Advent 3. vasárnapja – Adventi út

Lekció: Zsolt 130,1-8 Textus: Zsolt 130,5-6

Meghallgatható itt!

Kedves Testvérek!
A 130. zsoltár címe ez: Kiáltás a mélységből. Ez a zsoltár, mint az összes többi, tulajdonképpen imádság. A bajba jutott ember imádsága. Az Istenben bízó, bajban lévő ember imádsága. Tudjuk valamennyien, hogy mi keresztyén emberek is eljutunk az életünknek egy egy ilyen szakaszába, időről időre, amikor bajban vagyunk. Mélységben vagyunk. Kilátástalan, reménytelen a helyzet. Emberi segítség nincs, vagy ha van se képes a helyzeten emberi erő segíteni. Ebben a zsoltárban nem az ember kedélyállapotának a változásáról van szó, egy rosszabb hangulatról, hanem arról az állapotról, amit a Biblia Seolnak nevez. A holtak hazája. a valódi nagy mélység, amiből a visszatérés lehetősége is kérdéses. Ez tehát nem az az állapot, amikor az ember simán rosszkedvű, nincs jó hangulata, kicsit depis, hanem, ami igazi mély válság. Amikor megkérdezi magát az ember: van értelme, volt értelme az életemnek?
Életünkben sokféle igazi mélységet megélünk. Valamennyiünk családjában előfordult már súlyos betegség. Előfordult munkahely vesztés, megélhetési nehézség. Előfordult válás, baleset, agresszió, szenvedélybetegség, egyedül maradás fizikai vagy lelki téren egyaránt. Nehezen éli meg, éli túl ezeket az ember. Nyilván nincs jókedve, nem tud szívből nevetni, mókázni, felszabadultan viselkedni az ember ezekben a helyzetekben. Mégis higgyétek el, van ezeknél is sötétebb mélység. Az a mélység amiről a zsoltár írója beszél.
Van az a mélység, amikor az ember megérzi, átérzi, hogy messze van Istentől. Vagy igy is mondhatjuk messze van tőle az Isten. Gondoljunk csak a tékozló fiú történetére: Kikérte a ráeső részt az örökségből. Elment. Hátra se nézett. Azt gondolta övé a világ. És egyszer csak eljutott a disznók vajújáig. Néha ide kell jutnia az embernek, hogy megértse az atyai ház értékét, a szülői szeretet, a testvér fontosságát. Az ember a mélységben válik igazán elérhetővé Isten számára. Amikor azt mondja, nem tudok magamon segíteni, és másik ember se képes segíteni rajtam. Ebben az állapotban történik, hogy az ember Isten felé fordul. Kiált.
Az ember a kétségbeesett, kiszolgáltatott helyzetében mégis kétféleképpen kiálthat: amikor káromkodik, szidja az Istent a helyzete miatt, vagy úgy mint a Jézus mellett megfeszített gonosztevő. Könyörülj rajtam. Advent üzenete ma számunkra ez: a mélységből szabad, lehet és kell kiáltani. Isten meghallja a kiáltást. A kiáltás nem a légüres térben vész el, hanem Isten ott van a mélységben. Hallja a hangodat, és látja a helyzetedet. Az embernek ebben a helyzetben időnként várakoznia kell.
Várakozás: várom az Urat.. és bízom ígéretében. Mennyire nehéz nekünk a várakozás is. Amikor valami fáj, amikor szorult helyzetben vagyunk, milyen nehezen telik az idő.. Isten Ószövetségi népe is milyen sokat várt. Mennyit imádkoztak az Úr eljöveteléért. Hogyan telik neked az advent? Keserűen, vagy örömmel várod az Úr érkezését? Eljött a nagyon gazdag Isten, szegénnyé lett érettünk, hogy megváltson, kiváltson Bennünket a nagy mélységből. Nem kell örökké benne maradni. Azonban kiáltani kell. Nem elfáradva, nem belekeseredve, nem feladva, de kitartóan és bizakodva. Úgy, ahogyan a 130. zsoltár írója kiáltott. Őszintén, szívből jövően, azzal a biztos tudással, hogy Isten hallja a kiáltást. Az advent a várakozás, a kiáltás és a reménység ideje. Ezt tanítja nekünk ma zsoltár, erre hívja fel a figyelmünket. Bele ne fáradj a hittel való kiáltásba. Kiálts magadért, és kiálts mindnyájunkért advent idején. Úgy várjuk az Úr érkezését, mint az őrök a reggelt. Azzal a biztos tudással, hogy olyan bizonyosan megérkezik, ahogyan a reggel az éjszaka után. Akire várunk elég gazdag, hogy megváltson, kiváltson bennünket a legnagyobb mélységből, aki azért jött és azért jön, hagy megszabadítson. Hogy a várakozásunk örömre forduljon.
Segítsen minket ebben a minden kegyelem Istene!
Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

• Adventi bowling verseny a Campusban, ma délután 14.15-16.15-ig!
• December 22-én 16 órától gyermek karácsonyi istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben.
• December 25-én a Debrecen Televízió gyülekezetünkből fogja közvetíteni a karácsonyi istentiszteletet. Szeretettel hívogatunk mindenkit!
• Óév búcsúztató gyalogtúra: 2019. december 28. szombat 9.00-kb. 15.00-ig. Indulás: 9.30-kor a Debrecen-Pac buszfordulótól. További információ Orbán György-től kérhető: 06-30/995-84-36 
• Dicsőítő alkalmunk lesz december 29-én 16 órától a gyülekezeti teremben.
• A presbitérium döntése alapján, idén a Debreceni Büntetésvégrehajtó Intézetben tevékenykedő börtönmissziót szeretnénk támogatni, egy kb. 300.000.-Ft értékű szintetizátorral. Ez az összeg kb. megegyezik a két akció száraz élelmiszereinek összértékével. Az adakozás vége Advent harmadik vasárnapja, azaz a mai nap. Gyülekezetünk eddig 226.000,- Ft-ot gyűjtött össze, melyből 25 ezer forintot a börtönmisszióra szánt.
• Szeretettel köszöntjük Samuel James pásztort az RCCG gyülekezet képviseletében, aki szeretné köszönetét kifejezni, hogy otthont adtunk a gyülekezetének..A kórusuk két énekkel is szolgál a mai alkalommal. Fogadjuk őket szeretettel!
• Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
• „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
• 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
• Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 ft-ba kerülnek.

Elmúlt heti adakozásunk 226.000.-Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:
Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától
Kedd 16.30: HéSZ
Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra
Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra
Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Havi rendszeres alkalmaink:
Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.
Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

A jövő héten Szabó Zsoltné Csilla bo. lelkipásztor szolgál.

Hívogató év végi rendezvényünkre

Óév búcsúztató gyalogtúra.
Ideje: 2019. december 28. szombat 9.00-kb. 15.00-ig.
Indulás: 9.30-kor a Db.Pac buszfordulótól, ahova a Nagyállomás előtti végállomástól 9.00-kor induló 48. számú, helyi járatú busszal célszerű kiutazni.
Útvonal: Pac-Vekeri tó-Mikepércs. (Innen 250 Ft-ba kerülő távolsági busszal utazunk vissza Db.-be.)
Távolság: 12 km, könnyű túra.
A Vekeri tónál szeretetasztal: forraltbor, tea, szendvics ( + egyéni felajánlások).

A rendezvényre az asztalon kihelyezett „Jelentkezési lap”-on várjuk a jelentkezéseket.
Felvilágosítás kérhető: Orbán Györgytől személyesen és a 06-30/995-84-36 mobil-
számon.

Heti imatémáink:
Jézusom, add, hogy abbamaradjon életem ámokfutása. Hogy ne bűnben és teremtett világban próbáljak boldog lenni. Szűnjön meg életemben minden önbecsapás. Várlak. Jöjj! Tégy a tieddé! Oldj magadba! Minden fájó nyugtalanság messze szálljon. Légy Te elég nekem. Ámen. (Forrás: szepi.hu)

Elérhetőségeink:
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801
e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu
Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.
Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a 11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Advent 3. vasárnapja – Adventi út
Scroll to top