AZ ERŐTLENSÉGBEN MEGNYILVÁNULÓ ERŐ! – 2021. 06. 20.

Igét hirdet: Veres Jánosné lelkipásztor
Bibliát olvas: Kovácsné Lukács Mária
Imádkozik: Szentesiné Sigér Fruzsina
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Bír 15,1-20Textus: 2Kor 2,9-10

Az erő, a hatalom kérdésének megnyilvánulásával már a Biblia első lapjain szembe találjuk magunkat. A gonosz első csábító gondolata az ember felé: ha esztek annak a fának a gyümölcséből, olyanokká váltok mint Isten. Káin és Ábel esetében fizikai módon is megnyilvánul az erő fitogtatása. A nagyobb fizikai erő elbizakodottá teszi az embert, s olyan cselekedetekbe sodorhatja bele, amit aztán nem tud jóvá tenni.

De mi az erő? Testük izomtömegének növelésétől leszünk erősek? A sok torna, egészséges táplálkozás. Minél többet dolgoztatjuk a testünket annál erősebb és szívósabb lesz?

Honnan van Isten embereinek az ereje? Az Úr gyermekeinek ereje miben rejtőzik, honnan ered?

1-Sámson korának egyik legerősebb embere volt. Az ereje nem emberi erő volt. Istennek szentelt ember volt és ki volt választva, az Úr által, mint Izrael népének egyik bírája is. A bírák feladata Isten népének vezetése volt egy-egy adott időszakban. Az ő feladatuk volt egyben az is, hogy megszabadítsák népüket, az őket sanyargató idegen népek kezéből. Azt olvashatjuk a Bírák könyvének 2. fejezetében, hogy maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította az Úr a népét ellenségeik kezéből. Megsajnálta, megesett a szíve népe nyomorúságán és amikor panaszkodtak, Isten megszabadította őket. Azt is olvashatjuk, hogy amikor egy bíró meghalt, ismét romlottabbak lettek őseiknél és idegen népek istenei után jártak, azokat tisztelték és előttük borultak le.

Sámson idejében a filiszteusok uralkodtak Izrael népén, de ez is Isten büntetése volt. Gedeon életében a Midianitákkal tette próbára Isten a népet, Sámson idejében a filiszteusokkal. Kíváncsi volt Isten, hogy az ő népe ragaszkodik-e az ő útjához, vagy pedig könnyen le lehet téríteni őket erről az útról.

Miközben az adott korban élő bírának példát kellett volna mutatni Istenbe vetett hűségéről, könnyen megesett, hogy ő maga is letévedt az Úr útjáról. Gedeon például az idegen népek ékszereiből épített éfódot Ofrában. Csapda lett ez a dolog Gedeonnak és háza népének. A nép megmenekült, mert béke lett az országban negyven esztendeig. De Gedeon életében ez a győzelem mit hozott?

2-Sámson történetéből is ugyanez a probléma merül fel. A gonosz kipuhatolta az Ő gyengéjét, és az lett számára a csapda. Saját vágyai csapdájába esett. Míg az Úr útján járt, az Úr volt vele, az adott pillanatban kiáradt rá az Úr ereje, megsegítette őt. Amikor Isten ereje, Isten Lelke megszállta, természet feletti dolgok történtek rajta keresztül. De minden esetben jól élt az erejével ? Amikor a háromszáz rókával felgyújtotta a filiszteusok lábon álló gabonáját, vajon az is Isten akaratából eredő cselekedet volt-e?

Sámson csapdája a hirtelen harag, a hirtelen kimondott szavak, a hirtelen meghozott döntések, a hirtelen ütésre, haragra induló kezei voltak. Nem tudott uralkodni az érzelmei és a vágyai felett.

Nem tetszik egyik történet sem, sem a Gedeoné sem a Sámsoné. De ha jobban megnézzük, ott vagyunk mind két történetben. Az ember szeretne jól élni, és bizony ott ólálkodnak az életünkben a rosszkor, rosszul kimondott szavaink és a rossz döntéseink. Kísérthetők vagyunk, a gonosznak ránk van vágyódása, tudja a gyenge pontjainkat, talán sokkal jobban ismeri is azokat mint mi. S mielőtt felismernénk, már bele is estünk a saját gyengeségeink csapdájába. Jézus azt mondja: „Uralkodj rajta”!

Sámson tudott a gyengeségeiről, de nem biztos hogy akart rajta változtatni. Ne a másik emberen akarjunk uralkodni, hanem saját magunkon, a szavainkon, a cselekedeteinken, stb.

3-De hogy jön a képbe Pál apostol?

Pál megtérése előtt azt hitte hogy az erőt és a hatalmat jó cél érdekében használja. Biztos volt benne, hogy Isten népét menti meg akkor, amikor a keresztyéneket ellenségként, Isten ellenségeként kezelte. Elbizakodott és gőgös ember volt, neki ez volt a csapdája. De nem maradt meg benne, mert engedett Isten átformáló hatalmának és erejének. Pál már nem a saját erejével dicsekszik, hanem azzal az erővel akinek a kegyelméből mindennap él.

Sámson életében is akkor tudott Isten ereje megnyilvánulni, amikor gyenge volt, amikor megkötözték, amikor mozgásában korlátozták.

Pál felismerte, hogy Istennek nem az ő erejére van szüksége, azzal nem tud sokat kezdeni. Pál meg tudta üresíteni magát és hagyta hogy Isten kegyelme, hatalma, ereje átjárja őt.

Itt vagyok, Uram, élj bennem! Pál a minden napra elég kegyelemből élt. Ez a kegyelem az élete minden területét átjárta. Mivel dicsekedett Pál legszívesebben? Az erőtlenségeivel.

Mi mivel dicsekszünk?

Szégyen az, amikor erőtlenek vagyunk? Amikor éppen elkövetnénk valami balgaságot, szégyen kimondani, hogy nincs erőm felállni, nincs erőm nem meg tenni, vagy nincs erőm megtenni dolgokat? Szégyen bevallani, hogy Isten ereje és kegyelme nélkül nem is élnénk? Mindig erősnek kell mutatkoznunk mások előtt, hamis képet mutatva magunkról?

Pál kapott egy tövist a Sátán angyalától, hogy el ne bízza magát. Mi lehet az a tövis? Sokan betegségre gondolnak, de nem lehetett ez a tövis a saját népe? Az őt bántalmazó zsidók, akik mint Jézust, őt is minden áron el akarták hallgattatni az igazságról?

Isten elég kegyelmet és erőt adott neki, hogy elhordozza őket. Tudta ugyanis, hogy ezt mind Krisztusért szenvedi el.

Neked és nekem, van-e szükségünk kegyelemre? Megelégedett emberek vagyunk, akiknek elég a saját ereje, a saját tudása, a saját sikere vagy sikertelensége? Megelégedett emberek vagyunk életünk minden területén és továbbra is bízunk magunkban, hogy ez így is marad?

Vagy!

Odaborulunk Krisztus elé!

Téged akarlak Krisztus!

Elég nekem a Te kegyelmed, a Te bölcsességed, a Te hatalmad!

Elég nekem a Te erőd!

Ámen

Hogytudjunkközösdolgainkról

  1. Szomorúan adjuk tudtul, hogy Dr. Fekete Andrásné, született Székely Edit, életének 95. esztendejében visszaadta lelkét Teremtőjének. Imádkozzunk!
  2. Debrecen Önkormányzatának megbízásából, a templom körüli aszfaltjárdát a hét folyamán, a templomhoz jobban illő, térkőre cserélik. Hálás köszönetünket fejezzük ki ezért a szép gesztusért!
  3. A Tiszántúli Református Egyházkerület Nőszövetsége 2021. június 25-én, pénteken, a Nagytemplomban tartja a XXVII. Egyházkerületi Konferenciáját. Szeretettel várnak mindenkit.
  4. Az előtérben a „Szemeink elől elrejtve” fotópályázat képeit láthatjuk.
  5. Július 5-től 9-ig ismét megrendezzük a vakációs nyári Bibliatábort a Dorkas kempingben. Részvételi díj 5 ezer forint / fő. Jelenkezni a templomban kihelyezett íven vagy a debrecen-arpad.ter@reformatus.hu email címen lehet. További információ kérhető Szilágyiné Asztalos Évától a fenti email címen vagy a +36 20 5857747 telefonszámon lehet.
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük.
  • Jövő vasárnap Veres János hirdeti Isten igéjét. Várunk mindenkit szeretettel.

Alkalmaink:

Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítatCsütörtök: a családi kör júliusban és augusztusban egy-egy alkalmat tart
Kedd 18.00: HéSZ (online) Szerda 18.00: FérfikörVasárnap 9.00: Istentisztelet, vasárnapi iskola

Imádkozzunk: Uram, ahogy ma megállok előtted, töltsd el szívemet és egész lényemet jelenléted csodájával.

/Forrás: https://www.szentter.com/daily-prayer/2021-06-20/

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06 30 822 5537

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-ÁrpádtériReformátusEgyházközségértAlapítványszámlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

AZ ERŐTLENSÉGBEN MEGNYILVÁNULÓ ERŐ! – 2021. 06. 20.
Scroll to top