Levél a filadelfiai gyülekezethez – 2020-02-16

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné, Imádkozik: Veres János
Bizonyság: Galambos Tibor és Matkó Péter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható itt!

Lekció: Jel 3,7-13Textus: Jel 3,8

A mai alkalommal a hatodik gyülekezethez intézett levélhez érkeztünk.

Jézus a hét gyülekezet közül a filadelfiai gyülekezethez szól.

A filadelfia szó azt jelenti: „testvérszeretet, testvéri szeretet”. Ez a város, bár elég fontos szerepet szántak neki, nem a legnagyobb város volt a hét kis ázsiai város közül. Azt is mondhatnánk, igen kicsi város volt. A városnak fontos szerepet szántak, a görög nyelv és kultúra közvetítése lett volna a fő profilja. A város nem a legszerencsésebb helyre épült, hiszen nagyon sokszor volt része földrengésben a tőle nem messze lévő vulkán, gyakori kitörései miatt. A város termő talaja ezért kiváló volt, a de a rendkívül jó termálfürdői miatt is nagyon sokan látogatták a várost, e miatt mai is sok látogatója van, persze ma nem Filadelfiának, hanem Alasehirnek hívják.

Ha visszatekintünk az öt gyülekezetre, Jézus mind az öt gyülekezetben talált valami gyengeséget, kivetni valót, amiből meg kell térnie a gyülekezeteknek. Ismeri a gyülekezetek erősségeit, de tud a hiányosságaikról is.

Ebben a levélben olvasunk először arról, hogy Jézus nem talál semmi kivetni valót a gyülekezet életében. Nem egy nagy gyülekezetről van szó, hanem egy kicsi, erőtlennek tűnő gyülekezetről, akik mégis az egész világ keresztyénei előtt példává lettek, a két évezred során. Sok gyülekezet vette fel ennek a kicsiny gyülekezetnek a nevét. De nem a nevükben van az erő, hanem ahogy ezek az emberek megélték a hitüket ebben a városban, ebben a kis közösségben.

Azt mondtam, hogy ez a város elég kis város volt, a többi hat városhoz képest.. Így a gyülekezet is elég kicsiny lehetett. De minden nyomás, világi megfélemlítés ellenére megmaradtak Krisztusban. Megtartották a Krisztus igéjét és nem tagadták meg az Ő nevét még a legnehezebb időben sem. Ez a gyülekezet példát mutatott a hitben való megállásban, amikor Néró kegyetlen módon üldözte a keresztyéneket. A gyülekezetben 12 mártírnak nem csak az emlékét, hanem a nevét is megőrizte a történelem.

Milyen boldog lehetett a filadelfiai gyülekezet angyala, amikor a Szent és Igaz olyan pozitív tulajdonságokat látott meg az Ő gyülekezetében, ami meg volt a Szentben és Igazban is. Vagyis Jézus is sokszor volt emberileg erőtlen, de soha nem tagadta meg az Atya beszédét és nevét.

Ez a keresztyén gyülekezet, a többi gyülekezethez hasonlóan óriási nyomásnak volt kitéve, de hűséges maradt az Úrhoz.

Jézus az, akinek Isten odaadta a kulcsok felett a hatalmat: „Én vagyok az első az utolsó és az élő: halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” Jel 1,17-18.

Jézus, akié minden hatalom, nyitott ajtót adott a gyülekezet elé, megnyitotta az utat Isten országa felé, és ez a gyülekezet bemehet ezen az ajtón ebbe az országba. Isten igéje szerint éltek, nem félve az elnyomástól, a mérce, hitük mértékegysége az isten igéje volt.

Az életüket, minden döntésüket az Ő beszédéhez igazították. Nem alkudtak meg a világgal és a világ által használt kiskapukkal, ajtókkal.

Számukra Jézus volt az ajtó és Jézus volt az Út.

Kicsi volt ez a gyülekezet? Kicsi. Mégis példa értékű, hiszen azzal az erkölcsi értékkel amit képviseltek, le tudták győzni a többséget. Le tudták győzni a gonosz hatalmát, nem voltak megalkuvók, nem engedtek a gonosznak a könnyebbség kedvéért. A hitüket szilárdan Krisztus beszédébe ágyazták, és azt meg is tartották.

Ezért mondja Jézus a gyülekezetnek, hogy Ő is meg fogja tartani őket a kísértés órájában, amely el fog jönni a világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak.

A ma élő emberek óriási kísértéseknek vannak kitéve. Mivel a világban élünk, Krisztus népeként állást kellene foglalnunk, különböző kérdésekben. Ki merünk-e állni ma Isten igéjével? Merjük vállalni Krisztus beszédét, két ezer év elteltével is? Krisztus beszéde mennyire érték álló számunkra? Valóban az Ő beszéde egyedül az igazság és csak rajta keresztül juthatunk be Isten országába?

Krisztus beszédéhez igazítjuk-e a mindennapi életünket, a döntéseinket, a beszédünket?

Jézus minden gyülekezetnek a tudomására hozta, hogy tud a cselekedeteiről.

Minden gyülekezetnek felkínálta a változás és megtérés lehetőségét. A filadelfiai gyülekezetnek azt mondta, hogy tartsa meg azt amije van, hogy senki el ne vegye tőle a koronáját.

Ha van fülünk akkor hallhatjuk mit mond a Lélek a gyülekezeteknek, és mit mond nekünk. Ha van az életünkben olyan, Isten számára utálatos dolog, amiből meg kell térnünk, akkor térjünk meg.

Ha ott a szívünkben a hűség Krisztus iránt, akkor vigyázzunk az élet koronájára, nehogy valaki elvegye azt.

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Köszönetet mondunk mindenkinek aki a 2. Aapítványi disznótorban részt vett, a munkában segített!
  • Február 17-én, hétfőn 17.30-tól presbiteri ülést tartunk, minden presbiter jelenlétére számítunk.
  • Február 22-én a templomban délután 16 óra és hajnal 04 óra között Virrasztás az éhezőkért. A Tündérkert Alapítvány, a Szólj be a papnak és gyülekezetünk szervezésében. Szeretettel hívogatunk és várunk mindenkit!
  • Február 23-án 17 órától dicsőítő alkalom lesz a gyülekezeti teremben.
  • Február 24-től március 1-ig Házasság Hete programok gyülekezetünkben.
  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni!
  • A PÜSPÖKLADÁNYI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR kiállítása megtekinthető a gyülekezeti teremben május 8-ig.
  • A gyülekezet Bábmissziójára kérjük a segítségeteket. Az új Húsvéti Bábdarab ára 70 ezer Ft. Az ajándékok ára 60 ezer Ft. Így Húsvétra 130.000 Ft- ra lenne szükségünk március 15-ig!
  • Elmúlt heti adakozásunk 169.000.- Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Hétfő 16:30 Imádkozó feleségek bibliaórája 17.30: Presbiteri ülés Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Szombat 16.00 Virrasztás az éhezőkért a templomban, kb. 04.00-ig
Szerda 16.00 Bibliaóra 17.30: Férfiak bibliaórája Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 17.00: Dicsőítő alkalom

Jövő héten Veres János lelkipásztor szolgál.

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 17.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink: Imádkozzunk, hogyhelyreálljanak családi kapcsolataink (házasságok, szülő-gyerek, testvéri kapcsolatok); a keresztény családok otthonai a békesség házaivá váljanak; új szolgálatok induljanak el; az egyedülállók megtalálják társaikat.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Levél a filadelfiai gyülekezethez – 2020-02-16
Scroll to top