Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!

Július 26-án, vasárnap ismét együtt úrvacsorálhatunk a templomban! Félig online megoldás valamint, elmaradt pünkösdi úrvacsora után végre közösen élhetjük meg Krisztussal a Szentlélek által való találkozásunkat és egyesülésünket.

Készüljünk egész héten a találkozásra, amely hitünk szerint a Bárány menyegzőjének előképeke (Jel 19,7) is. Olvassuk a Szentírás ide vonatkozó részeit (pl. Lk 22, 7-23), a hitvallási szakaszokat (pl. Heidelbergi Káté 81. kérdés), tartsunk bűnbánatot és imádságban kérdezzük az Úrtól, hogy ő miben szeretné, ha változnánk?

Berecz Péter, presbiter

Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!
Scroll to top