Advent 4. vasárnapja – “Ezt tette az Úr!”

Liturgus: dr. Fábián Ildikó lelkipásztor
Igét hirdet: Szabó Zsoltné bo. lelkipásztor
Bibliát olvas: Nagy Józsefné
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: Luk 1,5-25 Textus:Luk 1,25

Meghallgatható itt!

Karácsony előtörténetéről ritkán szoktunk beszélni. Az evangélisták közül is csak Lukács írja le ilyen részletesen, ahogy hallottuk. Ezért szánjuk oda most ezt a vasárnapi ünnepet arra, hogy megnézzük, mit üzen nekünk Isten Keresztelő János születése történetén keresztül.

Kik a felolvasott történetnek szereplői? Először Heródesről hallottunk. Ő volt az a személy, aki hatalmának biztosításáért mindenre képes volt. Sorba kivégeztette legközelebbi hozzátartozóit a hatalom féltése miatt. Igazi véreskezű diktátor volt!

Aztán hallottunk Zakariásról, erről az idősödő papról, aki vidéken élt és dolgozott, de az előírások szerint évente kétszer egy hétre felment Jeruzsálembe, és ott elvégezte a számára előírt papi feladatokat. Itt is éppen szolgálatát végezte, amikor legnagyobb meglepetésére az oltár mellett, ahol egyedül volt, megállt egy angyal, és közölte vele: Isten meghallgatta imádságát. Fia születik majd, akit Jánosnak kell elneveznie. Annyira meglepődött Zakariás, hogy hirtelen nem is tudta elhinni. Hitetlenségének pedig következménye is lett: amíg a gyermek meg nem születik néma maradt.

Ezután hallottunk Erzsébetről is, aki az ő felesége volt. Korban ő is előrehaladott volt már. Sok megaláztatásban volt része egész élete során, mert a gyermektelen asszonyról azt feltételezték, hogy valami nagy bűne lehet azért nem ad az Isten neki gyermeket. Erzsébet elfogadva csendesen hordozta a gyalázkodást és férjével együtt hűségesen ragaszkodtak Istenhez. Hogy milyen nehéz lehetett neki az kiderül, abból a félmondatból, amit akkor mondott, amikor áldott állapotba került: „Ezt cselekedte velem az Úr, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.”

Majd olvastunk Jánosról, akiről egyelőre még csak hallani lehet. Ő az ígéret fia, ugyanúgy, mint Izsák. Nevének jelentése: Az Úr kegyelmes: Ő lesz a Messiás útkészítője, ő fordítja majd a kemény szíveket Isten felé, ő kiáltja majd bele a világba:

„Íme, Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!”

A karácsonyi előtörténet szereplői mellett a legfontosabb a Mindenható Isten, aki feladatokkal bízza meg ezeket az embereket és vezeti a történéseket egészen a karácsonyi beteljesedésig.

A karácsonyi előtörténet azt hirdeti, hogy ennek a világnak van gazdája, van Ura. Abból akar kigyógyítani minket, hogy ne tévesszen meg a látszat, ne ijesszen meg minket a világon elhatalmasodó gonoszság, szétterjedő bűn, sok-sok tragédia, mert végső soron minden úgy történik, ahogy azt Isten akarja. Az a hit tudja kimondani, amelyik már ismeri Istent, az ilyen emberek előtt megnyílik a valóság. Istennek van ideje. Ő nem kapkod és soha nem alkalmaz szükségmegoldásokat. Ő a tervét tökéletesen valósítja meg.

Miközben a karácsony előtörténete arról szól, hogy Isten előkészítette és csodálatosan valósította meg Krisztus első eljövetelét, így adott nekünk benne hívőknek szabadulást, új életet, s ugyanez az Isten, ugyanígy készíti most Jézus Krisztus második eljövetelét! Az adventi időszak különösen is felhívja erre a figyelmünket. Tulajdonképpen minden nap kellene erre emlékeztetni magunkat! Tudatosan várni a mi Urunk dicsőséges visszajövetelét és a vele való örömteli találkozást.

Jézus többször beszélt a visszajöveteléről, de a tanítványok nem értették, akkor megkérdezték tőle, ahogy az Igében olvassuk. (Idézet: Máté 24. 3.-14.)

Akkor történik majd, hogy egy pillanat alatt megáll a történelem, mint amikor egy film megszakad és az utolsó pillanatkép kimeredve ottmarad. Utána már nem tudunk pótolni semmit, nem tudunk haladékot kérni, nem tudunk magyarázkodni. Amilyen állapotban Krisztus talál minket, olyan állapotban telik el az örök sorsunk. A hívőket, Isten gyermekeit is váratlanul éri majd jézus megjelenése, de nem készületlenül: „Boldog az a szolga, aki felkészült az Ura hazatérésére, sőt várja azt, s éppen ezért nem találja őt készületlenül.

Nem tudom, hogy kinek nyílt már meg a szeme arra, hogy a maga életében látta a cselekvő Istent. Hányan vagyunk, akik elmondtuk Erzsébet tiszta szavaival: „Íme, ezt cselekedte velem az Úr, amikor rám tekintett és elvette gyalázatomat.” Isten tetteit, olyan sokszor láthatja a hívő ember a saját életében. Hogyan készít el találkozásokat, különböző próbákat, nehézségeket, azon az úton, amelyiken vezet, hogy éppen ebben láthassuk meg az Ő dicsőségét újra és újra.

Vannak, olyanok, akik soha nem léptek rá az Isten által kijelölt útra, csak tudnak róla. Vannak, akik elindultak az úton és leültek az út szélén és lehorgasztott fejjel panaszkodnak. Pedig a Mi Urunk nem azt mondta a benne hívőknek, hogy elmélkedjetek az én gondolataimról, hanem: „Gyere és kövess engem!” Ez volt az Ő első eljövetelének célja. A második eljövetelét illetően pedig biztosan lehetünk abban, hogy tervét mindenképpen véghez viszi, lépésről-lépésre.

Íme, a vőlegény készen áll arra, hogy majdan elkészült mennyasszonyát (Isten egyházát) magával vigye! Addig is ezt mondja a Szabadító Urunk: „Bizony hamar eljövök!” Mi pedig mondjuk felhangon: Bizony, jövel Uram Jézus!

Ámen!

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • December 17-én megszületett Fejszés Dániel és Tornyi Blanka fiú gyermeke, Máté. Hordozzuk imádságban az egész családot!
  • Ma délután 16 órától gyermek karácsonyi istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben.
  • December 25-én a Debrecen Televízió gyülekezetünkből fogja közvetíteni a karácsonyi istentiszteletet. Szeretettel hívogatunk mindenkit!
  • Óév búcsúztató gyalogtúra: 2019. december 28. szombat 9.00-kb. 15.00-ig. Indulás: 9.30-kor a Db.Pac buszfordulótól. További információ Orbán Györgytől kérhető: 06-30/995-84-36
  • Dicsőítő alkalmunk lesz december 29-én 16 órától a gyülekezeti teremben.
  • A presbitérium döntése alapján, idén a Debreceni Büntetésvégrehajtó Intézetben tevékenykedő börtönmissziót támogattuk egy szintetizátorral. Az adomány átadása megtörtént a Büntetésvégrehajtó Intézetben.
  • Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 ft-ba kerülnek.

Elmúlt heti adakozásunk 291.400,-Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.00: Szentesti alkalom a templomban Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben
Szerda, Karácsony I. napja, 9.00:
Úrvacsorás istentisztelet a templomban,
TV felvétel
Vasárnap 16.00: Dicsőítő alkalom 12.31. Kedd 16.00: Óévbúcsúztató istentisztelet a templomban
Csütörtök, Karácsony II. napja, 9.00: Istentisztelet a templomban
01.01. Szerda 9.00: Újévi istentisztelet

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőitő alkalom.

Heti imatémáink:

Jézusom, add, hogy abbamaradjon életem ámokfutása. Hogy ne bűnben és teremtett világban próbáljak boldog lenni. Szűnjön meg életemben minden önbecsapás. Várlak. Jöjj! Tégy a tieddé! Oldj magadba! Minden fájó nyugtalanság messze szálljon. Légy Te elég nekem. Ámen. (Forrás: szepi.hu)

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Advent 4. vasárnapja – “Ezt tette az Úr!”
Scroll to top