2019-08-11 – A lélek gyümölcsei: Szelídség

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Szilágyi János gondnok
Imádkozik: Veres Jánosné bo. lelkipásztor
Orgonál: Fejszés Dániel kántor, presbiter

A LÉLEK GYÜMÖLCSE: SZELÍDSÉG

Lekció: Mt 27,39-44 Textus: Filippi 4,5

„A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!” Filippi 4,5

Sokunkban felmerülhet a kérdés: Mire is tudom használni a Lélek gyümölcsét? És hogyan? Kérdezd meg magadtól: Jobban bízol az Úrban, mint azelőtt? hűségesebb vagy az Úrhoz? Türelmesebb vagy másokkal? Szelídebb vagy amikor kritizálnak? És már fogod is tudni, mire jó!

Mint minden vallásban, így a mienkben is, – a szónak egy bizonyos értelmében – el kell távolodnod ettől a világtól, hogy el tudd engedni azt. Ezeket a gyümölcsöket a Lélek termi meg bennünk, de nekünk magunknak is tenni kell ezért. Nem elegendő, hogy a folyóvíz mellé ültetett fa vagy: hallod az Igét, van templomod, Bibliád… Nos, egy újabb ízvilághoz érkeztünk, harapjunk hát bele a Lélek gyümölcsébe és ízlelgessük csak, mit mond az Írás a szelíd emberről!

Nézzük meg, mit mond a Biblia a bűneset által megváltozott emberről!

Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Az Isten képe és hasonmása helyett – a bűneset után –, egy magát szerető, csak a saját érdekeit kereső, igazságosztó emberré lett, aki kitartó és konok módon, ha kell egy életen át is szembe megy Istennel.

A Kátészavai jutnak az eszembe: „képesek vagyunk-e bármiféle jóra? Nem! Hacsak a Szentlélek újjá nem szül bennünket”, és így a Lélek gyümölcse meg nem érlelődik bennünk.

Érdekes, hogy a Biblia csak két embert nevez szelídnek: Jézust és Mózest. Emlékezetem szerint egyikük sem volt gyenge személyiség. De először nézzük meg, mit gondolunk mi és mit ért a Biblia szelídség alatt?

A szelíd embernek a szavát se halljuk meg. Úgy el van magának, nem alakítja véleményével a környezetét. Egy kicsit olyan tutyi-mutyi figura. És mi az igazság? Akarjátok tudni?

Mi a szelídség?

Az Újszövetség által használt görög szó alapján a szelídség szó valójában „kézben tartott erőt” jelent. Aki lovagolt már, az tudja milyen a kézben tartott erő. A megszelídített lóban ugyanannyi erő és energia feszült, mint vad korában, de most már irányítható. Nem az a szelíd, aki gyenge és gyáva! A szelídség egy féken tartott erő, amit az embernek valóban féken is kell tudnia tartania.

Mit jelent a szelídség a gyakorlatban?

Ismerünk rossz példákat az erőszakos misszióra? Jézus nem erőszakkal akarja megváltoztatni életünket, hanem szeretetével. Az erőszak előbb vagy utóbb lázadást szül, a szelídség pedig összetöri a kemény szíveket. A szelídség megtanulása folyamat, mint ahogy a jellemformálódás is az.

Gondoljatok bele abba, mekkora erő kellett ahhoz, hogy Jézus ne szálljon le a keresztről. Pedig megtehette volna, csak hát ugye akkor…. pont a lényeg nem történik meg.

Amikor legutóbb elkezdtek téged kóstolgatni a munkahelyen, a családban, vagy kezdtek kísértések érni: mi tartott vissza? A gyávaságod, a józan eszed? Vagy a szelídséged? Akár tudtál volna neki ártani, de nem tetted. Érte – bár nem érdemelte meg – visszafogtad az erődet. Talán azóta is gyáva embernek tart, pedig csak a szelídség, a visszafogott erő jellemez.

A végére egy rövid történet és egy gondolat.

Egy faluban elhatározták, hogy megkeresik maguk között a legalázatosabb és legszelídebb embert. És meg is találták! Átadták neki a vele járó díjat, de másnap már vissza is kellett venni tőle, mert hordta.

„A szelídség talán a bennünk megnyilvánulható nagyságnak a legkézzelfoghatóbb jele.”

Egy napon majd a szelídek fogják örökölni a földet. Mt 5,5. Erről a földről van szó? Mi talán szeretnénk ezt a földet birtokba venni itt és most. De a szelídek egy másik földet fognak örökölni.

Ezt a földet ma az erőszakos emberek birtokolják. Akik mind a mai napig csak nagyon keveset értettek meg ebből: „Nem erővel, sem nem hatalommal, hanem az én lelkemmel!Tegyünk hát meg mindent, hogyszelídségünk ismert legyen minden ember előtt. Hiszen az Úr közel!

Ámen.

Hogytudjunkközösdolgainkról

Mindenható Istenünknek tartozunk örök hálával, hogy a héten újra gyermeket kereszteltünk a gyülekezetben. Édesanyja Tisza Kornélia, édesapja Khuda Bakhsh Jasim, a gyermek neve Amina. Hordozzuk imáinkban a családot.

Jó tudni!

  • A héten 20 fő vett részt a Jósvafőn megtartott családi táborban. Témánk a teremtett világ megőrzése és az ebben betöltött szerepünk, felelősségünk volt.
  • Jövő vasárnap újkenyér ünnepére terítjük meg az Úrasztalát, nagytiszteletű Veres János lelkipásztor szolgálatával. Szeretettel hívogatunk mindenkit!
  • Október 12-re (szombat) autóbuszos kirándulást szervezünk az Egerhez közeli, Noszvajra és a szamolyai kaptárkövekhez. Hamarosan további információt is tudunk adni, de már mos érdemes a dátumot feljegyezni.
  • 2019-ben a presbitérium határozata értelmében az egyházfenntartói járulék mértéke 10.000.- Ft/fő/év.
  • A templom felújítása jó ütemben halad, lebontották a belső állványzatot, befejezték az elektromos szereléseket, felkerültek az oszlopokra a falmosó fények lámpái. Jelenleg a karzat mellvédjének, valamint a lépcsőházi ajtók mázolását végzi a kivitelező cég.

Heti alkalmaink:

Kedd – Péntek: reggeli áhítatok 8 órától Vasárnap 9.00: istentisztelet (úrvacsorai alkalom), szolgál: Veres Jánosné lelkipásztor
Szerda 16.00 Bibliaóra

Heti imatémáink:

  • Imádkozzunk, gyülekezetünk minden tagjáért, különösen is a betegségben szenvedőkért, testi fájdalmat vagy lelki terheket hordozó testvéreinkért. Külön imádkozzunk Gyergyó Csaba presbiter testvérünkért, hogy az Úristen erősítse az ő testét és lelkét, enyhítse fájdalmát, maradjon kegyelme vele.
  • Hordozzuk imádságban David Logan skót lelkipásztort és családját, valamint testérgyülekezetünket! David Logan hospice házba vonult és a Teremtő Atyához készül, búcsúzik szeretteitől, gyülekezetétől és tőlünk is.
  • Imádkozzunk a vakációt élvező iskolás gyermekekért, hogy az Úr őrizze meg őket minden veszélytől, balesettől.

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-ÁrpádtériReformátusEgyházközségértAlapítványszámlaszáma:
OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

2019-08-11 – A lélek gyümölcsei: Szelídség
Scroll to top