Levél a laodíceai gyülekez – 2020-02-23

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Bagi Sándor
Imádkozik: Veres Jánosné
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Jel 3,14-22Textus: Jel 3,18

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit!

Tapasztalatból tudjuk, hogy minden zárat ki lehet nyitni a bele illő kulccsal. Nos, a Jelenések könyve is értelmezhető a szimbólumok nyelvén, mert a Biblia magyarázza saját magát!

Az egyik ilyen jelentős szimbólum a hetes szám, aminek jelentősége is van, hiszen az első látomás sorozatnak éppen most érünk a végére.

Az első látomás sorozat pedig így néz ki: Bevezetés / Jézus sétál – a hét gyülekezet / bemutatása– Ítélet/ langyos vagy. (Egyháztörténeti korokat – gyülekezeti típusokat jelent?) Nézzünk meg három képet a városról…

A három kép….

A város eredeti neve Dioszpolisz volt (jelentése: az istenek városa), majd II. Antiochos Theos Szeleukida király Kr. e. 255 körül a feleségéről nevezte el Laodikeiának.

A római korban egy nagyon gazdag és virágzó város volt. A selyemút egy ága haladt át a városon. Híres volt a gyapjújáról, kereskedelméről és orvostudományáról is. Érdekesség, hogy a laodikeiai zsinat (343-381) elítélte az angyalok imádatát mint bálványimádást.

Beszélhetnék az akkori Laodikeáról is, de lenne értelme? Semmi! Laodikea az utolsó, a hét gyülekezet közül, a hetes szám pedig a teljesség a tökéletesség száma. A 7 gyülekezet tehát az összes gyülekezetet jelenti ami a világon létezett valaha is.A kérdés az, valóban az utolsó, a laodikeai időkben élünk? Amikor megállítanak az utcán és megkérdezik, tudjuk-e, hogy az utolsó időben élünk, mondd hogy tudod! Hiszen a Szentlélek korszakában élünk! Ráadásul ma van a világtörténelem legutolsó napja is. Tudtad? Nézzük meg, vajon illik-e korunkra az, amit a Lélek mond ma a gyülekezeteknek?

1- Emberi szemszögünkből nézve Világunkban minden rendben van!

Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire…”

Ismerős? Hol is tartunk ma? Űrkutatás, géntechnológia és őssejtkutatás, 7.7 milliárd ember, állandó rohanás és még sorolhatnám. / Jólét, megkövéredett szívű keresztyénség, hatalmas templomok egyre csak üresedő padokkal. Imádkozunk ugyan a mindennapi kenyérért, de igazából a profit az, ami vezérli világunkat. Így lehetséges az, hogy a világ egynegyede birtokolja a világ javainak háromnegyedét. Mászóval a gazdagok szépen gazdagodnak a szegények pedig szépen szegényednek.

Isten szemével ugyanez?

2- „de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen…

Eszembe jutott egy mese, amikor/félelemből/számításból senki nem meri azt kiáltani, hogy „a király meztelen”. Csak egy kisgyermek! Eszembe jut egy másik történet: Amikor Isten egy gyermeket küldött el hozzánk az idő teljességében. Csak ez már nem mese! A kérdés: az utolsó időszakban a gyülekezetek egy ilyen világban élve maguk is ilyenné válhatnak majd?

A Lélek nem kevesebbet állít, mint hogy: lesznek ilyenek! Persze a kísértés mindvégig ott volt és ott van ma is.

Hiszen egyik kedvelt énekünk is így szól „félelem ha bánt, vagy nyereség kísért, tőled elszakadnom ne hagyj semmiért…”

3- … mivel langyos vagy…

tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss! Mit kell meglátnunk? Talán azt, hogyan ne tévesszünk célt?

Hallgassuk hát, mit mond a Lélek a gyülekezetnek! Tükröt tart elénk, hogy megláthassuk: milyen világ az amiben élünk és hogy eldönthessük: langyossá válunk-e mi is? Vagy sem? Istennek legyen ezért hála, ma is vannak erős gyülekezeteink, akik még nem tévesztették el a célt. Mert mi lenne a célt tévesztettség?

Amikor Péter megkérdezné Jánost: te János, elhiszed, hogy ha akarnám megtudnám gyógyítani ezt a koldust itt az Ékes kapuban? János meg azt felelné: elhiszem neked Péter, ha te is elhiszed nekem! És mindketten továbbmennének.

Isten ne adja, hogy olyan közösség legyünk, ahol „én is elhiszem neked, ha te is elhiszed nekem.” Ezt nem hagyja Jézus szó nélkül és ezért mondja: „Íme, az ajtó előtt állok.” Vajon tudjuk-e őszinte szívvel ezt felelni rá: Jövel Uram, Jézus!

Ámen

Hogy tudjunk közös dolgainkról

Varga Józsefné született Matkó Erzsébetre emlékezünk, akit mindenható Istenünk életének 86. esztendejében szólított magához.

  • Köszönjük a részvételt a Virrasztás az éhezőkért c. adománygyűjtő alkalmunkon!
  • Ma délután17 órától dicsőítő alkalom lesz a gyülekezeti teremben.
  • Február 24-től március 1-ig Házasság Hete programok gyülekezetünkben.
  • Március 6-án, pénteken 17 órától a Nőszövetség szervezésében, a Füredi úti templomba „Kelj fel és járj!” címmel kerül sor az ökumenikus Világimanapra.
  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni!
  • A PÜSPÖKLADÁNYI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR kiállítása megtekinthető a gyülekezeti teremben május 8-ig.
  • A gyülekezet Bábmissziójára kérjük a segítségeteket. Az új Húsvéti Bábdarab ára 70 ezer Ft. Az ajándékok ára 60 ezer Ft. Így Húsvétra 130.000 Ft- ra lenne szükségünk március 15-ig!
  • Elmúlt heti adakozásunk: Egyházfenntartói járulék: 97e; perselypénz: 27e; báb misszióra 5e; összesen: 129.000,Ft volt. Köszönjük az adományokat!
  • Az éves egyházfenntartói járulék az idén is 10.000.-Ft

Heti alkalmaink – Házasság hete:

Hétfő 16:30 Imádkozó feleségek bibliaórája Imaközösség a családokért Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom Szerelmes kalandtúra! – egyéni, választott program – beszámolókat szombat délután 16.00-ig várjuk el-mailen: easztalos@yahoo.com, vagy a vacsora előtt papír formában. Nyeremény: 2 fős vacsora meghívás a Krúdy Étterembe
Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ 17.00 Filmklub Szombat 18.00 Házaspárok vacsorája Előzetes bejelentkezés szükséges, csütörtök délig: +36-20/585-7747 Szilágyiné A. Éva
Szerda 16.00 Bibliaóra 17.00 Előadás:
Legyen a házasság csapatmunka!
Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban. Házaspárok megáldása Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben
Csütörtök 17.30: Házas-páros. Vidám páros torna Jövő héten Szabó Zsoltné bo. lelkipásztor szolgál.

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Figyelem! Áprilistól minden hónap első hetének vasárnapján 17.00 órától: Dicsőítő alkalom.
Heti imatémáink: Imádkozzunk az éhező és nélkülöző gyermekekért, családokért!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Levél a laodíceai gyülekez – 2020-02-23
Scroll to top