Jól tetted… – 2021-06-06

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Liturgiai szolgálat: Szabó Zsoltné és Veres Jánosné lelkipásztorok
Imádkozik: Berecz Péter presbiter
Zongorán kísér:
Dózsa István kántor


Textus: ApCsel 10,33

Kornéliusz, római százados házában hangzik el ez a mondat, miután megjelent neki egy angyal, hogy hívassa magához Pétert. Ezzel a mondattal köszönti a házába belépő apostolt Kornéliusz.

Miért tetted te jól, hogy eljöttél? Mert szeretnénk lehetőséget adni magunknak arra, hogy kibeszéljük a félelmeinket, veszteségeinket, erőtlenségünket, és hogy megfogalmazzuk hálánkat és örömeinket.

Ha nem is vagyunk itt mindannyian, de szeretnénk meghallgatni – ahogy az Ige mondja –, amit rád bízott az Úr!

Lehetőséged van arra, hogy elmondd. Itt és a szeretetvendégség alatt.

Nekem halt meg lelkész barátom, voltak nagyon nehéz helyzetben ismerőseim. Vencel hetekig lábadozott, mert még a legelején mint ápoló, elkapta a vírust. Nagy család vagyunk, mindenhonnan hazahoztuk a vírust. El is kaptuk, – én magam – nem éreztem ennek semmi jelét.

Lelkészként emberközelben dolgozunk: felkészítőket tartottunk, vigasztaltunk, lelki beszélgettünk, vagy csak csendben hallgattunk, néha együtt is sírtunk és temettünk. Volt, hogy enni adtunk, volt olyan, hogy együtt imádkoztunk. Voltam gyenge és voltam fáradt is. De, soha nem gondoltam arra, hogy meg is halhatok!

Isten megőrzött engem és megerősödve éltem meg a mögöttem levő időszakot.

Sokat segített némelyikőtök hite, segítsége, mely összefogott egy-egy csoportot, hogy legyen időm, erőm másokra… Mindannyian akkut stresszt élünk át, némi bizonytalansággal és szorongással! Némelyünk életében az egzisztenciális bizonytalanság is jelen van. És még mindig felerősödhet a megbetegedéstől való félelemünk is. A bűnbakkeresés pedig általánosan tapasztalható önvédelmi mechanizmus.

Azért is jól tetted, hogy eljöttél, mert így meghallgathatjuk a te történeted is, hogy megtudjuk, mit őriztél meg abból, amit rád bízott az Úr. Mert amit így megőriztél, az a tied, és csak azzal tudsz majd szolgálni másoknak.

Ismerjük a történet végét: Kornéliusz és a háza népe megkeresztelkedett. Isten lelke megérintette őket.

Ez velünk most és itt is megtörténhet! Ne gondoljuk, hogy nem! Annyi minden megérintett már minket: egzisztenciális félelem, a munkahely megtartásának félelme, a halál szele… Itt az ideje, hogy együtt is, a bizonyságtételeink által itt és most megérintődjünk újra és közösen az élő Isten lelke által. Legyen így!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  1. Ma kereszteltük Kiss Imre és Galambos Hajnalka közös gyermekét, a 7 hónapos Annát. Hordozzuk imádságban a családot!
  2. Egyházunk kérésére a mai vasárnap perselypénzét felajánljuk a Regőczi Alapítvány részére, amely hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosít azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik, vagy mindkét szülőjüket.
  3. A mai „Nyisd (újra) szíved az Úrral!” című rendezvényünket, mellyel a COVID okozta bezárkózás feloldását tűztük ki célul. Az alkalom támogatására a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az EKCP-KP-1-2021/1-001494 azonosítószámú pályázat keretében.
  4. Az előtérben a „Szemeink elől elrejtve” fotópályázat képeit láthatjuk.
  5. Július 5-től 9-ig ismét megrendezzük a vakációs nyári Bibliatábort a Drokas kempingben. Részvételi díj 5 ezer forint / fő. Jelenkezni a templomban kihelyezett íven vagy a debrecen-arpad.ter@reformatus.hu email címen lehet. További információ kérhető Szilágyiné Asztalos Évától a fenti email címen vagy a +36 20 5857747 telefonszámon lehet.
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük.
  • Jövő vasárnap Veres Jánosné hirdeti Isten igéjét. Fogadjuk szeretettel!

Alkalmaink:

Hétfő 17.30: Presbiteri bibliaóraSzerda 18.00: Férfikör
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítatCsütörtök 18.30: Családi bibliaóra
Kedd 18.00: HéSZ (online)Vasárnap 9.00: Istentisztelet, vasárnapi iskola

Mennyei Atyánk! Hűséges Istenünk! A veszteség, a bezártság, a betegség, a tanácstalanság terhe sújtott minket az elmúlt időben. Gyászolunk. A Te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. Bocsásd meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget! Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak.

Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást, az újrakezdés lehetőségét, és keresünk Téged, az élet Urát és megtartóját. Kérünk, Szentlelked által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik.

Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban.

Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet.

Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajbajutottakat, és segíteni tudjunk nekik.

Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni.

Áldd meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életet ajándékoztál. 

Jézus Krisztus, a Te Fiad által.

Ámen.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Jól tetted… – 2021-06-06
Scroll to top