Levél az efézusi gyülekezethez – 2020-01-12

Igét hirdet: Veres Jánosné bo. lelkipásztor
Bibliát olvas: Juhos Lászlóné
Imádkozik: Nagy Zsolt t. presbiter
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Levél az Efézusi gyülekezethez

Lekció: Jel 2,1-7 Textus: Jel 2,3-5

Meghallgatható itt!

A mai alkalommal elkezdjük végig venni azokat a leveleket, üzeneteket amelyeket János által üzent Jézus Krisztus az Kis-Ázsiában lévő „hét gyülekezethez.

Az első ilyen gyülekezet az EFEZUSI GYÜLEKEZET.

Ha megnézzük a hét levelet általánosságban, ugyanazokat az elemeket tartalmazza minden levél. Jézus bemutatkozik minden gyülekezetnek, megdicséri őket, meginti őket. Megmutatja a szabadulás útját, mit is kellene tenniük. Megmutatja, feltárja a győztesek előtt a jutalmat.

Efézus:

Korának nagyon fontos városa, kereskedelmileg kulcsfontosságú szerepet töltött be. Hatalmas kikötővel, három főút kereszteződésénél, valószínűleg Kis-Ázsia vezető kereskedelmi városa volt. Politikailag „szabad római város” volt, ami azt jelentette, hogy nem állomásozott katonaság a városban.

A város lakossága kevert volt. Az eredeti lakosok az Athénből származók közvetlen leszármazottjai voltak. De éltek itt görög törzsek leszármazottjai is, és éltek zsidók is.

Efézus vallási életében központi helyet foglalt el Diána temploma, amely az ókor hét csodájának az egyike volt.

A Biblia tanítása szerint Pál több mint két évet töltött Efézusban (Apcsel 19,8 és 10) Majd Akvilla és Priszcilla, azután pedig Apollós is töltött némi időt a gyülekezettel (Apcsel 18, 24-28). Valószínű, hogy János is volt Efézusban. Ez a gyülekezet egy lelkes és növekvő gyülekezet volt, de harminc évvel később, a könyv létrejötte után, a gyülekezet képe elkezdett negatív irányba megváltozni.

Képek 3 db

1-Nézzük, hogyan mutatkozik be Jézus a gyülekezetnek. Ő az, aki kezében tartja a hét csillagot, vagyis a hét gyülekezet vezetőit, presbitereit (1Tim 5,21). Tehát Jézus ura a gyülekezeteknek és vezetőinek.

Jézus a gyertyatartók között jár-kel. Számára fontos minden gyülekezet, Szeret jelen lenni a gyülekezetek életében. Hiszen az Ő lelkének a jelenlététől él egy gyülekezet. Ha nem Jézus a mozgató rugója, az összetartója a gyülekezeteknek, ahol csak emberi összetartozásról van szó, csupán csak egy kulturális közösségről, akkor az a gyülekezet halott.

Amikor Pál Efézusban volt, akkor két éven át vetette, szórta az Úr igéjét az Efézusiak között. Mindennap egy Tirannosz nevü ember iskolájában tanított. Igy mind azok akik Ázsiában éltek meghallották az Úr igéjét.

Isten gazdag áldása mutatkozott Pál tanítása nyomán a városban. Nem mindennapi csodákat élhettek meg akkor Efézusban az emberek. Isten megakarta látogatni ezeket az embereket, de sokan ellen is álltak az Ő szeretetének.

Tehát Jézus pontosan tudta, hogy mi zajlik ebben a gyülekezetben, ismerte erősségeit és gyengeségeit.

Nézzük, melyek voltak a gyülekezet dicséretre méltó cselekedetei!

Először is: sokat fáradoztak, munkálkodtak, kitartottak a szolgálatban. A gyülekezet életében sokat tettek.

Felismerték a hamis tanításokat, hamis tanítókat, pl. gyűlölték a Nikolaiták cselekedeteit, tanításait, miszerint az üdvösséget nem befolyásolja a test bűnös cselekedete.

Teherviselés Jézus nevéért. Csupa jó dolgok, mennyi dicséretre méltó cselekedet. Milyen jó lehetett volna tovább hallgatni ezt a gyülekezet vezetőjének. Milyen szuper gyülekezetet vezet, vagy vezetnek, milyen büszkeség töltötte el őket, addig amíg Jézus rá nem tért a gyülekezet gyenge pontjaira! Itt Jézus nem bántani akarja az efézusiakat, hanem szeretettel rámutat azokra a hiányosságokra amiket még ki lehet javítani.

2- Panasz a gyülekezet ellen:

Elhagytad az első szeretetet!

Ez a hiányosság, felülírja az összes többit.

Feltételezhető, hogy valamikor még ott volt az első szeretet, az indulásnál még mindenkiben ott van. Ott a Lélek, a lelkesedés, az öröm a szolgálatban az imádkozásban és biblia olvasásÁban. Az éjszakákba nyúló beszélgetések Jézusról, a bizonyság tételek, amikor sehol nem szégyen Jézusról bizonyságot tenni. A fáradhatatlan hálaadások, feltétel nélküli hit és bizalom Istenben és az Ő igéjében. Valahol, valamikor ez az első szeretet el kezdett meggyengülni. Talán észre sem vették, talán voltak jelek, csak nem figyeltek rá, talán voltak akik figyelmeztették őket erre. De ők azt hitték mindent jól csinálnak, kötelességből, megszokásból. Aztán lassan lassan, mint sok házasságból észrevétlenül elillant a szeretet tüze.

Igen, ki lehet esni az első szeretet tüzéből, csak nem mindegy hogy akarjuk-e, hogy visszatérjen. Ezt a tüzet nem lehet élesztgetni, mint egy házasságban sem lehet csak úgy csiholgatni a szikrát. Meg kell újítani.

Jézus a megoldást is megadja: Térj meg! Vagyis fordulj vissza és kezd újra Jézussal. Kérd, akard azt a régi tüzet és szeretetet, ami meg volt benned!

Minden gyülekezetben, ahol az első szeretet tüze már nem ég, Jézus ad esélyt a változásra, a változtatásara. De ítéletet kap minden gyülekezet, ha nem találja ott Jézus az első szeretet tüzét.

Te emlékszel az első szeretet tüzére? Akarod újra átélni? Akkor nyisd meg újra a szíved és halld amit a Lélek mond neked!

Van-e füle az Efézusiaknak, vagy sem?

Van-e füle a ma gyülekezeteinek? Van-e füle az Árpád téri gyülekezetnek, neked és nekem?

Aki mindvégig kitart az üdvözül – mondjuk sokszor. Aki mindvégig szeret, az kap az élet fájáról, vagyis annak örök élete van – mondja a Lélek az efézusi gyülekezetnek és minden olyan ma élő gyülekezetnek, ahol jelen van ez a probléma.

A megoldás: Megtérni és tenni az előbbi cselekedeteinket!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

Január 6-án búcsúztunk Nagy Sándorné Julianna szerettünktől és kérünk most vigasztalódást Istentől szeretteire.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el Poráczki Józsefné Annuska életének 79. esztendejében. Tavasszal lesz nyugalomra helyezve egy Borsod megyei településen férje mellett. Jöjjetek és imádkozzunk!

 • Az idei első Presbiteri bibliaóránkat január 13-án hétfőn 17.30 órától tartjuk.
 • Január 18-án 15 órától tartjuk hálaadó alkalmunkat a templom belső felújításáért,melyen Fekete Károly püspök úr fog szolgálni. Ezt követően 17 órától a Debreceni Egyetem Műszaki Karán (volt Ybl Miklós Főiskola) éttermében tartjuk szeretvendégségünket. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
 • Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy a szombati hálaadó alkalomra sós és édes süteményeket süssenek. A süteményeket szombat 13 óráig várjuk a gyülekezeti terembe.
 • Az idei Ökumenikus Imahét január 19-től 26-ig tart. A január 23-i (csütörtöki) alkalmat templomunkban tartjuk, 17.00 órai kezdettel! Szeretettel hívogatunk mindenkit! Imahét debreceni alkalmairól készült szórólap elvehető az asztalról.
 • Január 25-én, szombaton, a Megtestesülés Római Katolikus Templomban tartott ökumenikus istentisztelet után, 18.00-tól kezdődik a Szólj be a papnak! alkalma: A keresztények egysége – álom vagy valóság? Címmel.
 • Február 10-én 16.30 órától imádkozó feleségek bibliaórája.
 • Február 15-én, szombaton, disznótor a gyülekezeti teremben.
 • Február 24-től március 1-ig Házasság Hete programok gyülekezetünkben.
 • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
 • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányaiért 300 Ft-ot a kérünk, melyet továbbítunk a kiadónak.
 • Méz vásár! Selyemfű és Facélia méz kapható kedvező, 2.000 Ft/kg áron. A mézek megvásárlásával a füzesgyarmati gyülekezetet támogatjuk.
 • Elmúlt heti adakozásunk 113.000.-Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Hétfő 17:30 Presbiteri bibliaóra Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Szombat 15:00 Hálaadó istentisztelet,
17.00 szeretetvendégség
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Jövő héten Veres János szolgál. Fogadjuk szeretettel!

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom (január 13.!).
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink:

Imádkozzunk az Ökumenikus Imahét alkalmaiért!
Imádkozzunk a hálaadó istentisztelet minden szolgálattevőjéért!
Imádkozzunk az ausztráliai tűzvésztől szenvedő emberekért és a teljes élővilágért!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Levél az efézusi gyülekezethez – 2020-01-12
Scroll to top