Túlfizetett tartozás – 2019-11-24

Lekció: Zsid 10,1-18 Textus: Zsid 7,26-28

Meghallgatható itt!

Az elmúlt két vasárnap, hallhattunk a szent helyről, szent időről, ma pedig a szent cselekményről fogunk elmélkedni.

Először is elevenítsük fel, hogy mit is jelent a szent, a szentség fogalma.

A konvencionális értelmezés szerint: a jó cselekvése.

A görögben hagiazmosz azt jelenti, Istennek való elkülönítettség. Tehát van valami, vagy valaki a hitetlen világ többi részétől elkülönítve, így már nem közönséges.

A kérdés, hogy hogyan látod magad? Közönségesnek, vagy Isten számára elkülönítettnek? A bűneidnek vagy inkább tudatában, vagy a megigazultságodnak? Hiszen akinek a bűnei meg vannak bocsátva, azt az Isten igaznak, szentnek látja Jézus Krisztusban.

Isten irgalma Jézus Krisztusban töltetett ki ránk, az Ő áldozatáért nem tekint a bűneinkre, az Ő kereszthalála tesz bennünket szentekké.

1- De nézzük meg milyen is az értünk való szent cselekmény, vagy áldozat. Mózes harmadik könyve öt ószövetségi áldozatról beszél. Égőáldozat, békeáldozat, ételáldozat, bűnért való áldozat és vétekért való áldozat. Ezek az áldozatok árnyékai előképei annak, amit a mi Urunk Jézus tett. Jézus az Ő egyetlen áldozatával mind az öt áldozatnak eleget tett, egyszer s mindenkorra.

Nézzük meg először, mi volt a bűnért való áldozat!

A törvény szerint az embernek bűnért való áldozatot kellett vinnie a papnak, hogy a bűnei eltöröltessenek. Képzeljük el, hogy az ószövetségben élünk! Bűnt követtünk el, szükségünk van van bűnbocsánatra, el kell mennünk, hogy a pap által bemutatott bűnért való áldozat által megtisztuljunk. Valahányszor bűnt követünk el, szükségünk van bűnbocsánatra. Ezért szükségünk van egy bárányra, egy hibátlan, tökéletes bárányra, amivel majd a pap a bűneinkért bemutatja az áldozatot.

Mit is csinált a pap, egy ilyen alkalommal? Először is megnézte, megvizsgálta a bárányt, hogy nincs-e benne valamilyen hiba. Miután a pap megvizsgálta a bűnért való áldozati állatunkat, rá kell tennünk a kezünket az állat fejére. Amikor rátettük a kezünket az állat fejére, akkor a bűneink átszálltak a bárányra, az állatnak meg kell halnia, mert minden bűnünk átment az ő testébe. Miután ez megtörtént, szabadon elmehetünk.

Éppen ugyanígy kellett Jézusnak meghalnia a kereszten, hogy mi szabadon elmehessünk. Keresztelő János meglátta Jézusban az Isten bárányát. „Imé az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” Jn 1,29.

2- Pál maga írja a 2 Korinthus 5,21-ben: „Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.”

Mit is jelent ez számunkra ?

Azt, hogy amikor befogadtuk Jézust az életünkbe, minden bűnünk átszállt Jézusra. Jézus úgy halt meg helyettünk, mint bűnért való áldozatunk, hogy mi szabadon elmehessünk. A két áldozat között óriási a különbség!

Az ószövetségben a bikák, kosok vére csak ideiglenes bűnbocsánatot adott. A zsidók 10,10 szerint „Isten akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. „Amit a bikák, bakok vére nem tudta örökre elvenni a bűnöket, úgy Jézus áldozata egyszer s mindenkorra szólt. Jézusnak nem kell feláldoztatnia újra és újra, mert a műve befejezett.

Ha befogadtad Jézust, légy a bűnbocsánatod tudatában és élj úgy!

3- Beszéljünk egy kicsit egy másik áldozatról, az égő áldozatról. Míg a bűnért való áldozatban nem beszélhetünk jó illatról, ez az áldozat tele van jó illattal. Ez egy jó illatú áldozat.

Miért is volt erre szükség? Azért hogy az emberek jóindulatot, kedvességet nyerjenek Isten előtt. Jézus nem csak a bűneinkért halt meg, hanem Isten előtt az Ő áldozata jó illatú égőáldozat is volt. Ez által Jézus bennünket kedvessé, igazzá és Istennek tetszővé tett.

Az úrvacsora alkalmával ennek a szent cselekménynek lehetünk magunk is a részesei. Jézus szavai amit az utolsó vacsora alkalmával elmondott, nem a kárhoztatásunkra mondattak, hanem a bűnbocsánatról szólnak.

Az Ő haláláról való megemlékezés, nem azért van, hogy mindig a bűneink körül forogjunk, hanem arra, hogy Istennek mekkora a kegyelme és szeretete irántunk.

Miért vagyunk mégis sokszor kárhoztatás és vádlás alatt, ha Jézus áldozata tökéletes volt? Ez azért van, mert engedünk a vádlónak és nem merjük elhinni, hogy minden bűnünk meg lett bocsátva. Így azt sem tudjuk elhinni, hogy Jézus áldozata kedvessé és igazzá tett bennünket Isten előtt.

Ne a megvallott, megbocsátott bűneidre nézz, hanem nézz Krisztusra! Ha arra vágysz, hogy Istent megdicsőítsd az életedben, nem élhetsz hamis bűntudatban.

Jézus kifizette a tartozásunkat, a számlánk rendezve van, azt is mondhatnám, túlfizette a számlánkat. Merjünk ennek örülni! Merjünk végre Istent dicsőítő életet élni, hálás örömteli szívvel! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

Szeretettel köszöntjük a DRK Gimnáziumából megjelent diákokat és Katona Péter tanár urat!

Hallgassuk meg David Logan, skót testvérgyülekezetünk eltávozott lelkipásztora özvegyének, Catriona Logannak gyülekezetünkhöz intézett levelét!

  • Hajléktalan testvéreink istentisztelet után Katikától vehetik át az élelmiszer csomagjaikat.
  • Ma délután dicsőítő alkalmat tartunk a gyülekezeti teremben, 16.00-tól.
  • November 30-án nyílt napot szervezünk az felújított templomban. A nyílt napon délelőtt 10 órától, színes programokkal várunk minden érdeklődőt. Kérjük, hogy akik segíteni szeretnének a nap folyamán adódó feladatokban, maradjanak néhány percre istentisztelet után egy rövid megbeszélésre!
  • Ebben az esztendőben nem csatlakozunk sem a Kék Vödör sem a Szeretetdoboz adománygyűjtő akcióhoz. Helyette, a presbitérium döntése alapján a Debreceni Büntetésvégrehajtó Intézetben tevékenykedő börtönmissziót szeretnénk támogatni, egy kb. 300.000.-Ft értékű szintetizátorral. Ez az összeg kb. megegyezik a két akció száraz élelmiszereinek összértékével. Az adakozást most kezdjük és vége Advent harmadik vasárnapja december 15 vasárnap lesz.
  • Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 ft-ba kerülnek.

Elmúlt heti adakozásunk 290.000.-Ft volt. Köszönjük az adományokat!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra Szombat10.0019.30 NYISS BE HOZZÁNK! Nyílt Nap a templomban
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

A jövő héten Takács Anett lelkipásztor szolgál.

Heti imatémáink:

  • Imádkozzunk, hogy tervezett programjaink, szolgálataink Isten dicsőségére szép rendben történjenek!

Hívogató 2 év végi rendezvényünkre

Ideje: 2019. december 15.-én vasárnap 14.15-16.15-ig.

Helye: Campus Bár Db. Kassai u. 26. (Bejárat a Zákány u. felől. Parkolás a Főnix parkolójában.

Kategória: női, férfi, ifjúsági (12-18 évesek), gyermek (6-12 évesek).

Díjazás: 1-3 helyezetteknek szalagos érem.

Ideje: 2019. december 28. szombat 9.00-kb. 15.00-ig.

Indulás: 9.30-kor a Db.Pac buszfordulótól, ahova a Nagyállomás előtti végállomástól 9.00-kor induló 48. számú, helyijáratú busszal célszerű kiutazni.

Útvonal: Pac-Vekeri tó-Mikepércs. (Innen 250 Ft-ba kerülő távolsági busszal utazunk vissza Db.-be.)

Távolság: 12 km, könnyű túra.

A Vekeri tónál szeretetasztal: forraltbor, tea, szendvics ( + egyéni felajánlások).

Mindkét rendezvényre az asztalon kihelyezett „Jelentkezési lap”-on várjuk a jelentkezéseket.

Felvilágosítás kérhető: Orbán Györgytől személyesen és a 06-30/995-84-36 mobilszámon.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Túlfizetett tartozás – 2019-11-24
Scroll to top