Ragadj meg egy követ!

Az 1690-91-es pécsi pestisjárvány után a város lakói teljesítették egy új templom építésére vonatkozó fogadalmukat. Kézben hordták fel köveket a meredek hegyoldalon, azóta is áll a Havas Boldogasszony templom. Ez a vállalkozás többet ért, mint a hiábavalóan fáradozó görög mondahős, Sziszüphosz robotja. Sőt, az is eszünkbe juthat, hogy Jézus még ennél is magasabbra tette a mércét: hittel nem csak, köveket, hanem hegyeket is meg lehetne mozdítani (Mt 17,20).

Te milyen „követ” fogsz megragadni a járvány után, az Úr dicsőségére?

Berecz Péter, presbiter

Ragadj meg egy követ!
Scroll to top