ÖLTSÉTEK FEL AZ ÚJ EMBERT – 2019.10.20.

Lekció: Efezus 4,17-24 Textus: Efezus 4, 23-24

Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert …..”

Meghallgatható itt!

Nem csak Jézus idejében volt kérdés, mi az az újjászületés, hanem az azt követő apostoli időkben is nagy kérdése és feladata volt ez Jézust követőinek.

Már maga Jézus is elmondta: „Újonnan kell születnetek” (Jn 3,7), óriási dilemmát okozva ezzel a kijelentésével Nikodémusnak.

Új teremtés csakis Jézus Krisztuson keresztül lehet az ember, benne és általa lehetünk új teremtések. „Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme új jött létre.” (2 Kor 5, 17).

Ha Krisztusban vagy, vadonatúj emberré lettél. Persze ez nem azt jelenti, hogy a te régi embered megszűnt létezni, hanem azt, hogy a te régi természeted szűnt meg létezni, vagyis természet szerint már nem vagy az ördög gyermeke.

A régi gondolataink, a régi érzéseink és felfogásaink még ott vannak a gondolatainkban. A belső ember újjászületett, ettől vagyunk új emberek. A test szerinti emberünk, a régi vagy ó ember, az mindig hadakozni fog a Lélek által megújult belső emberünkkel.

Az Új ember kifejezés arra vonatkozik, hogy kik lettünk Krisztusban.

A kérdés az, hogy mi hogyan látjuk magunkat. Mert az énképünk meghatározza a cselekedeteinket és az érzelmeinket. Te hogyan látod magad? Ki tudod mondani, hogy új teremtés vagy és megengeded ennek az Isten Lelke által újjászült teremtésnek, hogy uralkodjon benned és irányítson téged?

Ha lelki szemeiddel nem látod magad új teremtésnek, akkor továbbra is úgy fogsz élni, mint megtérésed előtt. Gyenge, bűnös és erőtlen emberként, aki nem méltó arra, hogy Isten szeresse.

Nem véletlen, ahogy Pál az elme és a lélek megújulásáról beszél, arról hogy új emberként Krisztusban vagyunk.

Ez az új ember szentségben és igazságban teremtetett, Isten képére.

Tudsz-e magadra így nézni, vagy még mindig azt az embert látod magadban, aki azt a sok bűnt elkövette?

Minek látod magad? Annak akinek Krisztus lát téged, vagy a régi bűneid rabságában sínylődő fogolynak, aki szabadulásra vár?

Nem az érzéseinkre kell hagyatkozni, hanem Isten ígéreteire, ha Krisztus megszabadított, valóban új teremtéssé lehetünk. A gondolkodásmódunkat ehhez kell igazítanunk. Nem a régi cselekedeteinkre kell fókuszálnunk, hanem arra, kivé lettünk Krisztusban. Ezt érzések alapján nem lehet bebizonyítani, hit által kell átvennünk Istentől. A hit mellett az Isten Igéjének folyamatos olvasása és megélése szükséges. Gondolatainkat Isten kijelentéseire kell fókuszálni, arra az igazságra, ami szabaddá tesz bennünket. Szabaddá attól a sok hazugságtól, amivel a Sátán akar becsapni.

Mert ő mindent el akar lopni, ami a tied Krisztusban; az üdvösségedet is, amit Krisztus ingyen kegyelemből ad neked.

Ha hallottad az igazság igéjét, üdvösséged evangéliumát, és hívővé lettél Jézus Krisztusban, Ő eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel.

Új ember vagy Krisztusban, mától nézz magadra másként, úgy ahogy Krisztus lát téged: igaznak és szentnek!

Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról!

Jó tudni!

  • Ma Kocsis Attila és Kocsis-Vigh Mónika gyermekét Esztert kereszteltük meg, Isten kegyelméből.
  • 2019. október 31-én 17 órakor Reformációi istentisztelet lesz a Nagytemplomban, melyre mindenkit szeretettel várunk.
  • “Ti pedig Krisztuséi vagytok” címmel Répási Róza Pro Urbe díjas Püspökladányi festőművésznő kiállítása megtekinthető év végéig, hivatali időben, illetve a vasárnapi istentiszteletek után.
  • Refo-Mobil! Csatlakozni lehet a Magyarországi Református Egyház mobiltelefon flottájához, melyről bővebb információt Veres János nagytiszteletű úrnál lehet kérni.
  • Örömmel tájékoztatjuk a gyülekezetet, hogy a jövő hét folyamán befejezik a templom belső felújítását. Szombaton 9 órától takarítást szervezünk a templomba. Önkéntesek segítségét kérjük a takarításban. Aki szeretne segíteni, kérjük Szilágyiné Asztalos Évánál jelentkezzen istentisztelet után, vagy hét közben a 06 20 585 7747-es telefonszámon.
  • 2019. november 30-ára nyílt napot rendezünk a templomba. A nyílt nap megszervezéséhez csapatot toborzunk, melyre jelentkezni lehet Szilágyiné Asztalos Évánál.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • Reformátusok lapját 200 Ft-ért lehet vásárolni! A Mai Ige példányai 300 ft-ba kerülnek.

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: Reggeli áhítatok 8 órától Péntek 17.00: Ifi
Kedd 16.30: HéSZ Vasárnap 9.00: Istentisztelet
Szerda: Nemzeti ünnep Vasárnap 9.00: Vasárnapi iskola
Csütörtök 18.00: Családi bibliaóra Vasárnap 17:00: Dicsőítő alkalom

Havi rendszeres alkalmaink:

Minden hónap első hetének hétfőjén 18.00 órától: Presbiteri alkalom.

Minden hónap utolsó hetének vasárnapján 17.00 órától: Dicsőitő alkalom.

A jövő héten Veres János lelkipásztor szolgál.

Heti imatémáink:

Gondviselő Istenünk, kérünk téged hallgass meg minket, áldásodat kérjük azokért, akik életüket adták a szabadságért, akik elviselték azt a sok kín-szenvedést. Segíts nekünk, hogy méltóan tudjuk megbecsülni azt az ajándékot, hogy magyarok vagyunk és büszkék lehessünk rá. Köszönjük, hogy egyengetted azokat az utakat, amelyek idáig elvezettek egymáshoz, és Hozzád. Adj erőt és kitartást a nehéz időkben, hogy még sokáig tudjuk megőrizni őseinktől kapott drága kincsünket: a magyarságunkat.

/Forrás: https://www.berdemozes.ro/index.php/szertartasok/ahitatok/428-ima-az-56-os-forradalom-emlekere/

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

ÖLTSÉTEK FEL AZ ÚJ EMBERT – 2019.10.20.
Scroll to top