Sámson – 2021-06-13

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Tálasné Őri Róza
Imádkozik: Veres Jánosné lelkipásztor
Orgonál: Horváth László kántor

Lekció: Bír 13,1-5Textus: Bír 14,1-4

Az élet azt mutatja, hogy mindig az erősebb, az ügyesebb kerül fölénybe, az esetek nagyon nagy részében az erő érvényesül. Vagyis a hatalmat soha nem a gyengébb gyakorolja. Ez rajzolódik ki a természetben és a történelemben egyaránt. Erővel vagy pénzzel, de meg kell szerezni az elsőséget, hogy a hatalmat gyakorolni lehessen!

Ekkor megjelenik Jézus és a feje tetejére állítja az egészet, ezt mondva: „aki első akar lenni közületek, az legyen mindenki szolgája”. De, ismerjük így is: elsőkből utolsók lesznek, utolsókból pedig elsők!

Az egész emberi történelem a hatalom természetéről szól. Ugyanez van jelen az emberi kapcsolatainkban is. Ki legyen a domináns fél, ki legyen az, aki diktál, akinek mindig, de mindig igaza van! E rövid bevezetés után nézzük hát a történetet…

1- Ekkortájt is a pénz vagy az erő jelentette az áhított hatalmat mások felett. Történetünkben a nyers erő.

De hogyan születik meg ez „az ébredő erő”? Mánóah felesége ugyanis meddő. Isten egy angyal által azonban megüzente, hogy fia, aki csodás körülmények között születik majd meg, nazírja lesz Izraelnek! (Názír (h.), aki Istennek szánt megtartóztató életre maga tett fogadalmat, vagy akit ilyen életre a szülei szántak Istennek tett fogadalommal. A Nazír tartózkodik a bor élvezetétől és haját, szakállát nem nyíratja. (Magyar Zsidó Lexikon1929)

Ezért már az édesanyára is ezek a nazir törvények vonatkoznak.

Mennyivel más ez a történet, mint Anna esetében, aki felajánlja fiát az Isten szolgálatára. Itt Isten az, aki döntött felőle, annak megszületése előtt. Mintha a 139. zsoltár minden sora igaz lenne Sámsonra!

2- Teljesen mai a történet, hiszen Sámsonnak nem kis elvárásnak kellett tehát megfelelnie, akárcsak nekünk a mai világban. Nagy kérdés: sikerült-e neki? Egy habókás, felnőni nem tudó ember, aki Istentől kapott ajándékát nem arra használja, amire kapta! Aztán öngyilkosságot követ el úgy, hogy magával visz 3000 filiszteust! Nem teljesen krisztusi cselekedet, és az ószövetségben is bűn ölni. Persze, ez soha, egyik korban sem érdekelt senkit!

A történet egy szerelemmel kezdődik. Egy korai „Rómeó és Júlia” történet bontakozik ki előttünk, ahol nem két rivalizáló család, hanem két ellenséges nép áll szemben egymással. Ugyanaz a bevezető formula is, mint eddig mindig:

„Izráel fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket negyven esztendőre.” Bír 13,1

Amikor az oroszlánnal találkozik, azt olvassuk: megszállta az Úr lelke és széttépte azt. Nyilván, ez a hatalmas erő az, amely mint isteni tulajdonság jellemzi őt. A tetemben mézet találva kivette, és az úton eszegetni kezdte. A lakodalomban egy találós kérdést tesz fel, amit a menyasszony segítségével fejtenek meg.

Nem végződik jól a történet, különösen annak a 30 askeloni férfinak nem, akiknek semmi köze ugyan az egészhez, de mégis meg kellett halniuk. Miért is? Mert Isten bajnoka elvesztett egy fogadást?! Azt az erőt amit az Úrtól kapott, biztos hogy erre kellett használnia? Félve teszem fel a kérdést: mindazt amink van, biztos, hogy erre kell használnunk? Nagy kérdés ez és megfontolásra méltó.

Ugyanakkor teljesen mai a történet, olvasom: „Sámson felesége pedig hozzáment ahhoz a vőfélyhez, aki Sámson barátja volt”. Bír 14,20

Összefoglalva tehát elmondhatjuk:

1- Minden ember feladattal születik, célja és értelme van az életének! Ezt nekünk ugyanúgy meg kell találnunk, mint ahogy Sámsonnak is meg kellett találnia.

2- Azt, amit kaptunk Istentől, időt, tehetséget, karizmát, kamatoztatnunk kell, nem pedig elherdálnunk vagy úgy tennünk, mintha nem lenne semmink. Gondoljunk a talentumok példázatára!

3- Érdekes végiggondolni, hogy a hatalom gyakorlásának máig két eszköze van erő és pénz. Adj hatalmat egy embernek és nyomban kiderül, milyen ember is valójában!

4- Amikor Sámson történetével foglalkozunk, nagyon mélyre nézünk önnön magunkba, hiszen ebben a történetben tükröt állít elénk Isten. Én, te, mi így együtt: vajon nem ugyanúgy, öncélúan használjuk e fel mindazt, amivel megajándékozott az Úr?

Végezetül, imádkozzunk azért, hogy életünk vége felé, amikor szembesülünk majd mindazzal, amit nem becsültünk meg, ne így kelljen hőssé válnunk, hanem a Krisztusi út, a szeretet által! Legyen így!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  1. Szomorúan adjuk tudtul, hogy Dr. Fekete Andrásné, született Székely Edit, életének 95. esztendejében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése Hajdúböszörményben lesz, június 16-án, szerdán 14.30 perckor.
  2. Köszönjük mindenki szolgálatát és azok jelenlétét, akikkel az elmúlt vasárnap együtt lehettünk a templomban.
  3. A tegnapi napon történt meg Hadházi Tamás esperes úr beiktatása, valamint Szilágyi János egyházmegyei gondnok úr eskütétele. Hordozzuk az Egyházmegye új elnökségét imádságos lélekkel.
  4. Debrecen Önkormányzatának megbízásából, a templom körüli aszfaltjárdát a hét folyamán, a templomhoz jobban illő, térkőre cserélik. Hálás köszönetünket fejezzük ki ezért a szép gesztusért!
  5. Szeretettel köszöntjük Horváth László kántor urat, aki a mai vasárnap helyettesíti gyülekezetünk kántorát. Köszönjük szépen szolgálatát!
  6. Az előtérben a „Szemeink elől elrejtve” fotópályázat képeit láthatjuk.
  7. Július 5-től 9-ig ismét megrendezzük a vakációs nyári Bibliatábort a Dorkas kempingben. Részvételi díj 5 ezer forint / fő. Jelenkezni a templomban kihelyezett íven vagy a debrecen-arpad.ter@reformatus.hu email címen lehet. További információ kérhető Szilágyiné Asztalos Évától a fenti email címen vagy a +36 20 5857747 telefonszámon lehet.
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük.

Alkalmaink:

Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítatSzerda 18.00: Férfikör
Kedd 18.00: HéSZ (online)Vasárnap 9.00: Istentisztelet, vasárnapi iskola

Imádkozzunk az iskolás gyermekekért, akik az utolsó napokat töltik az idei tanévben, az iskolában. Kérjük Istenünket, hogy vigyázzon rájuk a nyári szünetben, adjon nekik boldog feltöltődést, minél több gyereknek lehetőséget arra, hogy egy gyülekezeti közösségben éljék át a nyár szabadságát, ezzel is közelebb kerülve Mennyei Atyánkhoz. Imádkozzunk a pedagógusokért, hogy a nyár alatt készüljenek lélekben az újabb tanévre.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Sámson – 2021-06-13
Scroll to top