Levél a szárdiszi gyülekezethez – 2020-02-09

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Bagi Sándor, Imádkozik: Both Barna
Bizonyság: Samók Gyula
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható itt!

Lekció: Jel 3,1-6Textus: Mt 16,26a

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Hallgassuk hát, mit mond a Lélek ma, nekünk az Árpád téri gyülekezetnek!

Elsősorban azt, hogy a keresztyénség a gyülekezeteivel nagyon könnyen odakerülhet ahol Szárdísz is volt. Ráadásul hasonló problémákat is élhetünk meg. Dicső múlt és egyre szerényebb jelen!

Nem nehéz és egyáltalán nem erőltetett párhuzamot felvázolni Szárdísz és a ma néhány gyülekezete, vagy éppen korunk között. Nézzük!

Szárdísz az ókor kincseskamrája volt, a Lűdiai királyság fővárosa melynek királya a nagy Krőzus volt. Itt vertek először pénzt szín aranyból! Majd Círus Perzsa uralkodó Kr. 549-ben elfoglalja a területet. Róma fennhatóság alatt is gazdag kereskedő város maradt. Látszólag! Jánosnak ugyanis rá kell mutatnia a városban élő gyülekezet céltévesztésére.

Élt egyszer egy Jézus, és jött utána az Egyház. A különbség másképpen megfogalmazva: életforma kontra vallás. Egészen addig, amíg a vallásunk és annak megélése nem kezd el hasonlítani a Krisztusi életformához, addig nagy kísértés lesz számunkra a Szárdíszi példa.

Ez ugyanis az első olyan levél, ami nem tartalmaz semmi biztatót. Megemlíti ugyan, hogy vannak egy kevesen, akik nem szennyezték be a ruháikat és méltók a fehér ruhára, de a többségre nézve lesújtó a levél tartalma.

Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.

Szomorú ezzel szembenézni, de beszélnünk kell erről is. A ma keresztyénsége itt Európában komoly nehézségekkel küszködik.

A keresztyénség most te meg én vagyunk. Akiknek Isten tud a cselekedeteinkről, és akiknek azt mondja. Az a neved hogy élsz, pedig halott vagy… Elborzasztó egy kép.

Reggelente az a sok-sok munkába siető ember azt hiszi, hogy él? Anyukák, akik gyerekeiket sietve viszik iskolába, azt hiszik, hogy élnek? Templomba siető emberek, barátaink, rokonaink, munkatársaink között is sokan csak azt gondolják, hogy élnek? Miközben a jelenlegi állapotukban …

És mi mik vagyunk, amikor nem mondjuk nem hirdetjük, amikor nem teszünk bizonyságot a minket is életben tartó jó hírről, hogy van kiút?

Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket...

Vedd komolyan, és éld meg! Legyen életformád a templomba járás, az imádság, az adakozás és a szolgálat! Légy nyitott mindenre, beszélgess olyan emberekkel is, akiknek más a véleményük!

És ébressz fel másokat is, akik halófélben vannak, de még élnek!

Tudjátok, amikor azon sopánkodunk, hogy milyen az Egyház, akkor valójában csak sajnáltatjuk saját magunkat. Miért? Ez az egész lehetne másmilyen is!

De, mi van akkor, ha egy „ilyen korban” élünk, amely nem foglakozik Istennel, se azzal amit az Egyház mond, vagy amit a keresztyénség képvisel? Mások a normái már, más az érték és az értékmérő? Eközben az Egyház az Intézményei kiépítésével van elfoglalva, miközben nyugat Európában templomokat adnak el, idehaza pedig egyre gyengülnek gyülekezeteink. Ébredésért kell imádkoznunk és tennünk ebben a gyülekezetben is.

Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd meg azt, és térj meg!

Mire kell emlékeznem? Arra, hogyan kaptad és hallottad… Én emlékszem és soha nem felejtem el! De vannak így ezzel mások is….

(Samók Gyula bizonyságtétele)

Neked? Van egy jó történeted? Akarnál erről beszélni? Látod? Ez az. Miért nem ismerjük egymás történetét? Még kiderülne, hogy nincs! Akkor együtt imádkoznánk azért, hogy legyen…

Miért szégyellnénk a csodákat az életünkben?

Nézzétek, valamiről kell beszélnünk! Ha a velünk megtörténtekről nem akarunk, a hálánkról szégyellünk, akkor marad témának a pénz, vagy annak a hiánya! Nem tudom, hogy vagytok vele, de én inkább maradok a csodáknál, azok ingyen megtörténnek, Isten jóindulatú kegyelme által.

Amikor azt gondoljuk, hogy ebben az életben bármi fontosabb lehet, mint az életünk Istenével való találkozás, akkor tévedünk csak igazán! A szárdíszi kor emberei, a szárdíszi típusú gyülekezetek mind-mind itt tévednek. Mert a világot ugyan megnyerik, de lelkükben óriási kárt szenvednek. Kitörlik magukat az Élet könyvéből! Örökre, ha meg nem változnak… A fehér ruhába öltözöttekről ama Jézus tesz bizonyságot. Legyen így!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Február 10-én 16.30 órától imádkozó feleségek bibliaórája.
  • Február 15-én, szombaton, disznótor a gyülekezeti teremben. Részvételi díj: 500.- Ft. Feliratkozni a kihelyezett íven, befizetni Szilágyiné Asztalos Évának lehet.
  • Február 15-én, szombaton, az Esperesi Hivatal dísztermében (Debrecen, Kálvin tér 17.) presbiter-továbbképző.
  • Február 22-én a templomban délután 16 óra és hajnal 04 óra között Virrasztás az éhezőkért. A Tündérkert Alapítvány, a Szólj be a papnak és gyülekezetünk szervezésében. Szeretettel hívogatunk és várunk mindenkit!
  • Február 24-től március 1-ig Házasság Hete programok gyülekezetünkben.
  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni!
  • Méz vásár! Selyemfű és Facélia méz kapható kedvező, 2.000 Ft/kg áron. A mézek megvásárlásával a füzesgyarmati gyülekezetet támogatjuk.
  • A PÜSPÖKLADÁNYI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR kiállítása megtekinthető a gyülekezeti teremben május 8-ig.

Heti alkalmaink:

Hétfő 16:30 Imádkozó feleségek bibliaórája Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Szombat 7:00-tól alapítványi disznótor
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Jövő héten Veres Jánosné bo. lelkipásztorszolgál.

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.
Heti imatémáink: Imádkozzunk lelkipásztorainkért, családjukért és szolgálatukért!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Levél a szárdiszi gyülekezethez – 2020-02-09
Scroll to top