Újév – 2020-01-01

Meghallgatható itt!

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Imádkozik: Veres Jánosné bo. lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Újévi istentisztelet

Lekció: Jel 1,1-8Textus: Jel 1,3

Az esztendő első alkalmával szeretettel köszöntök mindenkit egy sokak számára ismeretlen boldog mondással.

Ezt a kinyilatkoztatást Istentől kapta a könyv szerzője, amit aztán egy angyal jelentett ki a számára. Mégpedig mindarról, aminek „hamarosan meg kell majd történnie”. Az idén a Jelenések könyvével fogunk foglalkozni vasárnaponként, így most csak nagyon vázlatosan mondanék erről a könyvről valamit.

A keresztyénségen belül a könyv szerzősége és a tartalma is eléggé vitatott. Nagyon sokan, nagyon sokféle módon magyarázták, magyarázzák és fogják is magyarázni.

Csak az érdekesség okán említeném meg a három nagy reformátor nevét: Luther, Zwingli és Kálvin. Na, többek között ők azok, akik nem rajongtak ezért a könyvért. Luther szerint a Jelenések „sem nem apostoli, sem nem prófétai.” Hasonló Zwingli véleménye is: „Nem mutatunk érdeklődést a Jelenések iránt [] nem bibliai írásról van itt szó.” Kálvin maga is idegenkedett a Jelenésektől, nem is írt hozzá kommentárt.

Mindenesetre nagyon érdekes, hiszen e könyv a kanonizált Biblia részét képezi.

A hagyomány szerint 96-ban a Domitianus által száműzött János Apostol és evangelista Patmosz szigetén látta azokat a látomásokat, amelyeket leírt a Jelenések könyvében. Emiatt a szigetet gyakran keresik fel keresztény zarándokok, főleg a barlang miatt, ahol Jánosnak megjelentek ezek a látomások. Vagyis fel lehet venni Patmosz szigetét a lehetséges úti célok közzé.

1- De térjünk is vissza és az esztendőt a boldog mondás ajánlásával kezdjük is el! Boldog aki olvassa, aki hallja és aki megtartja a könyvben foglaltakat. Mert az idő közel van. Három örömteli dolgot szeretnék hangsúlyossá tenni.

1- Nemcsak szép, de hasznos új évi fogadalom lehet: minden nap olvasni, hallani, és megtartani Isten Igéjét.

2- Az idő kérdése persze nagyon viszonylagos: mert a világnak számunkra mégiscsak akkor lesz vége, amikor örökre lecsukjuk a szemünk. Metafizikai értelemben persze más lesz a helyzet.

3- János a Kis-Ázsiában levő hét gyülekezetnek… a nevüket és a számukat is tudjuk. Mégis, én úgy gondolom, hogy mivel a hetes szám (a zsidó szimbolikában) a teljesség száma, tehát ma már nem csak hét gyülekezetet köszönt, hanem a világon ma megtalálható összes gyülekezetet, így benne a miénket is!

Engem nagy nyugalommal tölt el az, hogy évről évre Isten egyik kezéből a másikba vesz át minket és így hordozza sorsunkat.

2- János Apostol köszönt minket na és kinek a nevében? És meg fogunk döbbenni!

– aki van, volt és eljövendő…. ( a csipkebokor Istene nevében)

– a „hét lélek, akik királyi széke előtt” vannak, szintén a hetes szám értelmezés az irányadó, vagyis Teljes Lélekről van szó! Nem lehet más, mint az Isten Lelke, a Szentlélek!

– és Jézus Krisztus nevében köszönt (hű tanú, elsőszülött a halottak közül, a föld királya, vére által megszabadított, stb.)

És végre az üzenet: „Íme eljön a felhőkön és meglátja őt minden szem…”

Amikor visszatekintünk az egyház hosszú történetére, akkor a sok-sok elítélhető dolog mellett igenis voltak olyan emberek, és vannak ma is, akik meglátták és látják Jézust kirajzolódni: a nyomorban, az elesettségben, a segítségre szoruló ember arcán…

Ez a mi lehetőségünk is:

1- mielőtt meglátnánk majd a felhőkön, addig is, keresni és meglátni őt minden fellelhető helyen.

Nos, ezekkel a tanításokkal gazdagodva induljunk el az Úrnak 2020 -as esztendejében azzal az örvendezéssel, hogy…

2- Isten olyan titkokba enged majd betekintést, melynek a legtöbbjét még emberi szem nem látta, fül nem hallotta és értelem fel nem foghatta.

Kérjük hát őt, hogy titkait tegye számunkra kijelentett dolgokká, így vezetve minket magunk, mások és Isten mind jobb megismerése felé.

Legyen így!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető a gyülekezeti teremben év végéig.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 Ft-ba kerülnek.

Heti alkalmaink:


Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban

Vasárnap 9.00: vasárnapi iskola

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink:

Mennyei Atyánk! A gyorsan múló esztendő vége felé közeledik, minket pedig megállít a Te igéd elcsendesedésre és számadásra. Elcsendesedésre, mert nyugtalan a szívünk, és számadásra, mert a múló esztendő arra figyelmeztet, hogy múlik a kegyelem ideje is. Csendességünk felett Te őrködjél kimondhatatlan kegyelmeddel, számadásunkra pedig készíts fel, hogy Igéd fényében mérjük le az egész elmúló esztendőt, és benne életünket. Te nemcsak eltűrtél, de hordoztál is minket. Nemcsak az örök számadásra készítesz elő, de az emberi számadásra is az esztendő végén. Add, hogy az emberi számadás végén első szavunk a hála legyen minden ígéretedért! Légy jelen közöttünk, és áldj meg minket a te Lelkeddel! Ámen.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Újév – 2020-01-01
Scroll to top