Az elnéző gyülekezet – 2020-01-26

Igét hirdet: Szabó Zsoltné Varga Csilla bo. lelkipásztor
Bibliát olvas: Kiszely Terézia
Imádkozik: Kurta Sándorné, presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Meghallgatható itt!

Lekció: Jel 2, 12-17Textus: Jel 2, 13a

Kedves Testvérek!

A mai Istentiszteletünkön a Pergamonbeli gyülekezetről lesz szó. (1. kép) Megint egy régi levél, egy régi gyülekezethez. Ez már a harmadik levél, amely pontosan ugyanúgy kezdődik, mint a többi: „Tudom a te dolgaidat!”, de ez az egyetlen levél, amihez Jézus hozzáteszi: Tudom, hogy hol lakol. Tehát pontosan ezt akarja kiemelni Jézus ebben a levélben, hogy hol lakik ez a gyülekezet. Nyilván ezen a területen mutatkozik a probléma, ebben szorul vígasztalásra és bátorításra a gyülekezet.

Nos, a levél elején Jézus rögtön feltárja ezt a problémát: „Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyi széke van. Ezért most néhány ponton keresztül nézzük meg, hogy mi lehetett abban az időben a Sátán királyi széke:

1.Pergamoni könyvtár (200.000 db. könyv, kézzel írták, másolták, 2. kép)

2.Császárkultusz: nagyon erősen jelen volt a nép körében, az év minden napján füstölgőáldozatot mutattak be a császáristen oltárán.

3.Vallási kultuszközpont:

Askulap (ascolapius, 3. kép) kultusz: Gyógyászati templom: A világ minden tájáról érkeztek betegek, 1 éjszaka a templomban a kígyókkal együtt voltak és azok érintése adta a gyógyulást.

Athéné temploma a Zeusz oltárral (4. kép) és királyi székével. Ez a szentély a város közepét elfoglaló 311 m magas dombon 245 méter magasságban épült: Még ma is megtalálható a hatalmas Zeusz szobor a királyi székkel együtt Berlinben, a Pergamoni Múzeumban, Hitler jóvoltából, aki nagyon híres volt műkincs gyűjtő szenvedélyéről. Ez a legtöbbször emlegetett Sátán királyi széke: Zeusz oltára.

Aztán Jézus panaszában megemlíti Bálám tanítását is: Mi is volt ez? Mózes 4. könyvében több részen keresztül találjuk meg ezt a történetet. Bálámot, aki pogány próféta volt a moábita király magához hívatja, hogy átkozza meg Izráel népét. Bálám elmegy, de az átok helyett megáldja Izráel népét. Ekkor jön a ravaszság! Az történt, hogy nem tudta Bálám eltéríteni Istent Izráel népétől. Akkor próbáljuk meg fordítva: Izráel népét térítsük el istentől. Ekkor Isten haragra fog gerjedni és megbünteti az ő népét.

Bálám tanácsot adott Báláknak: csináljatok ünnepséget és adjátok oda a moábita lányokat az izráeli férfiaknak! Csináljatok nagy bálványáldozatokat, egyék a bálványhús el nem égett részét és kezdjenek el paráználkodni! És ez bejött!
A testiség, a szex elfordította a népet Istentől! Ez az idegen oltár! Isten csapásaként 24.000 ember hal meg!

Majd így beszél még Jézus mikolaiták tanításáról is: ezek azok az emberek voltak, akik valamiféle kevert istentiszteletet tanítottak. Ott voltak a gyülekezetben, de azért volt egy szabadelvű vallásuk is, kétfelé sántikáltak. Azt mondták: amit a Bibliában olvasunk, arról a tudomány bebizonyította, meg a régészet…stb., hogy az ma már nem úgy van, azt nem úgy kell érteni. Tehát Isten népe, a Pergamoni gyülekezet keveredik a világgal és annak szokásai szerint él. A Pergamoni gyülekezet, viszont azt érezte, hogy egy ilyen kihívásokkal telített környezetben nagyon nehéz keresztyénnek lenni.

A „Sátán” kifejezéssel nagyon vigyázzunk! Nagyon könnyű azt mondani, hogy itt van vagy ott van, nagyon könnyű ráfogni valakire vagy valamire. Így láthatjuk, hogy a sátáni hatás nem csak a Pergamonban, hanem mindenütt van és mindenütt lesz. Én azt hiszem, hogy minden Sátánról való beszéd felelőtlen játék, addig, amíg nem úgy fogja fel valaki, hogy a saját szívében kell annak hatását keresni. Tudjátok, hol van a Sátán királyi széke? Ott ahol egy emberi szív trónt állít a Sátánnak, önmagában. Ez az egyetlen reális beszéd a Sátánról, minden más egyéb fantáziálás, ami eltereli az emberek figyelmét a lényegről.

Mert tényleg van olyan sátáni erő, amin igyekszik mindent megrontani, ami szép és jó, kigúnyolja az erényt, a tisztességet, nevetségessé teszi a hűséges embert, mérget csepegtet a szeretetbe, bemocskol minden jó érzést és cselekedetet…stb., de sohasem úgy , ahogyan el szokták képzelni az emberek, pláne nem lópatakkál és apró szarvakkal a fején, hanem mindig valahogy úgy alattomosan helyet foglal az én szívemnek és a te szívednek a titokzatos rejtekeiben. Néha nagyobb erővel hat, néha pedig hátrább húzódik, de mindig készen áll a támadásra.

A Pergamonbeliek megrémültek és úgy gondolták, hogy egy ilyen környezetben, ilyen hatások alatt, melyek őket érik, nem lehet keresztyén életet élni. Ezért biztatta őket Jézus, hogy tudom én a te dolgaidat, és azt is tudom, hogy hol lakol, de ez a környezet nem lehet akadálya annak, hogy éppen ott éld le a te keresztyén életedet. Ne akarj onnan elmenekülni máshová, ahol azt hiszed, hogy majd kevésbé érvényesül a sátáni hatás. Neked ott kell maradnod, ahol vagy. Ott kell megmutatnod a világnak, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni ezen a földön. A külső körülmények hangsúlyozása ma is sokszor előtérbe kerül. Példák: ha más lenne az anyagi helyzetem, ha más lenne az otthonom, ha olyan helyen dolgoznék, ha olyanok lennének a kollégáim… és még lehetne sorolni a különböző „ha” kezdetű mondatokat, amelyekkel saját védelmünket szolgáljuk. Erre viszont azt mondja Jézus: ne siránkozz, hanem dolgozz, szolgálj nekem, éld meg a hitet, amit tőlem kaptál, éppen ott ahová küldtelek.

Maga az állítás sem igaz Testvérek, amikor azt mondjuk, hogy a körülmények miatt nem tudjuk a keresztyén életet megélni. Mert fordítsuk meg a kérdést: Mi akadályozatat meg téged és engem abban, hogy szeressem azt, aki ellenségesen viselkedik és rágalmakat szór rá? Hát nem Krisztus mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket? Mi akadályozhat meg abban, hogy több munkát végezzek el az előírtnál, még akkor is, ha cikiznek, vagy gúnyolnak érte. Vagy ki tiltja, meg hogy megbocsáss annak, aki sokat vétett ellened? Tehát ki vagy, mi akadályoztat meg bennünket? Csak a Sátán a te és az én szívemben élő és ható Sátán. Ezért kérlek titeket, hogy a mi keresztyén életünk kudarcait ne akarjuk áthárítani az életkörülményeinkre. Azt mondja a levél végül: „A győzedelmesnek…adok…fehér kövecskét. A fehér kövecske a kegyelemet a fekete kövecske ítéletet jelent.

Tehát, aki győz, az előtt valami nagy öröm áll, boldog, erős, áldott élet. Nemcsak az örökkévalóságban, hanem már itt a földön is. Legyen ebben része már itt, s majd az örök dicsőségben! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

 • Szeretnénk köszönetet mondani a presbitérium nevében azoknak, akik a hálaadó istentiszteleten jelen voltak, süteményt sütöttek, pakoltak. Köszönjük a szolgálatot azoknak is, akik az ökumenikus alkalom utáni szeretet vendégségen segítettek.
 • Ma délután16 órától szeretettel várunk mindenkit dicsőítő alkalmunkra.
 • Az Ökumenikus Imahét záróalkalma ma este 17 órától lesz a Nagytemplomban.
 • Február 10-én 16.30 órától imádkozó feleségek bibliaórája.
 • Február 15-én, szombaton, disznótor a gyülekezeti teremben.
 • Február 22-én a templomban délután 16 óra és hajnal 04 óra között Virrasztás az éhezőkért. A Tündérkert Alapítvány, a Szólj be a papnak és gyülekezetünk szervezésében. Szeretettel hívogatunk és várunk mindenkit!
 • Február 24-től március 1-ig Házasság Hete programok gyülekezetünkben.
 • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
 • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni!
 • Méz vásár! Selyemfű és Facélia méz kapható kedvező, 2.000 Ft/kg áron. A mézek megvásárlásával a füzesgyarmati gyülekezetet támogatjuk.
 • Elmúlt heti adakozásunk 249.000.-Ft volt, ebből 109.000.-Ft volt a hálaadó istentisztelet perselypénze. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Jövő héten dr. Ormóshegyi Zoltán szolgál. Fogadjuk fogadjuk őt szeretettel!

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink: Imádkozzunk az üldözött keresztyénekért!

Mennyei Atyánk! Eléd hozzuk most az üldözött keresztények millióit szerte a világon. Könyörülj azokon, akik fanatikus terrorszervezetek áldozataiként erőszakot szenvednek! Erősítsd azokat, akik vérükkel tesznek tanúságot Rólad! Tekints az afrikai és ázsiai, szíriai és iraki tömegekre, akik otthonaikat, szeretteiket gyászolva menekülttáborok lakóiként tengetik életüket! Kérünk, adj Beléd vetett hitet és megtérést a békétleneknek! Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Az elnéző gyülekezet – 2020-01-26
Scroll to top