Levél a szmirnai gyülekezethez – 2020-01-19

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Selyben István
Imádkozik: Bagi Sándor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Jel 2, 8-11 Textus: Jel 2, 11

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, amikor is Jézus félreérthetetlenül így jelenti ki magát számunkra: „az első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt”.

A hét gyülekezetre tekinthetünk úgy, hogy azok a egyháztörténelem egy-egy korszakát ölelik fel.

Ekkor az efezusi gyülekezet az első századi keresztyénség, a szmirnai pedig az üldözött egyház időszaka. A laodiceai gyülekezet pedig az utolsó egyháztörténelmi korszakot mutatja be.

Aztán érthetünk ezek alatt egy-egy ma is fellelhető gyülekezeti típust. Ma is vannak jobb és kevésbé jobb állapotban levő gyülekezetek is. A kérdés az, mi melyik gyülekezet vagyunk és van-e bátorságunk észrevenni? És ha kell, még idejében megrettenni és változtatni!

A várost a görögök alapították. Az első század végén mintegy 200.000 lakost számlált, a térség politikai, vallási és kulturális központja volt. A rómaiak „Ázsia dicsőségének” nevezték. Lakói büszkék voltak a település híres stadionjára, könyvtárára és a provincia legnagyobb, több mint 20.000 főt befogadó színházára. Ma Izmir, Törökország harmadik legnépesebb városa látható itt. A Jelenések könyve megírásának idejében a városban kötelező lett a császárkultusz.

Képek…

A gyülekezet. A városban élő keresztények helyzetét a nagyszámú, befolyásos zsidóság is nehezítette. Innen a „Sátán zsinagógája” kifejezés is.

A rómaiak a kormányzat iránti hűtlenséggel vádolták őket. Diocletianus császár i.u. 303-ban kelt rendelete szerint a keresztény közösségeket fel kell oszlatni, épületeiket le kell rombolni, és könyveiket el kell égetni.

A Diocletianus által elindított üldözési hullámok tíz évig („tíz napig”) tartottak, és i.u. 313-ban Constantinus (Nagy Konstantin) császár türelmi rendeletével értek véget. Ezalatt keresztények tízezrei haltak mártírhalált a római üldöztetés miatt.

A prófétai időszámításban az 1 nap egyenlő 1 év elv szerint értendő a 10 nap kifejezés. Például: „Napokban kifejezve adtam meg büntetésük éveit…” Ez 4:5

Létezett tehát egy olyan történelmi kor és létezhetnek olyan gyülekezetek, melyhez akár hasonlítani is tudnánk az itt leírtakat. Ma azonban éppen fordított a helyzet: amikor az állam nemhogy nem üldöz, hanem mindennel, amivel csak tud, támogat minket.

Persze nem tudom, szeretnénk-e egy ilyen, a hitükért megvetést, hátra tételt és halált is vállaló gyülekezetbe járni, vagy ilyen korban élni? Ahol a hitünkért az egzisztenciánkkal, vagy akár az életünkkel fizetnénk. Sajnos élnek ma is gyülekezetek hasonló körülmények között!

Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy…”

Mit lehet mondani az üldözött egyháznak, mely életével fizet a hitéért? Ebben a levélben nincs korholás, csak bátorítás, biztatás és csodás ígéret. Mintha csak azt mondaná „tudok” mindent rólatok. Tudom mi motivál titeket, miért jártok templomba, és miért vagytok olyanok, amilyenek.

Az üldözések alatt a gyülekezetek nyomorúságosan szegények voltak, és az üldöztetést szenvedők ma is azok.

Mégis gazdagok! Tertulliánus írja a keresztyén üldözésről „A keresztyének vére magvetés. Ha tízet megölnek, százan állnak a helyükbe, ha mind a százat megölik, akkor ezrekkel találják szembe magukat!” Az Arab világ nagy részében, Kínában és Afrikában ez még napjainkban is igaz.

Könyv ajánló…

Mi itt Európában, ellentétben velük egy „jóllakott” keresztyénség vagyunk, akik nemhogy üldöztetést nem szenvedünk, hanem olyan körülmények között élünk, amit önerőből képtelenek lennénk megteremteni!

Aki győz, annak nem árt a második halál.

Tudjátok, egyszer majd mindannyian le fogjuk csukni a szemünket végleg. De ne szomorkodjatok, mert az örökkévalóságra nyitjuk fel majd a Krisztusban! Ez a mi hitünk. Ez az első halál. A második halál az, amikor valakit végleg kitörölnek az élők könyvéből, mert nem értette meg: csak itt ebben a földi életben tudott volna találkozni élete Istenével. Ezért van Egyház, ezért vagyunk mi: hogy ezt a találkozást elősegítsük.

Ezért nagy tanulság ez a levél, mert voltak, vannak és minden bizonnyal lesznek is gyülekezetek, sőt korszakok is, amikor elhalványul ez a küldetéstudat. Amikor a világot jobban szeretjük majd, mint Istent.

Hogy ez ne így legyen, adjunk hálát Istennek, hogy mi nem üldöztetések között élhetjük meg a hitünket: azaz munkálhatjuk ezt a találkozást másokban. Add, hogy tudjunk tanulni azoktól, akik súlyos árat fizetnek hitükért ma is! Ne felejtsünk el imádkozni értük!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Az idei Ökumenikus Imahét január 19-től 26-ig tart. A január 23-i (csütörtöki) alkalmat templomunkban tartjuk, 17.00 órai kezdettel! Szeretettel hívogatunk mindenkit! Imahét debreceni alkalmairól készült szórólap elvehető az asztalról.
  • Január 25-én, szombaton, a Megtestesülés Római Katolikus Templomban tartott ökumenikus istentisztelet után, 18.00-tól kezdődik a Szólj be a papnak! alkalma: A keresztények egysége – álom vagy valóság? Címmel.
  • Február 10-én 16.30 órától imádkozó feleségek bibliaórája.
  • Február 15-én, szombaton, disznótor a gyülekezeti teremben.
  • Február 24-től március 1-ig Házasság Hete programok gyülekezetünkben.
  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni!
  • Méz vásár! Selyemfű és Facélia méz kapható kedvező, 2.000 Ft/kg áron. A mézek megvásárlásával a füzesgyarmati gyülekezetet támogatjuk.
  • Elmúlt heti adakozásunk 215.000.-Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
Csütörtök 17.00: Ökumenikus imahét alkalma a templomban Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Jövő héten Szabó Zsoltné szolgál. Fogadjuk szeretettel!

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 17:30 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink:

Imádkozzunk az Ökumenikus Imahét alkalmaiért!
Imádkozzunk az ausztráliai tűzvésztől szenvedő emberekért és a teljes élővilágért!

Az Ökumenikus Imahét 5. napi imája:

Szerető Istenünk, Fiad Jézus Krisztus megtörte a kenyeret, és megosztotta tanítványaival a poharat szenvedésének előestéjén. Add, hogy egyre szorosabb közösségben növekedhessünk. Pál és a korai keresztények példáját követve adj nekünk erőt, hogy az együttérzés, a szolidaritás és a harmónia hídjait építsük.
A Szentlélek erejével, Fiad nevében kérünk, aki azért adta életét, hogy mi élhessünk. Ámen

Levél a szmirnai gyülekezethez – 2020-01-19
Scroll to top