Régiből az új – 2019-11-10

Lekció: Lk 5,36-37 Textus: 2Kor 5,17-18

Mondott nekik egy példázatot is: „Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varrja, mert így az újat is eltépné; és nem is illene a régihez az új ruhából való folt.Újbort sem tölt senki régi tömlőbe, mert az újbor szétrepesztené a tömlőt, és kiömlene, sőt a tömlő is tönkremenne.” Lk 5,36-37

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a pályázatok világában ezzel az Igével!

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés [az]; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden. 2 Kor 5,17-18

Úgy tűnik, hogy bármerre tekintünk és megyünk, minden, de minden pályázatokból épül, szépül, és valósul meg. Úgy tűnhet, hogy a világot ma a pályázatok mozgatják. Ez önmagában még nem baj. Azért olvastam fel ezt az Igét, mert hiszem: lehet, hogy a pályázatok mozgatják világunkat, de Isten az, aki élteti! Persze, ha valaki szeretne egy jó pályázati lehetőséget, tudunk neki segíteni. De beszéljünk most a lényegről, mert…

a régiek elmúltak….”. Valóban, aki látta, ismerte már korábban az tudja, hogy milyen volt. És ez mindenre és mindenkire igaz is! Nézzünk meg három példát.

1- Itt van elsőnek ez a templom. Mi aztán tudjuk hogy nézett ki. Persze, nem tudjuk, mert nincs közöttünk egyetlen olyan ember sem, aki eredeti 107 éves állapotában látta volna. Mi már csak az elhasználódott állapotát ismertük. Amit most látunk, az pedig csak az „általunk eredetinek vélt„ állapota. Ráadásul, nem is a teljesen megújult állapota, hiszen még van itt teendő bőven.

Itt van másodiknak a gyülekezet. Mi aztán tudjuk, hogy nézett ki. Minden lelkész számára kísértés, hogy onnan kezdődjön az időszámítás egy-egy gyülekezetben, amikor megérkezett oda. Mi ne kövessük el ezt a hibát és emlékezzünk meg azokról, akik előttünk jártak a hitben és segítettek megmaradni a gyülekezetnek. Ráadásul, ennek a gyülekezetnek a múltja egészen más volt, mint most a jelene. Pedig próbálkozunk!

Itt vagy harmadiknak te.Te, aki ennek a gyülekezetnek tagjaként éled mindennapi életed. Örömeiddel, bánataiddal, gondjaiddal és kihívásaiddal. Szeretnéd, ha kiszámíthatóbb lenne körülötted a világ. Azért jársz gyülekezetbe, mert Isten „örökkön örökké ugyanaz”, benne nincs semmi változás és ez valószínűleg meg is nyugtat téged. Most szeretnélek arra kérni, hogy csendesedj el, nézz jól körül magadba!

A templom megújulása nem késztet arra, hogy te magad is megújulj?

2- Gondoljunk csak bele, milyen jó is lenne egy gyülekezet lelki templomának a felújítását is így megpályázni! Kívülről, csak külső segítséggel és tőled meg tőlem szinte teljesen függetlenül, nulla önerővel megváltoztatni? Tetszene?

Vagy, milyen jó lenne, ha az embereket pályázatokkal meg tudnánk változtatni. Megszabadítani őket a függőségeiktől, az éhezéstől, munkát szerezni nekik. És láss csodát: még az állásokat is meg kell pályáznod… Folytassam még, mi minden mást?

Csakhogy pályázatok árán nem lehet megújulni! Ha lehetne, akkor egyházunknak már régen meg kellett volna újulnia, amennyi pályázatot már elnyert. De bármilyen kényelmes is lenne, a Biblia üzenete más.

“Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.” (Róm 12,2)

3- A templomunk felújítás alatt, az életed renoválása is elkezdődött, gyülekezetünk megújulása is folyamatban van. Mondhatnánk tehát, hogy „útközben vagyunk” a régi és az új között.

A régi és az új azonban egyszerre van jelen az életünkben. A régiek folyamatok árán kopnak ki az életünkből és születnek meg az új dolgok, csak ritkán történik ilyen varázsütésre és hirtelen.

Ráadásul, idővel minden új dolog egyszer régi lesz. Ezt a templomot is időről-időre, újra és újra renoválni kell majd. De, ez sem gond!

Tudok egy pályázatról, amit igaz, nem most írtak ki, mely folyamatos beadással, önrész nélkül, teljes előfinanszírozással, utólagos elszámolással ad lehetőséget a teljes megújulásra. Élünk vele? Megpályázzuk? Ajánljuk másoknak? Pedig a lehető legtöbbet nyerhetnénk meg vele! Ráadásul hitelfelvétel nélkül!

Jézus maga biztat arra, hogy éljünk a lehetőséggel, hagyjuk már abba rongyos életünk toldozását és foltozását és vegyük el tőle a fehér ruhánkat.

Mibe is kerül? Semmibe! Mondom: önrész nélkül (Jézus már kifizette helyetted) így 100%-ig előfinanszírozott. Egyetlen probléma van csak vele: az utólagos elszámoltatás. De attól sem kell félned, mert az is megoldható! Az igaz, hogy nem törvényesen, hanem ingyen kegyelemből.

Ha nem tudunk ennél jobbat, megkérdezhetem: miért nem ajánljuk másoknak? Lehet, hogy világunkat a pályázatok mozgatják, de Isten az: aki élteti. Ebben erősödj meg!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

Szeretettel köszöntjük a Dóczy Gimnáziumból Mészáros Erzsébet osztályfőnököt és Tankó Istvánné igazgató helyettest, valamint a 10 b. osztály minden tanulóját!

  • Hajléktalan testvéreink istentisztelet után Katikától vehetik át az élelmiszer csomagjaikat.
  • November 17-én vasárnap 15 órától Presbiteri találkozó lesz a csapókerti gyülekezetben.
  • Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • Köszönjük Bagi Sándornak a nagyon szép és új hirdető táblát!
  • Hétfőn a víztorony alatti kávázóban tartjuk 19 órától a mesterséges Intelligenciáról tartott Szólj be a papnak” legújabb alkalmát Üdvözülhetnek-e a robotok? címmel.
  • November 30-án nyílt napot szervezünk az felújított templomban. A nyílt napon délelőtt 10 órától, színes programokkal várunk minden érdeklődőt. A nap bezárásaként komolyzenei koncertet rendezünk Szabó Ágoston és Ispány Marietta gyülekezeti tagjaink, valamint Kéringer László magánénekes közreműködésével. A részletes programokról a jövő héten adunk tájékoztatást. A nyílt nap megszervezéséhez és lebonyolításához csapatot toborzunk, melyre jelentkezni lehet Szilágyiné Asztalos Évánál istentisztelet után telefonon: 20/585-7747; vagy e-mailben: easztalos@yahoo.com.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 ft-ba kerülnek.

Elmúlt heti adakozásunk 103.000.-Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

A jövő héten Veres Jánosné beosztott lelkipásztor szolgál.

Heti imatémáink:

  • Imádkozzunk egyházunk, gyülekezetünk és egyéni életünk megújulásáért, melyet a Szentlélek munkál bennünk!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Régiből az új – 2019-11-10
Scroll to top