Ideje van… – 2019. 11. 17.

Lekció: Préd 3,1-8 Textus: Ef 5,15-16

Meghallgatható itt!

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, elmúlt héten a templomról, most az időről beszélünk a Prédikátor könyvéből vett szövegrésszel. Mi az ember életének az értelme és van-e egyáltalán valamilyen célja? Ezeket a nagy jelentőségű mindenkit érdeklő kérdéseket boncolgatja a Prédikátor könyve. A héber kánonban a Qohelet nevet viseli, ami valószínű hogy a qahal szóból származik, aminek jelentése: embereket összegyűjteni, mondjuk a bölcsesség köré. Lefordítani talán így lehetne “a gyülekezetben beszélő”.

A felirat szerint Dávid fiának, Jeruzsálem királyának a szavai. De az is lehet, hogy Salamonra való utalással a szerző az egykori bölcs király emléke előtt akart csak tisztelegni.

Prédikátor könyve a Kr. e. 3. század második felében keletkezhetett, amikor Palesztina a Ptolemaioszok fennhatósága alá tartozott.

A Prédikátor könyvét a magyarázók a bölcsességirodalomhoz sorolják, így a héber kánon harmadik csoportjában, az Írásokban található. A Tanakh elnevezés a zsidó kánon szerinti három részt – a Tóra (Törvény), Neviim (Próféták) és Ketuvim (Iratok) jelenti.

A szakasz mondanivalója pedig …

1- Mint minden, így mi emberek is mindannyian az idő törvénye alatt állunk.

A Prédikátor az egész életet értelmezi a maga dialektikus feszültségében, kétszer hét ellentétpár súlyosan monoton felsorolásával.

Három időt jelentő szava fordul elő e szakaszban: a zemán meghatározott, körülhatárolt időt jelent; az ét időpont, valaminek a sajátos ideje az ólám kisebb-nagyobb időszakaszt jelöl.

Első olvasásra elég pesszimista alkotás… Mégis a…

Zsidó írásmagyarázat szerint: az emberi élet nem csupa öröm, de nem is merő szomorúság. Az oktalan optimizmus és a kétségbeesett pesszimizmus egyképpen indokolatlan.

Kétségtelenül az ember életében létezik egyfajta ciklikusság. Gondolunk csak az év ünnepeire és ezek évről évre való ismétlődésére. Zsidó ünnepekre gondoljunk itt, nem elfelejtve, hogy nekünk is vannak ünnepeink.

Mi keresztyének azonban a rendelt időt is más szemmel nézzük: a betlehemi éjszaka, a golgotai délután, a húsvéti reggele után, és ama eljövendő nap fényében!

2- Az Újszövetségnek külön szava van arra, hogy „alkalom”- „καιρός” – amikor valaminek pontosan eljött az ideje. Egy példa, amikor még nem. A kánai mennyegzőn elfogy a bor. Édesanyja unszolására… „… Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám.” Jn 2,4

Szemben az elrendelt idővel! áron is megvegyük az alkalmakat, mert a napok gonoszak” (Ef 5-16).

Nem összetévesztendő „a jókor voltam jó helyen” gondolatával. A bibliai „alkalom” szó azokra a pillanatokra vonatkozik, amikor az ember örök sorsára nézve belátásra juthat, ha elmulasztja, nem tudhatja, vajon lesz-e másik.

Így a mi életünkben is adatnak pillanatok, amikor rendezhetnénk dolgunkat Istennel – ám el is lehet szalasztani ezeket. Kapunk elkészített alkalmakat, hogy embertársainkból a tüskét kihúzzuk – de ha nem tesszük, azok ott maradnak.

Az ember számára döntő ügy a vezetettség, az Istenre figyelést nem pótolja semmi! Nem az idő gyógyítja be a sebeket sem, hanem az Isten. Az ember egész életét keretbe foglalja ez a kijelentés: Ideje van a születésnek és ideje van a meghalásnak. De a kettő között még minek van itt az ideje? Életünk minden stációja ide sorolható. Hiszen ideje van a tanulásnak, a párválasztásnak, a mi legyek, ha nagy leszek kérdésének, és még oly sok mindennek.

Örök sorsunk szempontjából, nagyon sok minden nem fontos, de az igen, hogy beszélő viszonyban voltunk-e életünk Istenével, vagy sem?

3- Azt tudjuk hogy a kétfajta időfelfogás – lineáris és ciklikus – alapvetően különbözik egymástól. De, biztos hogy így van? Míg a lineáris idő minden földi dolognak véget vet egyszer, így minden időleges és mulandó. A ciklikus időben a vég és a kezdet összekötődik, ennek a totális örök visszatérésnek vetületei például az év- és napszakok váltakozása.

Jézus is, mintha valamiféle ciklikus időben gondolkodik „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Jn 3,3)

Nikodémus pedig lineárisan: Mi módon születhetik az ember, ha vén? (Jn 3,4) A farizeusok szeretnék volna megkövezni őt az ilyen mondataiért: „Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. (Jn 8, 51) Vagy: „Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. (Jn 8, 58)

Talán a két időszemlélet különbözősége miatt sem érthették meg egymást.

Ugyanakkor, az eszkatológikus időszemlélet szerint az emberiség egy nem teljesen körvonalazható, de egészen jól kiszínezett jövőbeli végzet felé halad.

Végezetül említsük meg, hogy ma a tudomány leginkább arról beszél, hogy az idő valójában nem más mint illúzió. Könyv- és filmajánló következik. Steven Hawking: Az idő rövid története című könyv és a Lopott idő címmel 2011-ben megjelent amerikai film.

Én pedig azzal fejezném be, hogy a keresztyén időértelmezés megértésében nagy segítségünkre van az angol nyelv, melyben a jelen idő (present) ajándékot is jelent. Vagyis, jelen lenni valaki másnak, időt szánni rá a legnagyobb ajándékok egyike. Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

Az elmúlt héten búcsúztunk Kungler Ottóné sz. Virág Etelká-tól, akit éltének 95. esztendejében szólított magához mindenható Istenünk.

  • Hajléktalan testvéreink istentisztelet után Katikától vehetik át az élelmiszer csomagjaikat.
  • Ma délután 15 órától Presbiteri találkozó lesz a Db-Csapókerti gyülekezetben.
  • Jövő hét vasárnap, november 24-én dicsőitő alkalmat tartunk a gyülekezeti teremben, 16.00-tól.
  • Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • November 30-án nyílt napot szervezünk az felújított templomban. A nyílt napon délelőtt 10 órától, színes programokkal várunk minden érdeklődőt. A nap bezárásaként komolyzenei koncertet rendezünk Szabó Ágoston és Ispány Marietta gyülekezeti tagjaink, valamint Kéringer László magánénekes közreműködésével. A nyílt nap megszervezéséhez és lebonyolításához csapatot toborzunk, melyre jelentkezni lehet Szilágyiné Asztalos Évánál istentisztelet után, vagy telefonon: 20/585-7747; vag e-mailben: easztalos@yahoo.com.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 ft-ba kerülnek.

Elmúlt heti adakozásunk 173.000.-Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek 16.00 Ifjusági alkalkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben Vasárnap 16.00: Dicsőitő alkalom

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőitő alkalom.

A jövő hétenVeres Jánosné beosztottlelkipásztor szolgál.

Heti imatémáink:

  • Imádkozzunk, hogy tervezett programjaink, szolgálataink Isten dicsőségére szép rendben történjenek!

Hívogató 2 év végi rendezvényünkre

  1. Adventi bowling verseny a Campusban.

Ideje: 2019. december 15.-én vasárnap 14.15-16.15-ig.

Helye: Campus Bár Db. Kassai u. 26. (Bejárat a Zákány u. felől. Parkolás a Főnix parkolójában.

Kategória: női, férfi, ifjúsági (12-18 évesek), gyermek (6-12 évesek).

Díjazás: 1-3 helyezetteknek szalagos érem.

2. Óév búcsúztató gyalogtúra.

Ideje: 2019. december 28. szombat 9.00-kb. 15.00-ig.

Indulás: 9.30-kor a Db.Pac buszfordulótól, ahova a Nagyállomás előtti végállomástól 9.00-kor induló 48. számú, helyi járatú busszal célszerű kiutazni.

Útvonal: Pac-Vekeri tó-Mikepércs. (Innen 250 Ft-ba kerülő távolsági busszal utazunk vissza Db.-be.)

Távolság: 12 km, könnyű túra.

A Vekeri tónál szeretetasztal: forraltbor, tea, szendvics (+ egyéni felajánlások).

Mindkét rendezvényre az asztalon kihelyezett „Jelentkezési lap”-on várjuk a jelentkezéseket.

Felvilágosítás kérhető: Orbán Györgytől személyesen és a 06-30/995-84-36 mobilszámon.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Ideje van… – 2019. 11. 17.
Scroll to top