A hét gyertyatartó – 2020-01-05

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Berecz Péter presbiter
Imádkozik: Veres Jánosné bo. lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

A hét gyertyatartó

Meghallgatható itt!

Lekció: Jel 1, 8-20 Textus: Jel 1,19-20

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! A mai szövegrészben János leírja, hogy miért van Patmoszon: „Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.” Isten Igéjének az alkalmatlan időben történő hirdetéséért! De vajon, mikor alkalmas Isten Igéjének a hirdetése? És van-e ilyen idő egyáltalán? Amikor megengedik…. És ha nem? Akkor meg nem? Kínos és kellemetlen kérdések ezek, de az apostoli magatartás legyen a minta: Mindig és mindenhol!

János elragadtatásban, látomásokban kapja, – ma így mondanánk – az információt, mégpedig első kézből. Isten álomban is megszólíthat, (pl. József álmai) látomásban is (pl. Pál megtérése), vagy éber állapotban gondolat és ihletés formájában. Ez a leggyakoribb. Így születtek meg a Biblia könyvei és így születnek meg a prédikációk és a bizonyságtételek ma is.

1- Megfordul a hang irányába és meglátja Jézust. Nem is olyan egyértelmű, de mi ismerjük a Bibliát és nem kell találgatnunk, amikor a szimbolika nyelvén van megfogalmazva: Bizony, Ő Jézus! Ez azért is nagyon fontos, mert mostanában leginkább csak Mária jelenésekről beszélünk! Arról is inkább a katolikus világ. (Fatima, Lourdes, Medjugorje) Tegyünk fel csak egyetlen kérdést magunknak – tiszteletben tartva katolikus testvéreink Máriába vetett hitét –: Ugyan miért nem Jézus jelenik meg? Mit tud még hozzátenni az Isten kijelentéséhez Mária?

Jézustól kap János egy megbízást.Írja meg a hét gyülekezetnek mindazt amit látott. Ezek a gyülekezetek már a múltéi. Ma már romvárosok, tehát nem élő kövek többé, egyszerűen csak kövek. Mivel ma ezek a városok Törökország területén vannak, bennük leginkább az Iszlám hit érvényesül. A térség hagyományosan keresztény lakossággal rendelkezett, egészen az iszlám térhódításig. Ma 120 és 300 ezer főre teszik az országban élő keresztyének számát, a 82 milliós országban! De, nem volt ez mindig így!

2- Írd meg mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után …

Találgatnunk sem kell, hiszen Jézus maga azonosítja be a látomásban: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet maga.

Kis-Ázsiai gyülekezetek képe… két kép.

Amennyiben a gyertyatartók egy-egy gyülekezetet jelentenek, akkor a hetes szám miatt (a teljesség száma) minden ma élő és létező közösségnek van gyertyatartója. Valahol ott van az a gyertyatartó is, amibe az van belevésve: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközség. Egy ember nagyságú arany gyertyatartó manapság is hatalmas érték lenne. Isten számára azonban az igazi érték a rajta ragyogó láng, a fény és a világosság.

Nagy érték egy templom, mi csak tudjuk! De van nagyobb: a benne pislákoló hit. Nagy értéket képviselnek az Intézményeink. De még nagyobb lenne az Isten szemében, az a bennük folyó bizonyságtétel.

3- Az, hogy a gyertyatartó nem fából van, azt jelenti: milyen becsesek vagyunk Isten előtt, mint gyülekezet!
De, a lényeg nem ez, hanem az, hogy a gyülekezetek világítanak-e? Hogy a keresztyénség azt teszi-e, amiért Isten ide a földre leküldte, nevéről bizonyságot tenni? Embereket odavezetni Istenhez? Vajon itt Európában, hogy állunk ezen a téren? Láttátok a hét gyülekezet sorsa mi lett Kis-Ázsiában!

És a mi sorsunk mi lesz itt Európában? Nincs itt az Iszlám? Persze ők még nem tettek ellenünk semmit. Mi nem vállalunk gyermekeket! Mi nem töltjük meg a templomainkat! Mi nem hisszük el az Istennek, hogy Ő a javunkat akarja!

A hét csillag, kérdése is érdekes, ezek szerint nem lehet más, mint egy-egy angyal, vagyis a gyülekezetek vezetői, akiket Isten: a tenyerén hord. De az angyal az angyal, az ember pedig ember!

Csakhogy az angyal szóhoz hozzátartozik egy fehér ruhás szárnyas lény a képzeletedben. A szó csak annyit jelent, hogy küldöttek, így a gyülekezetek vezetői is azok, akiket elhívott és elküldött az Úr különböző szolgálatokra. A Lukács 7,27-ben Keresztelő Jánosra, a 9,52-ben a tanítványokra vonatkozik. Mindkét helyen követként, küldöttként van lefordítva, nem pedig angyalnak.

Ezekben a zűrzavaros időkben ki is az, aki gondot visel az övéire, ha nem a ma is közöttük járó Isten? Akinek ígérete van számunkra: ahol ketten vagy hárman együtt vagytok az én nevemben, veletek leszek a világ végezetéig. Legyen így!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Ebben az esztendőben a Jelenések könyvét magyarázzuk a vasárnapi alkalmainkon.
  • Aliansz Imahetet tartanak január 05-től 12-ig a csapókerti gyülekezetben, naponta 17.30 órától.
  • Az idei első Presbiteri bibliaóránkatjanuár 13-án hétfőn 17.30 órától tartjuk.
  • Január 18-án 15 órától tartjuk hálaadó alkalmunkat a templom belső felújításáért,melyen Fekete Károly püspök úr fog szolgálni. Ezt követően 17 órától a Debreceni Egyetem Műszaki Karán (volt Ybl Miklós Főiskola) éttermében tartjuk szeretetvendégségünket. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
  • Az idei Ökumenikus Imahét január 19-től 26-ig tart. A január 23-i (csütörtöki) alkalmat templomunkban tartjuk, 17.00 órai kezdettel! Szeretettel hívogatunk mindenkit! Imahét debreceni alkalmairól készült szórólap elvehető az asztalról.
  • Január 25-én, szombaton, a Megtestesülés Római Katolikus Templomban tartott ökumenikus istentisztelet után, 18.00-tól kezdődik a Szólj be a papnak! alkalma: A keresztények egysége – álom vagy valóság? címmel.
  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • A Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányaiért 300 Ft-ot a kérünk, melyet továbbítunk a kiadónak.
  • Méz vásár! Selyemfű és Facélia méz kapható kedvező, 2.000 Ft/kg áron. A mézek megvásárlásával a füzesgyarmati gyülekezetet támogatjuk.
  • Elmúlt heti adakozásunk 160.000.-Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Jövő héten Veres Jánosné Anikó szolgál. Fogadjuk szeretettel!

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom (január 13.!).

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink:

Imádkozzunk az Ökumenikus Imahét alkalmaiért!

Imádkozzunk a szűnni nem akaró ausztráliai tűzvésztől szenvedő emberekért és a teljes élővilágért!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

A hét gyertyatartó – 2020-01-05
Scroll to top