2019-08-25 – A lélek gyümölcse: Önmegtartóztatás

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szentesi Viktor presbiter
Imádkozik:Szilágyiné Asztalos Éva
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter
Énekel: Tornyi Blanka

A LÉLEK GYÜMÖLCSE: ÖNMEGTARTÓZTATÁS

Lekció: 1Kor 9,24-27 Textus: Gal 5,22-23

Nagy–nagy szeretettel köszöntök mindenkit, az Európa rádió hallgatóit is!

Ennek a gyümölcsnek az utolsó ízéhez érkezve megállapíthatjuk mintegy összefoglalva:

1- Az Istennel kapcsolatban élő emberben ez a tulajdonság éppúgy a Lélek gyümölcseként alakul ki, mint az összes többi.

Sok emberrel találkozom, akik eljutnak oda, hogy felismerik életük erőtlenségeit, sok helyzetben a tehetetlenségüket, de sokan elhiszik, hogy önmagukon tudnak segíteni, különböző technikákkal, tréningekkel próbálkozva.

Tény, hogy olyan emberek is, akik nem hisznek, abba tudják hagyni a dohányzást, italozást, szerencsejátékokat vagy a káromkodást. Mennyivel inkább képesnek kell lenniük erre nekünk, keresztyén embereknek, a Szentlélek által?

Ugyanis gyümölcsöt csinálni nem lehet, a gyümölcs terem. És minden fán pontosan olyan gyümölcs terem, amilyen az a fa. Ezért hangsúlyozza nekünk Isten igéje, hogy a mi Istentől elidegenedett, megromlott természetünk nem tud olyan gyümölcsöket teremni, melyek tetszenének az Istennek. A Lélek gyümölcsét nem lehet sem neveléssel, sem tanítással, sem jutalmazással, sem fenyítéssel kicsikarni belőlünk. Mert amit a Lélek gyümölcseként jelöl meg a Szentírás, azok nem nemes emberi tulajdonságok, hanem krisztusi tulajdonságok.

Krisztusi tulajdonságokat pedig csak Krisztus maga tud felmutatni. Az igazi csoda az, hogy bennünk! Ennyit a Lélek gyümölcséról, és most szeretnék tanítani az önmegtartóztatásról….

2Nem kell semmiféle szenvedély és kívánság rabjává lennünk. Pál emlékeztet minket arra, hogy egy versenyző mindenben önmegtartóztató (1Kor 9,25).

Döbbenetes edzésmódszerekről olvashatunk egy-egy világsiker kapcsán. Ilyenkor bizony elgondolkodunk, hogy vajon milyen belső tartásra van szükség ahhoz, hogy egy-egy sportoló „formába hozza magát”. Tudjuk, hogy nekünk úgy kell futnunk, mint akik előtt világos a cél! És nem is a másikat, hanem saját magunkat kell legyőzzük. Ez a harcnak a létező legnemesebb formája: hisz a gonoszt nem a te életedben akarom uralni, hanem saját magamban akarom legyőzni!

Ennek ellenére, elég csak szétnézni magunk körül. Sokan hozzájuk nem illő rossz edzésprogramokkal, doppingolva, tisztességtelen eszközökkel élve próbálják manipulálni a végeredményt az élet minden területén. Nekünk pedig marad a csodálkozás: miért van úgy, hogy néha a nyertes veszíti a legtöbbet?

Ő maga is erősen elhatározta, hogy semmi sem győzi le és teszi rabszolgává (1Kor 6,12),

Amíg nem tűzünk ki magunk elé célokat, addig mindig el is érjük azokat. Próbáld ki, menj haza, imádkozz és tűzz ki egy célt, legyen az bármi…. Meg fogod tapasztalni: nehézségek, megoldhatatlannak tűnő problémák jelentkeznek, a szeretteid után, te magad fogod lebeszélni magad a saját céljaidról. Így hullanak porba sokszor idő előtt elérendő céljaink… Hiszen ha a vágyainkon és indulatainkon nem tudunk uralkodni, majd uralkodnak azok rajtunk.

…megfegyelmezi testét, hogy míg másoknak prédikál, önmaga alkalmatlanná ne legyen (1Kor 9,27).

Óvatosan fogalmazhatnánk úgy is, hogy minden függőség és bűnös szokás egy-egy Góliát, akit le kell győznünk. Bizony, saját magunkat kell legyőznünk! Az önmegtartóztatás, vagy a mértékletesség (mindkét fordítása ismert) tehát egy olyan íze a Lélek gyümölcsének, amely meghatározza az értéket és a mértéket. Vagyis amit mértéktelenül teszünk, az előbb vagy utóbb elveszíti az értékét, mert pont az adná meg, amit/akit nem veszünk figyelemebe.

Pál nem akar értéktelenné, alkalmatlanná válni, míg másoknak prédikál. Te is, egész héten ezt fogod tenni, amikor majd nem engedsz a kísértéseidnek, amikor nem veszel részt kétes dolgokban abban a közegben, ahol forgolódsz. És meg fogod tapasztalni: alkalmatlan, képtelen, és méltatlan embereket, hogyan tesz Isten Lelke alkalmassá, képessé, és méltóvá arra a feladatra, melyre kiválasztott.

Maradjon is így! Ámen.

Hogytudjunkközösdolgainkról

Skót testvérgyülekezetünk lelkipásztora David Logen és Gyergyói Csaba presbiterünk, barátunk is átadta lelkét teremtőjének.

Csaba temetése szeptember 3-án kedden 13 órától lesz. Tekintettel arra, hogy urnás temetés lesz, arra kérünk mindenkit, hogy ne virágot vigyünk, hanem a virág árát koszorúmegváltásként” dobjátok be az erre kijelölt perselybe, amit majd átadunk a családnak.

Jó tudni!

  • Szeretettel köszöntjük az Europa rádió hallgatóit!
  • A Debrecen-Nagysándor telepi Református Egyházközség ma 16 órától hálaadó ünnepi istentisztelet tart a felújított templom és új orgona megáldásának örömére.
    Az ünnepi alkalmon Igét hirdet: dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, és ünnepi köszöntőt mond Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperese.
  • Istentisztelet után rövid presbiteri ülést tartunk, kérjük a presbiter testvéreket, maradjanak néhány percig.
  • Október 12-re (szombat) autóbuszos kirándulást szervezünk az Egerhez közeli, Noszvajra és a szamolyai kaptárkövekhez. Jelentkezni a kikészített íven lehet.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • A templom felújítása jó ütemben halad, lebontották a belső állványzatot, befejezték az elektromos szereléseket, felkerültek az oszlopokra a falmosó fények lámpái. Jelenleg a karzat mellvédjének, valamint a lépcsőházi ajtók mázolását végzi a kivitelező cég.
  • A Reformátusok lapját és Közösség magazint féláron lehet vásárolni!

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: reggeli áhítatok 8 órától Vasárnap 9.00: istentisztelet
Szerda 16.00 Bibliaóra

Heti imatémáink:

  • Imádkozzunk Gyergyó Csaba presbiter testvérünk és David Logan skót lelkipásztor családjáért, minden szerettéért, hogy az Úristen enyhítse szívük fájdalmát, erősítse lelküket a Krisztus feltámadásában vetett reménységükben! „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.” (1Pét 1,3)

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-ÁrpádtériReformátusEgyházközségértAlapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2019-08-25 – A lélek gyümölcse: Önmegtartóztatás
Scroll to top