Óév – 2019-12-31

Igét hirdet: Veres Jánosné bo. lelkipásztor
Imádkozik: Tóth László
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Ez velem, itt és most véget ér!”

Textus: Bírák: 6,25

Meghallgatható itt!

Talán a felolvasott igeszakaszból nem derül ki, hogy Isten kitől és miért kért ilyen nagy és nehéz áldozatot. De meg volt az oka rá.

A felolvasott igeszakasz talán ismerősen csengett a Mai Ige olvasói számára és azt gondolom nagyon sokan megálltunk és elgondolkodtunk azon, amit Bob Gass a szívünkre akart helyezni.

Eredetileg nem ez az igeszakasz lett volna felolvasva ma este, de tegnap nem sokkal éjfél előtt a kezembe vettem a Mai Igét és elolvasva azt nem hagyott békén ez az ige. Már nem tudott a lelkem másra, csak erre az igére figyelni. Biztosan ennek is meg van az oka.

1- Bizonyára sokak számára ismerősen hangzik a név: Gedeon. Én sokáig gyermekként, csak egy hőst, egy bátor vezető embert, egy kiválasztott bírát láttam a személyében. Azt hittem, Isten csak a bátrakat, a vezér lelkületű embereket hívja el. A gyávákat, a gyengéket, nehezen kezelhetőket még Istennek is nehéz volt valamire használni.

De aztán el kezdtem olvasni a Bibliát és láttam, hogy Isten nem a tökéletes, nem a mindig erős, embereket választotta ki, hanem azokat akik, így vagy úgy, de rá merték bízni az életüket, és az életük vezetését az Isten irányítása alá helyezték.

Megannyi bibliai személyt fel lehetne sorolni: Ábrahám, Izsák, Jákob, József, Mózes, és ezek csak a „nagy” nevek. Még sorolhatnánk számtalan személyt, kicsiket és nagyokat akiket Isten használni tudott. Bele mertek állni abba a feladatba amit Isten rájuk bízott. Isten beleillesztette őket az Ő tervébe.

2- Nos, ilyen volt Gedeon is. Isten még a születése előtt eltervezett róla valami nagyot, olyan nagyot amiről talán még álmodni sem mert mindaddig, amíg Isten meg nem szólította őt.

Egy gyáván bujkáló embert kiválaszt egy haderő élére, és nem is nagy, hanem egy egészen kicsi sereg élére, hogy legyőzze és megszabadítsa népét az elnyomó Midianitáktól. Még viccnek is rossz – gondolhatta Gedeon.

De előtte meg kellett tennie egy még nehezebbnek tűnő feladatot. A saját édesapja által épített oltárt, amit Baalnak épített, le kellett rombolnia, aztán az Úrnak kellett oltárt emelnie. Az apja bálvány oltára valószínű évekig ott élt a család életében. Jelen volt ha akarták, ha nem, ha tetszett a családnak, ha nem. De Isten megszólította Gedeont, azt mondta neki: „Rombold le apád Baal oltárát”.

Ahhoz, hogy Gedeont Isten megtudja áldani a szolgálatban, meg kellett szabadítani olyan dolgoktól, amelyek az Istennel való kapcsolatát megnehezítették volna. Pl. egyszerre nem mutathatott be az Úrnak is meg Baalnak is áldozatot. Hogyan imádkozhatott volna Istenhez is meg Baalhoz is? Az édesapja szerint ezt meg lehetett tenni, ezzel simán együtt lehetett élni. Számára ez nem volt baj. De Isten azt mondta Gedeonnak: „Ez baj.” Ezzel nem kell együtt élni, ezt meg kell szakítani.

3- Nem tudhatjuk sokszor, hogy a családjaink történetébe milyen dolgok fértek bele. Mi volt a normális, vagy éppen a nem normális. Hallottunk a felmenőinkről ezt is, meg azt is. Egyes történetek félelemmel, mások meg büszkeséggel töltenek el. Vannak családok, ahol csak szégyenkezni kell, máshol meg csak büszkélkednek a felmenők életével.

Sok minden ott lehet a bálvány áldozati oltáron a családok életében, lehet ez az alkohol, függőségek, harag, durvaság, megbocsátatlanság, házasságon kívüli viszonyok, sok-sok minden. Olyan dolgok, amikről félünk beszélni, vagy félünk, hogy velünk is megtörténnek.

Isten Gedeontól azt kérte, hogy mondjon nemet az édesapja által felállított rossz szokásokra, életfelfogásra és válassza Őt, az Urat. Gedeon megtette!

Ma mondj nemet te is, a családod által évtizedek óta hordozott hamis bálványokra, terhekre! Ezeket nem kell nekünk sem, a gyermekeinknek, az unokáinknak sem hordozniuk és átvenniük.

Bizony, fel kell állnunk és ki kell nyitnunk a szánkat, meg kell húznunk a Gonosz terveivel szemben a határvonalat. Eddig és nem tovább!

Mondjuk ki, hogy veled, velünk, itt és most a Gonosznak minden terve véget ért!!!

Adjuk át Istennek az életünk felett az uralmat, minden félelmünket, fájdalmunkat, megkötözöttségeinket, sebeinket, mert Ő a mi gyógyítónk.

Ő az aki nem csak megszabadít, de meg is erősít és a harcban győzelmes jobbját ígéri.

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető a gyülekezeti teremben év végéig.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját és a Közösség magazint 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 Ft-ba kerülnek.

Heti alkalmaink:

01.01. Szerda 9.00: Újévi istentisztelet a templomban Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban

Vasárnap 9.00: vasárnapi iskola

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

Heti imatémáink:

Mennyei Atyánk! A gyorsan múló esztendő vége felé közeledik, minket pedig megállít a Te igéd elcsendesedésre és számadásra. Elcsendesedésre, mert nyugtalan a szívünk, és számadásra, mert a múló esztendő arra figyelmeztet, hogy múlik a kegyelem ideje is. Csendességünk felett Te őrködjél kimondhatatlan kegyelmeddel, számadásunkra pedig készíts fel, hogy Igéd fényében mérjük le az egész elmúló esztendőt, és benne életünket. Te nemcsak eltűrtél, de hordoztál is minket. Nemcsak az örök számadásra készítesz elő, de az emberi számadásra is az esztendő végén. Add, hogy az emberi számadás végén első szavunk a hála legyen minden ígéretedért! Légy jelen közöttünk, és áldj meg minket a te Lelkeddel! Ámen.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Óév – 2019-12-31
Scroll to top