Anna – 2021-05-02

Igét hirdet: Veres János lelkipásztor
Bibliát olvas: Tóth László
Imádkozik: Bagi Sándor
Orgonál:
Fejszés Dániel kántor, presbiter

Lekció: 1Sám 1, 1-11Textus: 1 Sám 1, 19; 27-28

Nagy szeretettel köszöntök mindenkit anyák napján! Egy olyan ünnepen, melynek egyik érdekessége, hogy a világon mindenütt más és más időpontban tartják!

A másik érdekessége, hogy olyan régi, hogy állítólag már a görögök is megemlékeztek Rheáról az istenek anyjának az ünnepéről. Az ünnep újkori folytatása, 1907-ben a philadelphiából indult el.Anna M. Jarvispróbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni.

Jelképnek a fehér szegfűt választotta: „fehér virág szimbolizálja az anyaság erényeit, a fehér szín a tisztaságot az illata a szeretetet, a formája pedig a szépség lényegét.”

A harmadik érdekessége, hogy élete végére úgy megbánta tettét, hogy nem is akarta a nevét az anyák napjával kapcsolatba sem hozni, annak elüzletiesedett volta miatt. Ekkor már nem volt megállás. 1925. március 8-án a MÁV gépgyárban tartották meg az első anyák napját hazánkban.

Nézegettem a naptárat és a következőkre lettem figyelmes:
Nőnap – Házasság hete – Anyák napja.
Madarak és fák – A víz világnapja – Föld napja …

Amikor elnevezünk valamiről egy napot, akkor azt azért tesszük, mert fontos és mert féltjük?! Lehetséges hogy a harmadik évezred küszöbén nyíltan és újra végig kell gondolnunk a női szerepeket? Nőként, feleségként és anyaként, hol van, hol lesz a helye a nőiességnek, a házasságnak és az anyaságnak ebben az egyre rohanó és állandóan változó világban?

Nos, a bibliában vannak „nagy női alakok” akik túlnőve korukat, ismertséget, tiszteletet vívtak ki maguknak (Mirjám, Debóra). Vagy gondoljunk itt Lorántffy Zsuzsannára Rákóczi György erdélyi fejedelem feleségére, Sárospatak úrnőjére. Tették mindezt egy férfiak által nagyon is uralt világban!

Ugyanakkor voltak olyanok is, akiknek megvetést kellett elszenvedniük, mert nem lehetett gyermekük. Gondoljunk itt Szárai-ra, akit Sáraként ismerünk, vagy Elkána feleségére Annára. Nem voltak könnyű helyzetben, mert egy nő értékét, fontosságát egyedül az határozta meg, hogy mennyi gyermekkel – fiúval – ajándékozta meg férjét. A Biblia családképe a nagycsalád…

Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. 2Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. 3Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. 4Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat.” Zsolt 128,1-4

Megható történetük közel van szívünkhöz. Anna fájdalmát és kétségbeesését az Úr elé viszi. Mivel Efraimban élt, közel volt hozzá a silói szentély. Azt olvassuk a történetben, hogy:

1- hosszasan imádkozott

Azt gondlom ez a hosszas imádkozás az, ami ritkaság számba megy napjainkban. Adjunk hálát Istennek azért, hogy ma is Ő ajándékoz meg, minden anyát gyermekkel, akár orvosokat, akár a mai kor tudományát is kell felhasználnia erre!

Sajnos, a gyermekvárásnak ez a szakasza csak kevés édesanya és leendő édesanya életében van jelen, mégis tudomásul kell vennünk, amit a 139. zsoltár így tár elénkbe: „Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.” Zsolt 139,13-14

Nincs megrendítőbb, mint látni valakit, aki mindenét odaadná, csakhogy gyermeke születhessen.Pedig, mégis van: tudni, hogy az édesanyák méhe mára az egyik legveszélyesebb hellyé változott!

2- felajánlást tett…

Ez a másik dolog, aminek hiánya manapság elgondolkodtató.

Ez a kérés tárgya: a felajánlás. Ez a teljes odaszánás, a lemondás maga!

Mintha azért szeretnéd a telitalálatos szelvényt, hogy az utolsó fillérig szétoszthasd a nyereményt a szegényeknek!

Anna nemcsak hittel kérte el gyermekét, de le is tudott mondani róla, úgy, hogy megnyerte őt, az örök életre. Idővel a kis Sámuelből hatalmas próféta lett, Annából pedig annak az édesanyának a képe, akinek imádságát meghallgatta, felajánlását pedig elfogadta az Úr. Így lett áldás mindkettőjük életén. Egy Mónika nevezetű asszony addig imádkozott, míg felelőtlen fiából az egyik meghatározó teológusa, püspöke és szentje nem lett Egyházának. Aki élete vége felé ezt mondta: „Isten után mindent édesanyámnak köszönhetek!”. Legyen ez a mondat most, a mi anyáknapi köszöntőnk is!

Végezetül, mind a biblia lapjain, mind pedig az életben azt látjuk, hogy a kislányból és a fiúcskából idővel hogyan válik nő és férfi, hogy aztán felnőve férj és feleség legyenek, akik idővel édesanyaként és édesapaként tölthetik be majd küldetésüket. Beteljesítve Istentől nekik adott lehetőségeiket, és az élet rendjét! Imádkozzunk azért, hogy minél többen legyenek olyanok, akik vállalják az anyaság örömeit, annak minden fáradtságát és áldását! Ámen.

Hogy tudjunk közös dolgainkról

  1. Az idén is lehetőség van a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására, a Magyarországi Református Egyház számára. 2018 óta nem kell már minden évben megtenni a felajánlást, hiszen amennyiben már felajánlotta 1%-át egyházunknak, többé nem kell fáradnia vele, az visszavonásig érvényes. Az másik 1%-ot kérjük ajánlja fel gyülekezetünk alapítványa számára, melynek adószáma: 18222779-1-09 
  2. Június 6-án, a vasárnapi istentisztelet alkalmával egy rendhagyó alkalomra hívogatunk mindenkit. Ezt az istentiszteleti alkalmat az újrakezdés reményében tartjuk majd meg, sok-sok bizonyságtétellel. Levélben, e-mailen és telefonon is hívogatjuk gyülekezeti tagjainkat, hogy együtt „kezdjünk újra”. Várunk benneteket!
  • Aki internet hiányában nem tudja online követni istentiszteletünket (www.facebook.com/arpadterdebrecen), annak a Duna Tv adásait javasoljuk figyelemmel követni. A prédikációk nyomtatott formában is elérhetőek a parókián.
  • Az adakozás fontosságára szeretném felhívni a figyelmet. Adományokat az OTP-nél vezetett 11738008-20082374 számlaszámunkra lehet utalni, vagy személyesen a lelkészi hivatalban, vagy a templomban lehet befizetni. Köszönjük.
  • A Debreceni Református Egyházmegye egyházmegyei tábort hirdet 2021. július 20-25. között, melyet Berekfürdőn a Megbékélés Házában tartanak meg. A táborral kapcsolatos további információt az debrecen-arpad.ter@reformatus.hu email címen kaphatunk. Jelentkezni május 15-ig, az első részlet befizetésével lehet.

Alkalmaink:

Hétfő 17.30: presbiteri bibliaóraCsütörtök 18.30: Családok bibliaórája (online)
Kedd – Péntek 8.00: reggeli áhítat Kedd 18.00: HéSZ (online)Péntek 16.45: Konfirmációi felkészítés
Szerda 18.00: FérfikörVasárnap 9.00: Istentisztelet

Imádkozzunk: Istenem, a Te gondviselésed akaratából ajándékozta nekem édesanyám az életet. Nélküle nem volnék. Mindig hálás akarok lenni ezért neki, és sohasem felejtem el azt a szenvedést, melyet értem viselt. Éjt nappallá téve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet. Ő beszélt nekem először Rólad, a jóságos Mennyei Atyáról, és ő tanított először imádkozni. Áldd meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett. Én erre képtelen vagyok. Örömet akarok szerezni neki egész életemben, és mindig tisztelettel állok meg az édesanyai méltóság előtt. Ámen (Forrás: http://keresztenycsalad-agape.blogspot.com)

Elérhetőségeink:

Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 12., Tel.: 06-52/412-801

e-mail: debrecen-arpad.ter@reformatus.hu, honlap: www.arpadter.reformatus.hu

Alapítványunk: Debrecen-Árpádtéri Református Egyházközségért Alapítvány számlaszáma: OTP 11738008-20863191.

Egyházfenntartói járulékot a 11738008-20082374 OTP számlaszámunkra várjuk. A templom felújítására szánt adományokat a11738008-20885469 számú, OTP Banknál vezetett számlaszámunkra várjuk. Az OTP Banknál megnyitottuk a 11738008-21456004 számú, Gondviselés számlát, melyre a gyülekezeti célú diakóniai adományokat várjuk.

Anna – 2021-05-02
Scroll to top