Elkésett Jézus? – 2019-11-03

Lekció: Jn 11, 1-44 Textus: Jn 11,28-32

Kedves Testvérek!

Meghallgatható itt!

Jézus a Jordánon túl tartózkodott, mikor megtudta, hogy a barátja, Lázár beteg. Megdöbbenünk azon, hogy nem indul azonnal, hogy segítsen, sőt két nappal később indul útnak Betániába, a tanítványaival együtt. Egyszerűen csak ennyit mond: Lázár elaludt. A tanítványok nem értik amit az Úr mondd, ezért így válaszolnak neki: ha elaludt meggyógyul. Nem is gondolták, hogy Jézus a halált említi így.

Nagyon érdekes az emberek viszonya a halálhoz. Halottak napja és reformáció ünnepe után érdemes egy kicsit nekünk is megállni emellett a téma mellett. Mit gondolunk mi a halálról? Hogyan viszonyulunk hozzá? Az élet természetes részének vesszük, úgy mint a születést, vagy valami elkerülhetetlen tragédiának, amiből aztán nem tud az ember szabadulni? Az igazság az, hogy gondolkodni se szeret az ember ezen a kérdésen. Ha csak lehet, halogatja a szembenézést, szembefordulást, száműzi nemcsak a gondolataiból, de az életéből is. Ma már nem jellemző, hogy otthon haljanak meg az emberek. Erre vannak a kórházak elfekvő osztályai, az öregotthonok, a hospice házak. Nem szeretjük látni, nem tudunk mit kezdeni vele, nem tudunk segíteni. Ez azért lehet így, mert a halált nem az élet részeként gondoljuk el, hanem valami tragikus, helyrehozhatatlan, visszafordíthatatlan szörnyűségnek.

Így voltak ezzel Lázár testvérei és maguk a tanítványok is. Közeledik Jézus, és az emberek elé menve mondják is. Lázár meghalt. Nem lehet segíteni. Nincs már mit tenni. Vége van a történetnek… Márta elébe megy, Mária otthon marad. Megdöbbentő mégis, mikor kimondja ez az asszony a keresztyén ember legmegrendítőbb vallomását. Bátran megfogalmazza, annak az embernek a keserűségével, aki a legmegrendítőbb veszteséget élte át, a gyásza friss, a fájdalma az égig ér. „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem”. Azóta is, minden keresztyén ember minden gyásza mögött ott van a keserű vád: ha itt lettél volna…

Elkésett Jézus? Tényleg elkésett? Nincs köztünk ember, akinek ne lenne gyásza. Aki ne élte volna meg. Akinek ne lenne halottja. Aki nem kiáltotta volna már Jézusnak, hogy elkéstél, hogy nem segítettél, hogy bajban voltam és te sehol nem voltál.. Ugye ismerős..

Jézus nyugodt marad. Olyat tud, amit mi csak sejtünk, csak hallottunk, de nem láttunk, nem éltünk meg. Nem mintha nem indulna sajnálatra, könyörületre. Azt mondja Márta Jézusnak: tudom, hogy bármit kérsz Istentől megadja neked. Idáig legalább el tudunk jutni?

Jézus azt mondja erre: Feltámad a testvéred. Márta pedig mondja a jól ismert keresztyén tanítást: Tudom, hogy feltámad az utolsó napon. Ez is nagy dolog, ha idáig el tud jutni az ember a gyászában.

Lássuk be, sokszor ez se sikerül! Nem segített, nem volt sehol, hagyjuk is az egészet. Sok ember, aki az útjának az elején jár, itt fel is adja. Hagyjuk egymást békében Uram. Hagyjon mindenki ezzel a „majd feltámad” vigasztalással. Most akarom. Most van rá szükségem.

Jézus elmegy a sírbolthoz, kéri a kő elhengerítését a sír bejáratától. Márta maga mondja, hogy Uram ne, már 4 napos, szaga van. Tagadhatatlan a fizikai test oszlásnak indulása, mindenki látja, tudja, érzi. Mindezek ellenére Jézus szavára Lázár kijön a halálból.

Isten Fia Úr a halálon is. Az elmúláson is. Nem tud elkésni. Akkor sem, ha mi így gondolnánk. Ha így éreznénk. Ha a lelkünk ezzel van volt lesz tele. Amikor átéljük. Mikor személyessé válik. Amikor minket tesz próbára. Amikor a mi hitünket méri meg.

„Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” Jézus ezt mondta, ezt tanította, ezt élte. Ezt mutatta meg ebben a történetben is.

Cselekedje a kegyelmes Isten ezt a csodát, hogy valamennyiünk életében ennek igazsága legyen valósággá!

Ámen.

/Az igehirdetések megtalálhatóak a https://arpadter.reformatus.hu/category/igehirdetesek/ oldalon/

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  • Köszönet azoknak, akik részt vettek a reformációi istentiszteleten a Nagytemplomban.
  • Hétfőn presbiteri ülést tartunk 17.30 órától. A presbitereknek, pótpresbiterek és a beosztott lelkészek részvételére számítunk.
  • November 5-én, kedden 17 órától tekinthető meg az Árpád Művészeti Alkotó Közösség „Szerelmünk Tokaj” című kiállítása a Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában (Piac u. 68.). A megnyitóra szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait!
  • Szeretettel értesítünk mindenkit, hogy jövő vasárnap már a templomban tartjuk a vasárnapi alkalmainkat!
  • Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához. További információ: a 06-30-308 3333 telefonszámon kérhető.
  • 2019. november 30-ára nyílt napot rendezünk a templomba. A nyílt nap megszervezéséhez és lebonyolításához csapatot toborzunk, melyre jelentkezni lehet Szilágyiné Asztalos Évánál istentisztelet után, vagy telefonon: 20/585-7747; vagy e-mailben: easztalos@yahoo.com.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 ft-ba kerülnek.

Heti alkalmaink:

Hétfő: 17.30 Presbiteri ülés Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra
Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek 16.00 Ifjúsági alkalom
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet a templomban Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola a gyülekezeti teremben

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

A jövő héten Veres János lelkipásztor szolgál.

Heti imatémáink:

  • Imádkozzunk egyházunk, gyülekezetünk és egyéni életünk megreformálásáért, melyet a Szentlélek munkál bennünk!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpád téri Református Egyházközségért Alapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Elkésett Jézus? – 2019-11-03
Scroll to top