A reformáció igéje ma – 2019-10-27

Lekció: Róm 1,16-17 Textus: Róm 1,17

Meghallgatható itt!

„Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm 1,16-17)

„…az igaz ember pedig hitből él.” (Róm 1,17)

Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Apostol szavaival!

Szeretnék elmondani nektek egy történetet. Az ezredforduló körül járunk egy Dunántúli kisváros főterén, Kőszegen. A belvárosban két katolikus templom is áll – nem árválkodnak tehát –, mivel a két épület között talán még négy méter is lehet!

Belépve az egyikbe, azonnal egy hatalmas feliratot találtam öles betűkkel felírva.

Az egyháznak nem reformátorokra, hanem szentekre van szüksége.”

Kijövet a templomból sietős léptekkel a református templom irányába indulva, – jó református szokás szerint – az ellencsapást fogalmazva, ízlelgettem magamban a következő mondatot: „Az egyháznak nem szentekre, hanem reformátorokra van szüksége.”

Ezen a ponton szeretném megállítani a történetet és megkérdezni: Jelent-e még neked bármit is a reformáció?

Számomra, katolikus gyermekként valamiféle eretnekség volt, férfiak akik nem fértek a bőrükbe és egy hatalmas szakadást hoztak létre az egyház testén. Református teológiára járva már nagy embereknek, a hit hőseinek gondoltam őket, akik csak azért nem lehetnek „szentek”, mert nem katolikusok. Ma pedig már azt is tudom, hogy az egyháznak egyaránt szüksége volt szentekre és reformátorokra is

1- De, kikre van szüksége ma az egyháznak? Nehéz erre válaszolni, hiszen egy nagyon is változó, nagyon mozgalmas világban élve, mintha az embereket kevésbé érdekelné a Krisztusi megváltó üzenet. Ennek oka ugyan nagyon különböző lehet, de van hasonlóság a közel 500 évvel ezelőtt történtek és a most valósága között.

A XVI. század ugyanis fordulópont volt. Felfedezték Amerikát, és nemsokára beözönlött a rengeteg arany. A humanizmus nagy szellemi sodrásként hirdeti, hogy az ember végső soron: jó. A reneszánsz, a tudomány és az iparosodás is komoly lendületet vett. Az ember pedig ott állt a nagy változások közepette. Ebben a szellemi közegben jelent meg a reformáció is. Mind együtt alakították korukat olyanná, amilyen lett.

2- Ha párhuzamot vonunk a mával azt látjuk, hogy a tudományos felfedezések korát éljük. Minden minket érintő kérdésre megfelelő választ ad a tudomány. Azt látjuk, hogy a ma nagyon divatos izmusok, úgy tudnak hódítani, mintha Európában nem is lenne olyan, hogy keresztyénség/protestantizmus.

Pedig a ma embere ugyanolyan tanácstalan az élet és a vallási kérdések közepette, mint volt a reformáció idejében. Ráadásul, az egyház ma nem tematizálja a közvéleményt, szinte már erkölcsi kérdésekben sem. A templomaink megszűntek közösségi terek lenni, és a hit kérdései sem a közbeszéd tárgyai többé. Mit jelenthet ma a pénz és a hatalom világában a reformáció Igéje: az igaz ember hitből él?

És, jelenthet-e még egyáltalán valamit?

Véleményem szerint, ha akarjuk, akkor még igen! De ehhez egyéni és közösségi szinten is nagyobb bátorságunk kell legyen! Mire gondolok? 502 évvel ezelőtt egy Ágoston rendi szerzetes vette a bátorságot és a Wittenbergi templom ajtajára kiszögezte a lelki szabadságharc 95 pontját.

3- Ma nekünk kell bátorságunknak lenni ahhoz, hogy „befektessük”, és ne pedig „feléljük.” a múltat! Nem élhetünk a mában még mindig a múltunkból!

Sokan úgy tudjátok, hogy a 95 tétel, 95 különálló pont. Pedig nem. Ráadásul, az evangélikus teológusok közül is azt mondják (második éve van kitéve a templom ajtónkra belülről a 95 tétel) hogy az 1. és a 62. az eredeti lutheri gondolat csupán, mivel az összes többi már korábban is létező kritika, amit Luther csak összegyűjtött.

1. tétel: „Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: “Térjetek meg!” – azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen.”(Mt 4,17).

62. tétel: „Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma (örömhíre). De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz.”

Ha pedig munkálni akarjuk a reformációt, azaz meg akarunk maradni, akkor jobban szerveződve, mai válaszokat találva, kapcsolatot kell teremtenünk az emberekkel! Újra a közbeszéd tárgyává kell tenni a hit nagy kérdéseit! Azt is gondolom, hogy újra meg kell tanulni protestálnunk és néha még az erőnket is megmutatnunk.

Európának pedig segíteni abban, hogy visszataláljon keresztyén gyökereihez. Hogyan? Az 1. és a 62. tétel üzeneteivel. A ma emberének ugyanolyan szüksége van a bűnbánatra, mint az Evangéliumra!

Ez a feladat ma mind reánk vár… melyekből egyéni, de gyülekezeti szinten is ki kell venni a magunk részét. Kezdetnek az is jó lenne, ha mindenki ott lenne október 31-én a Nagytemplomban. Legyen így!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

Jó tudni!

  • Tegnap délelőtt 26 fő vett részt a templomtakarításban, mindenkinek köszönjük a munkát! Még hátra van a technika beállítása, de november 10-én már a templomban tartjuk az istentiszteletet.
  • Ma délután 17.00 (!) órától a Reformáció témaköréhez kapcsolódó Dicsőítő alkalmat tartunk. Szeretettel várunk mindenkit!
  • 2019. október 31-én 17 órakor Reformációi istentisztelet lesz a Nagytemplomban, melyre mindenkit szeretettel hívunk!
  • Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához, melyről bővebb információt Veres János nagytiszteletű úrnál lehet kérni.
  • 2019. november 30-ára nyílt napot rendezünk a templomba. A nyílt nap megszervezéséhez és lebonyolításához csapatot toborzunk, melyre jelentkezni lehet Szilágyiné Asztalos Évánál istentisztelet után, vagy telefonon: 20/585-7747; vagy e-mailben: easztalos@yahoo.com.
  • „Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 ft-ba kerülnek.

Heti alkalmaink:

Hétfő: szabadnap Okt. 31. csütörtök 17.00: Reformációi istentisztelet a Nagytemplomban Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra
Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Kedd 16.30: HéSZ Péntek: Ünnepnap
Szerda 16.00 Bibliaóra Vasárnap 9.00: Istentisztelet Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 16.00 órától: Dicsőítő alkalom.

A jövő héten Fábián Ildikó lelkipásztor szolgál.

Heti imatémáink:

  • Imádkozzunk egyházunk, gyülekezetünk és egyéni életünk megreformálásáért, melyet a Szentlélek munkál bennünk!

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

A reformáció igéje ma – 2019-10-27
Scroll to top