképű kedves férfi, lehet vonzó egy jobb állás, több pénz, vagy a család eszménye? Tulajdonképpen mindegy is, ha elvisz Istentől! Ha, elvisz attól a feladattól, amiért ide születtél!

2- Tudjátok, a Sámson történetében magunkra ismerhetünk, hiszen mi is mindannyian céllal és feladattal születtünk le ide a Földre. Értelmet is kaptunk, hogy a nekünk adott feladatot megtaláljuk. Sámsonnak sikerült? Nekünk sikerül? Vagy nem sikerült arra a feladatra rátalálnunk, amiért leszülettünk és mivel az ember szeretne értelmet találni az életének, így egy sokadlagos opciót követve éljük az életünket? Lehet, hogy mi mindannyian Sámsonok vagyunk, akik elherdálják az Istentől kapott ajándékainkat…? Talentumainkat nem megtalálva, kegyelmi ajándékaikról még csak nem is tudva, ne akarjunk úgy elmenni ebből a világból ahogyan Sámson. Bosszúval a szívünkben, végiggondolva az életünket, hogyan szórtuk el az isteni ajándékot, de végső elkeseredésünkbe is azon gondolkodva hogyan árthatunk másoknak…

3- Sámson története azért olyan érthetetlen, mert semmit nem tett másokért, kizárólag csak saját maga körül forog az élete.

„Emlékezz meg rólam, és adj nekem erőt csak még most az egyszer, Istenem, hogy utoljára, a két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon.”

Még a legutolsó pillanatban is, olyan kiábrándítóan látszik, hogy semmit nem tanult az egészből. Bosszúval a szívében hal meg, ma azt mondanánk egy „öngyilkos merénylőként”. Ef 4-ben olvassuk: „ne menjen le a nap a te haragoddal.”

Összefoglalva:

1- Feladattal születünk, bármilyen jelentéktelennek tűnik is elsőre, nem az!
2- Kink–kinek magának kell rájönnie mi a feladata, az ajándékát mire kapta és hogyan használja!
3- A gyengeségeinket kell erősíteni: Vele! Hiszen, az Ő ereje a mi erőtlenségünk által ér célba.
4- Isten a rosszat is jóvá tudja változtatni.

Amikor magunkba nézünk, felmerülhet a kérdés, nem vagyunk-e Sámsonok mi magunk is? Páratlan képességekkel rendelkezünk, amit használunk-e a mindennapi életünkben? Isten dicsőségére, az Ő szolgálatába állítva? Kérlek, légy velünk, hogy ne kelljen idős korunkra azzal szembenéznünk, hogy annyi, de annyi mindenünk volt, amivel szolgálhattunk volna, és csak azért folyt ki minden a kezeink közül, mert nem arra használtuk, amire kaptuk! Add, hogy a mi életünkben ne így legyen! Légy velünk Urunk! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  1. Szomorúan adjuk tudtul, hogy Csige Istvánné, született Tamás Klára, életének 86. esztendejében visszaadta lelkét Teremtőjének. Imádkozzunk!
  2. Bihari Ferenc testvérünk felravatalozása, két hét múlva július 13-án 13.30-kor lesz a Debreceni Köztemetőben. Búcsúztatása július 10-én 10.00 órakor kerül sor itt a templomban.
  3. Debrecen Önkormányzatának megbízásából, a templom körüli aszfaltjárdát, a templomhoz jobban illő, térkőre cserélik. Hálás köszönetünket fejezzük ki ezért a szép gesztusért!
  4. Megjelent a gyülekezeti újságunk a Magyar Kőszál legújabb száma. Szeretnénk megköszönni a cikkek íróinak, a lektornak, a szerkesztőnek az elvégzett munkát. Valamint szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a saját újságuk mellett egy másikat is magukhoz vesznek – és postán, vagy egy esti séta keretében –, eljuttatják azt a címzetthez! Köszönjük mindenkinek a segítségét!
  5. Az előtérben a „Szemeink elől elrejtve” fotópályázat képeit láthatjuk.
  6. Július 5-től 9-ig ismét megrendezzük a vakációs nyári Bibliatábort a Dorkas kempingben. Részvételi díj 5 ezer forint / fő. Jelenkezni a templomban kihelyezett íven vagy a debrecen-arpad.ter@reformatus.hu email címen lehet. További információ kérhető Szilágyiné Asztalos Évától a fenti email címen vagy a +36 20 5857747 telefonszámon lehet.
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük.
  • Jövő vasárnap Szabó Zsoltné lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. Várunk mindenkit szeretettel.

Alkalmaink:

Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítatCsütörtök: a családi kör júliusban és augusztusban egy-egy alkalmat tart
Kedd 18.00: HéSZ (online) Szerda 18.00: FérfikörVasárnap 9.00: Istentisztelet, vasárnapi iskola

Imádkozzunk, hogy a Mindenható Isten töltse be szívünket az Ő áldott jelenlétével. Kérjük, hogy legyen velünk életünk minden pillanatában. Ő vezesse lépteinket, Ő irányítsa gondolatainkat, nehogy az általa kijelölt útról letérjünk. Adjunk hálát, hogy olyan Atyánk van, aki gondoskodik életünk minden szükségletéről, nem hagy magunkra, velünk van ha jó dolog történik velünk és velünk van a próbatételek során is.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-30/822-5537

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

SÁMSON 2. – 2021-06-27
Scroll to top